17 Eylül 2020 Perşembe

Yalın Dönüşüm / Lütfi Apilioğulları / 2010 / kitap özeti

Yalın dönüşüm uzun bir yolculuktur, kestirmesi yoktur. Kültür değişimidir, yönetim desteği şarttır. Slogan değil, icraat odaklıdır.

  • lider önden giderek yol gösterir
  • lider vaktinin çoğunu sahada çalışanlarla birlikte geçirir
  • lider ekibine önem verir
  • lider ekibine güven verir
  • lider ekibine hata yapma şansı verir
  • lider kişileri değil, süreçleri yönetir
  • liderin hedefleri-planları-ölçütleri vardır
  • liderin yapılacaklar VE yapılmayacaklar listeleri vardır
Müşteri kalite + zamanında teslimat + esneklik + uygun fiyat ister.

Yedi tip israf vardır: aşırı üretim, bekleme, taşıma, gereksiz stok, gereksiz işlem, gereksiz hareket, hata veya fireler

Yalın Araçlar: standart iş, 5S, Görsel yönetim; kaizen; akış, çekme, heijunka, SMED; yerinde kalite, Jidoka, Poka Yoke; PDCA, yedi kalite aracı,proses yeterliliği

Kayıt etmeyeceksen ÖLÇME, analiz etmeyeceksen KAYDETME, aksiyon almayacaksan ANALİZ ETME

Lot kontrolu genellikle 3 tipte yapılır: Örnekleme (AQL)-kalite bölümü, %100 kontrol-kalite bölümü, hat sonu %100 kontrol-üretim bölümü

Kalite Güvence Ağının 3 bileşeni vardır: Yerinde kontrol, anormalliklerde operatöre durma yetkisi, hata önleyici düzenekler. 

Her süreç iki temel faaliyetten sorumludur: hatalı üretmemek VE hatalıysa sonraki sürece vermemek. Burada kalite sorumluluğu üretendedir, dolayısıyla seri hata çıkmaz. Operatörün iş zamanını kısmen artırabilir, bundan sakınmak için apara-siper-işaretçi-çıt-kalıp-otomasyon-... vb yöntemler denenir.

short term gain but long term pain!

Eğer bir adet numune ürün kaliteli olarak yapılabiliyorsa diğerleri neden yapılamasın? 

 

Yalın Dönüşüm / Art Byrne / 2013 / kitap özeti

Müşteriyi değil, kendimizi değiştirelim. Değişirken karşılaşılan en büyük engel orta kademe yöneticilerdir. Değişim, üst yönetimin işidir, delege edilemez, örnek olunmalıdır. Odak noktası maliyet tasarrufu değil, değer yaratmaktır.

Üretkenlik = Zenginliktir, sonuçlara değil süreçlere odaklan, ekip çalışması...

Yalın yapmayın, Yalın olun! Strateji = Yalındır. Değişin, örnek olun, cesaretlendirin. Daha az yönetici, daha çok koç-lider olun. Hakikaten değiştirebileceğiniz tek şey insanlardır. İnsanlar değişimi sevmezler. Tam bir dönüşüm kabaca 3-5 yıl sürüyor.

Yalın Temel İlkeler: Sürekli iyileştirme ve insana saygı

Yalın Temeller: Takt, tek parça akış, standart iş, çekme sistemi

Temel Değerler-örnek: İnsanlar, müşteriler, kaizen

Geleneksel organizasyon ve düşünce yapısıyla yalına geçiş mümkün değildir. Değer akışına göre organize olunmalıdır. Değer akışlarının yetkili-etkili liderleri varsa merkezi satın alma veya planlamaya gerek kalmaz. Tahminen %25-40 istihdam fazlanız vardır, kimseyi kaybetmek istemeyiz, yani şirket bu ölçekte büyütülmelidir.

Yalın Araçlar: Toplam üretken bakım, 5S, SMED-model değişim süresini kısaltmak, tek parça akış, çekme, kanban, kaizen, ...

Değişim sancılı olacaktır, üç adım ileri, iki adım geri olsa bile azimle devam ettirilmelidir. Gelecekteki liderleri yaratmak en büyük kazanç ve ödevdir.

Standart-maliyet muhasebesi yaklaşımı te
rk edilmelidir, Yalın Muhasebeye geçiş gereklidir. Her şey yolunda giderse rakiplerin korkulu rüyası haline gelirsiniz.

Orta-üst kademe yöneticilerle kar paylaşımı esaslı bir ödül sistemi yararlı oluyor.

En büyük sorunlar yalın anlayış eksikliği ve liderlik zafiyetidir.