9 Ağustos 2014 Cumartesi

Çalışma hayatında İslami yorum eksiği hakkında....

Günlük yorumu itibariyle benim anlamakta zorlandığım bir diğer husus Kur'an yorumlarının  görebildiğim kadarıyla sadece ahlaki bakış açısı ve kurallar, ibadet gibi konularda yoğunlaştığıdır. Oysa ki standart bir günün (sabah 05:30 vakit ile başlıyorum, eve dönüşüm 20:30) 15 saati işte, yani çalışarak ve buna uygun bir sosyal düzen içinde geçiyor. Neden bu ilişkiler için ne televizyonda ne medyada ne derslerde hiç söz edilmiyor ? Peygamberimizin zamanında İslam kültürü-ilmi-tıp-mühendislik-sosyal yaşantı-temizlik-sanat ... hangi alanda ele alırsanız alın çağının önündeyken nasıl oldu da bugün "geri kalmışların ortak noktası İslamdır" denilebilir hale geldik ?

Peygamber efendimizin "İlim Çinde olsa gidin öğrenin", "iki günü aynı olan zarardadır, ziyandadır", "tek bedduam katledilen alimlerim içindir, her kılıç kuşanan asker olabilir, amam her kalem tutan alim olamaz" gibi hadisleri, Medine'de ilk işinin mescit inşaası olmakla birlikte mescidin sadece ibadet yeri değil aynı zamanda okul olması, İslamın yayılışı için ulemanın sadece ibadetiyle değil yaşantısıyla da örnek olmasını istemesi, mescidin inşasında bizzat çalışması, halifelerin çalışmalarıyla ilgili anekdotların olması.... ve bunların üzerinde namaz-kurban-umre-türban kadar durulmaması ne acıdır..

Aşağıda Kur'an'ın Anlaşılmasına Doğru, 2001, Ahmet Tekin adlı tefsirli mealden derlediğim ayetleri göreceksiniz. Ben yanlış yorumlamış olabilirim, derlemem eksik veya fazla da olabilir, ancak yine de bir fikir vereceğini sanıyorum.

6326 ayetin içinden 80 ayeti AMİRLİK ile ilgili olarak seçtim. Burada ana fikir islami hayatı sürdürülebilir kılmak için ekonomik değeri olan ve topluma refahı yayacak devletler, organizasyonlar, idareler kurmak ve bunları yaşatabilmek üzere görev-yetki dağılımı yapmaktır, böylece "içimizden bazıları daha ehil seçilmiş" ve asayişi-düzeni sağlayacak yetkiyle donatılmıştır. Diğerlerinin bunlara tabi olması ve bunların da umumi faydayı gözeterek adil-basiretli davranmaları istenmiştir. Halifelik makamı bile bence bu anlamda bir örnektir.

Bakara 58, 62, 112, 195; İmran 21, 104, 114, 134, 147, 148, 159, 172; Nisa 32, 58, 125, 135; Maide 8, 9, 85, 93; Enam 83, 84, 165; Araf 29, 42, 56, 161, 199; Tevbe 91, 100, 120; Yunus 26, 107; Hud 115, 117; Yusuf 22, 36, 56, 76, 78, 89; Nahl 71, 76, 90, 128; İsra 7, 16, 28; Kehf 30, 84, 85; Enbiya 93; Müminun 53; Nur 62; Kasas 14, 77; Ankebut 69; Lokman 3, 17, 22; Ahzab 29; Saffat 1, 2, 3, 80, 105, 110, 113, 121, 131; Zümer 10, 34, 58; Zuhruf 32; Ahkaf 12; Zariyat 16; Necm 31;Rahman 60; Mürselat 44

6326 ayetin içinden 136 ayeti ÇALIŞMAK ile ilgili olarak seçtim. Peygamber efendimiz ticaretle uğraşırdı, ibadeti işine engel olmadı. "Rızkın 9/10 u ticarettir" hadistir. Birinci görevimiz ailemizin geçimini sağlamaktır ve bu sadece savaşlarda toplanan ganimetle olmayacaktır. Aile Reisi aynı zamanda evin imamıdır olarak tarif ediliyor, dolayısıyla sadece ibadetle değil, makul bir hayat sürerek ve ailemizi kimseye muhtaç etmeyerek de örnek olmalıyız. İslamın refahı toplumun değişik kesimlerine yayma araçları olan fitre-zekat-kurban-hac-sadaka vb için öncelikli şart yeterli zenginliğe sahip olmaktır, yani çalışmamız gerekir, sadece 5 vakit namaz kılmak yetmez.

Nisa 5, 57, 122; Enam 152, 154; Araf 10, 85; Yunus 4, 9, 98; Hud 11, 23, 84, 85; Rod  22, 29; İbrahim 23; Hicr 20; Nahl 30, 91, 94; İsra 9, 26, 34, 35, 66, 80, 84; Kehf 2, 23, 46, 88, 91, 95, 107, 110; Meryem 60, 76, 96; Taha 75, 82, 112; Enbiya 94, 106; Hac 14, 23, 37, 41, 56; Müminun 4, 8, 51; Nur 37; Furkan 47, 70, 71; Şuara 181, 182, 183, 227; Neml 19, 86; Kasas 67, 80; Ankebut 7, 9, 58, 62; Rum 15, 23, 28, 37, 44, 45, 46; Lokman 8; Secde 12, 19; Ahzab 31, 33, 72; Sebe 4, 36, 37, 39; Fatır 7, 12, 37; Saffat 61; Sad 24, 28; Zümer 52; Gafir 40, 58; Fussilet 8, 10, 33, 46; Şura 12, 19, 22, 23, 26, 27, 38; Casiye 12, 15, 21, 30; Ahkaf 15; Muhammed 2, 12; Hücurat 9, 10; Necm 39, 40; Rahman 9, 24; Hadid 25; Cuma 10, 11; Tebagun 9; Talak 3, 11; Mülk 15; Nebe 11; Mutaffifin 1, 2, 3; İnşikak 25; Buruc 11; İnsirah 7; Tin 6; Kadr 4; Beyyine 7; Asr 3

6326 ayetin içinden 127 ayeti ÖĞRENMEK ile ilgili seçtim. Peygamber Efendimizin okuma yazma bilmediği bir noktadan başladığımızı, ilk ayetin "Oku" olduğunu ve değişik hadislerle bunun hep özendirildiğini hatırlayalım. O dönemin dengeli odağını zaman içinde sadece yasaklar-ibadetler olarak değişmesine göz yumulmuş ve islam toplumlarının geri kalmasına yol açılmıştır. Bugün ileri medeniyet olarak özenilen Hristiyan kültürünün yerinde İslam kültürü olabilirdi, ancak kaybedilen momentum o denli büyüktür ve aradaki fark o denli açılmıştır ki artık kitleleri İslama özendirmek (tebliğ etmek) için Allah-Peygamber sevgisi verebilmek şart olmuştur. İslam aleminin tekrar öğrenen ve öğreten toplum olması gerekir, kitlesel çözümler kolay olmadığı ve amirlik müessesesine izin verildiği için uygun şekilde elit bir kesim yaratılmalı ve dağılarak etkiyi artırmaya çalışılmalıdır.

Enam 35, 75; Tevbe 11, 122; Yunus 5; Hud 46; Rod 2, 3, 4, 8; Hicr 16, 19, 22, 26; Nahl 12, 13, 14, 16, 65, 66, 67, 68, 69, 79, 80, 81; İsra 12, 36; Kehf 24, 27, 96; Meryem 12; Taha 54, 114; Enbiya 30, 31, 32, 33, 80; Hac 5, 46, 63, 65; Müminun 14, 18, 19, 20, 21; Nur 35, 41, 44, 45; Furkan 53; Şuara 7; Neml 82; Kasas 55; Ankebut 20, 43, 44; Rum 8, 9, 19, 21, 22, 24, 25; Lokman 29, 31; Fatır 13, 28, 32; Yasin 4, 38, 39, 77; Zümer 5, 6, 9, 21, 64; Gafir 57, 67; Fussilet 3; Zuhruf 3; Casiye 4, 5, 13, 18, 20; Muhammed 24; Kaf 6, 7, 8, 37; Zariyat 1, 3, 47, 49;Kamer 17, 22; Rahman 4, 7; Hadid 4, 17; Mucadile 11; Mülk 3, 4; Kıyam 4, 37, 38, 39; İnsan 2; Mürselat 20, 21, 22; Naziat 28, 30; Tekur 15, 16; A'la 10; Alak 1, 2, 3, 4, 5; Karia 1

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder