5 Mayıs 2019 Pazar

Gör Beni / Azra Kohen / 2019 / kitap özeti

Osmanlıdan Cumhuriyete geçiş dönemini, dinler tarihiyle harmanlayan bir roman, etkilendiğim yerleri listeliyorum.

Biz zaferden değil, seferden sorumluyuz.
Hayata katkın olsun. Kendine varmak için buradasın! Kendini hatırlayan biri, kimseye kapılmazdı. Saklanmaktan vazgeçtiğimizde belki kim olduğumuzu buluruz. Sen sadece olmaya karar verdiğin kişisin.
Bedel ödemenin tek doğru seçeneği, emek vermekti.
Hayatta en çok zaman geçirdiğin beş kişinin karışımına dönüşürsün.
Ancak dikkatten kaçabildiğin kadar ıssız ve istediğin zaman ıssız olabildiğin kadar özgürdün. Yaşlılık değil, yalnızlıktı yoran..
Bilmeyenlerin arasında bilen olmak lanet, dinlemeyenlerin arasında duyan olmak felaketti.
Ya lokomotif olursun ya da vagon! Gerçek güç, bir şeylere çare olabilmektir.
Merakları ortak olan varlıklar bir gün birbirlerini mutlaka bulurlar.
Birini görmek, adını bilmek, selamını almak değildi ki tanışmak. Birbirimize bulaştırdığımız düşünceler, fikirler, duygular olmadan nasıl tanışıklık olsundu..
Çünkü uçlar birleşmeden hayatın döngüsü başlayamazdı.
Adamın varlığının fazlalığında kendi azlığını görmüştü. Fazlalıklarıyla, eksikliklerimize ayna olanlar ne kadar ayrıcalıklıydılar. Bizi kendimizle en çok yüzleştirenler değil miydi en çok hırpaladıklarımız?
Bir çocuğun ilk öğrenmesi gereken şey düşünmek ve düşündüğünü söyleyebilmektir. Piyano çalmayı öğrenmiş bir bireyin beyni öylesine farklı yapılanır. Beynin sağ-sol hemisferleri arasındaki uyum geliştiren ve beynin çalışmasını hızlandıran yegane araçtır..
Birlik duygusunu kaybetmiş insanlar güçlü bir ülke kuramazlar.
Birini susturmanın en kısa yolu onu utandırmaktır.
Daha büyük planları saklamanın tek yolu gerekçelerini saklamaktır.
Şeklin ötesindeki göremeyenler en önemli anlamlara hep kördüler..
Anlamak için konuşmak değil, sadece düşünmek ve bilgi toplamak gerekir.
Ülkücü değil, ülkeci olmak..
İnsan hiç sahip olmadığı bir şeyi kaybedebilir mi?
Epigenetik: bir organizmanın atalarının yaşanmışlıklarını, atalarından aktarılmış genler aracılığıyla duygu ve hal kodlamaları olarak almasıdır. Örnek: Türk kadını artık kimlik sahibidir, değerlidir!
Tecrübe zalim bir öğretmendir; önce imtihan eder, sonra öğretir.

Tarihleri unutturularak köksüzleştirilen kültürler değersizlik hissiyle birliklerini kaybediyorlar, insanlıklarını unutuyorlardı. Toplumları halk yapan ortak geçmişleridir. Ortak geçmişlerini yeniden yazabilirsen onları istediğin yere güdebilirsin.. Toplumun en kıymet verdiği düşünceyi (Atatürk-laik-milli) deforme edip yok ettiğinde kültür, tarih, sanat, ... toplumu toplum yapan ne varsa çözülüyor!
Aslında aynı soydan geldiklerimizle değil, aynı soruları sorduğumuz insanlarla birdik. Sevgide buluşabilenler konuşmadan anlaşırlardı. Sahip çıkmak, tüm sorunların en verimli çözümlerine giden ana yoldur. Birlik duygusu olmayan insanlardan vatan olmaz.

Anadolu'da görevli İngiliz İstihbarat Subayı Albay Mansell 5 Arlık 1917 de İngiltere Dış İşleri Bakanlığına verdiği raporda "bölgedeki en büyük risk Türk Birliğidir, Türk-Kürt ayrışması sağlanmalıdır" demektedir. Binbaşı Edward William Charles Noel' in günlüklerinde "Ermeni ayrımı" da önerilmiştir. Kemalizm kelimesi 1926 dan beri sistemli şekilde kullanılan İngiliz icadı bir kavramdır, Atatürk devrimlerinin ruhuna aykırı olarak "ırkçı milliyetçilik" anlamı yüklenmeye çalışılmıştır. Lord Curzon "kolonizasyon toplumun en fakir kesimini beslemekle başlar, geçmişin değerlerini silkeleyip yeniden yapılandırmakla devam eder" demiştir (içinde bulunduğumuz siyasi iklimi bir de bu gözle değerlendirin).

Atatürk'ün tasarladığı tarih kitaplarında geniş yer verilen Sümer uygarlığı (Sümer tarihinde 242 bin yılda sadece 8 kral vardır!!!) Amerikan yardımları başlayınca Rockefeller Vakfının tasarladığı tarih kitaplarından çıkartıldı. British Museum'da sergilenen bir tablet Tevrattan çok öncesine aittir ve benzer hikayeler aktarır, bu nasıl olabilir?  Vatikan bu tableti neden istemez? Gılgamış bilinen en eski destandır. Bu vakıf ve Marshall Yardımı Türkiye'de sağlıklı beslenmeyi de tüketmiştir. Fullbright vb yabancı burslarla yurt dışına davet edilen gençlerden mayası zayıf olanlar zaman içinde Atatürk-Türkiye aleyhtarına dönüşmüşlerdir. Bu ideolojide Vahabizim araçtır, kadın değersizleştirilir, anası köle olanın çocuğu da köledir. Çalışma sistematiktir, bir neslin 15 senede yetiştiğini ama 5 senede yok edilebildiğini bilir.

Hz.İsa yahudi doğdu. Onu eleştiren döneminin yahudileri birinin fazlalığını başkasının eksikliği olarak görüyorlardı. Mashiach İbranice bir terimdir, yağlanan anlamına gelir, dönemin yahudi kanaat önderleri başlarından bir tas yağ dökülerek mesh edilirdi, İsa-Mesih derken geleneği de hatırlamış oluyoruz. Jesus Christ seçilmiş İsa demektir. Hristiyanlar başlarını suya sokarak veya başlarına okunmuş su dökülerek vaftiz edilir. Yahudilerde aynı gelenek vardır, mikveh deniyor. Yahudiler cinsel ilişkiden sonra da mikveh yapıyor, bizim gusül(boy) abdestimiz gibi!

Üç büyük dinin peygamberleri kuzendir, hepsi İbrahim Peygamberin torunudur. Hz.İbrahim'in iki oğlundan biri Hz.İsmail'dir; Hz.Muhammed ve Arapların atasıdır. Diğer oğlu Hz.İshak'tır; Musa Peygamber ve Yahudilerin atasıdır. Hz.İsa Nazartehli yahudidir, Hz.İshak'ın soyundandır.

İlk İnciller İbranice yazılmıştır, daha sonra Yunancaya , Latinceye tercüme edilmişlerdir.
Her şeyi genelleştirme çabası tarihteki en büyük problemdir. Tevrat'taki bilgilerin çoğu, ilk din Yahudilik olduğu için, insanlık tarihinin en eski bilgileri kabul edilmiştir. Geçmişin tarihi olarak okutulan her şey, aslında bir çok muammanın gerçek kabul edilmesiyle oluşturulmuştur. Efsaneler dinleştirilmiş olabilir mi? Önce insan olacaksın, sonra Müslüman-Hıristiyan-Yahudi...

Rig Veda sözlü olarak yayılmış, İsa'dan 1700 yıl önce yazılı hale gelmiş ve bundan Hinduizm doğmuştur. Dünyanın en eski din kitabıdır. İngilizlerin çabasıyla "yok sayılmıştır".

İsa, diğer tüm peygamberler gibi bir Ortadoğuluydu. Resimlerde tasvir edilen kişi Hz.İsa değildir! Aslında resimdeki kişi Cesare Borgia' dır. 1497'de öz erkek kardeşini öldüren Cesare Borgia, aynı zamanda öz kız kardeşiyle ve öz babası 6.Papa Alexander ile sevgili olmasıyla da ünlüdür. Böylesine deforme birinin, İsa'nın görüntüsünü yansıtmak için seçilmiş ve tüm Katolik kiliselerinde tasvir edilmiş olması çok düşündürücü değil mi? Papalık makamına sahip Borgia ailesinin inanılmaz ama gerçek sapkınlıklarını, özellikle 6.Papa Alexander Borgia'nın kendi öz kızı Lucrezia ile olan ensest-metres ilişkisi araştırılmaya değer!

Evanjelizm yahudileri seven hırıstiyanlık görüşüdür. (Trump ve yakın çevresi bu görüştedir)

Sümer-Babil-Roma geleneklerinde Kutsal Tapınak Fahişeleri vardı, bunlar sadece kadın değildi, erkekler de vardı ve erkeklere de hizmet veriliyordu. Sürekli tapınakta çalışanlar veya "ibadet" için tapınağa giden kadınlar ayırt edilmek üzere tüm bedenlerini örter ve peçe takarlardı!!! Bir de saygı görürlerdi! Bedenlerini tapınaktakilere, ruhlarını tanrılara verirlerdi... Bugün benzer kılıklar tamamen ters anlamlarla devam ediyor...

Gerçek Müslüman aklını kullanır. En büyük devrimdir İslam!Müslüman öğrendiğinden değil, öğrenmediğinden korkmalıdır.

Cihat yanlış anlaşılmış bir kavramdır, İslam kavga değil anlayıştır. Cihat nefsi müdafaadır, nefsin terbiyesidir. İslam'ı yaşarsın, etrafındaki herkese örnek olacak bir zerafet ve kudrette yaşarsın, özendirirsin, gerisi teferruattır. Kur'an'da defalarca Hz.Muhammed'e "elçisin, davet edeceksin, zorlamayacaksın" hatırlatması vardır. Bugün Suudi bayrağında Allah-Hz.Muhammed isimlerinin altına pala koymak müslüman işi olamaz (İngiliz etkisi). Vahabizim gibi bir uydurmayla İslam savaş maşası haline getiriliyor.