25 Ocak 2020 Cumartesi

Fashion & Sustainability - Çevrimiçi eğitim deneyimi

https://www.futurelearn.com/courses/fashion-and-sustainability 

adresinden ulaşabilirsiniz, ücretsiz eğitim, içeriği güzel, düşünmeye zorluyor, diğer katılımcılarla etkileşimi teşvik ediyor, bu konuda kişisel veya kurumsal bir manifesto hazırlamanızı bekliyor. Düzenleyenler
UAL:London College of Fashion ve Kering Group.


Eğitimi 3 çerçevede biçimlendirmişler:
 • Context: Eşitlik, gezegenin limitleri
 • Agenda: Ekolojik, Ekonomik, Kültürel, sosyal
 • Issues: İyilik (insan ve hayvan), zorla çalıştırma, su sıkıntısı, azalan kaynaklar (insan-yetenekler, doğal), iklim değişimi, tehlikeli kimyasallar ve kirlilik, toprak kullanımı ve biyolojik çeşitlilik, tüketim ve israf
Bu noktada İnsan Hakları Beyannamesinden söz etmek gerekiyor. Sosyal Uygunluk denetimlerindeki kırmızı çizgilerin ve çalışma saatlerine yönelik "parası ödense bile limit aşımı olmamalı" hassasiyetinin kaynağı burada görünüyor:
 • Madde 20: Herkesin örgütlenme özgürlüğü vardır.
 • Madde 24: Herkesin aşırı olmayan çalışma saatleri ve hafta tatili hakkı vardır.
 • Madde 25: Yaşanabilir ücret, sosyal sigorta güvencesi, kreş vb temel haklardır.
Beyanname ile UNSDG-Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri uyumludur. Örneğin organik pamuk kullanımı halinde UNSDG nin 17 hedefi için de olumlu etki sağlanmaktadır. Etkinin artması için kişilerin veya kurumların tek başlarına değil, tedarik zinciri ölçeğinde birlikte hareket etmesi önemlidir.

Sürdürülebilirliği teşvik etmek ve görünür kılmak için belgelendirme alternatifi üzerinde duruluyor ancak burada da ticari bir yaklaşımla aşırı çeşitlilik oluşmuş, www.standardsmap.org adresinde uygun içerikle belgelendirme seçeneklerinizi görüp ihtiyacınıza uygun olanları tercih edebilirsiniz.

Tedarik Zinciri 5 aşamalı değerlendiriliyor:
 • Tier4 - ham madde üretimi; tarlalar, ormanlar, ...
 • Tier3 - Ham madde üretimi; iplik, örme, dokuma, boya, baskı, ...
 • Tier2 - Dikim öncesi aşamalar; plise, parça baskı, nakış, el işlemeciliği, ...
 • Tier1 - Dikim sonrası aşamalar; fason atölyeler, konfeksiyon fabrikaları, ...
 • Tier0 - Markalar; perakende dağıtıcılar, müşteriler
Tekstil sektörü 2014 itibariyle 75 milyon kişinin çalıştığı, bunların %75 inin kadın olduğu, küreselde 700 milyar USD ciroya ulaşan ve petrolden sonra en kirletici ikinci endüstri koludur. Yaratıcı-bilgi yoğun kısımları gelişmiş ülkelerde, işçi yoğun-kirletici kısımları gelişmekte olan ülkelerdedir. 2017 itibariyle AB üyesi devletlerdeki markalar tedarik zincirlerini net olarak belirlemek ve ilan etmek zorundadırlar, "kaçak atölye" konusu fevkalade kritik önemdedir.

Dahası mağazalardan alışveriş yapan tüketiciler sürdürülebilirliği önemsiyor ancak bunun için daha fazla para vermek istemiyor! Price vs Value (Fiyat-Değer ikilemi) üzerinde çalışmalar başlamış, bu da circular economy - kiralanan elbiseler, tamir edilenler, daha az tüketim, kapsül gardrop gibi kavramlara yöneliyor. Markalar mağazalarında ürün toplamaya başlamışlar, bir kısmı tamir servisi öneriyor.

Kering grubun My EP&L aplikasyonuna bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Aynı ürüne geleneksel ve sürdürülebilir tarzda iki ayrı fiyat gösterebilmenin konfeksiyoncular açısından bir satış argümanı olacağına inanıyorum.

Gelişmeleri yorumlayalım:
 • Kapitalist ekonominin motoru büyümedir. 
 • Fast Fashion (H&M, Inditex,...) markalar Avrupa Birliğinde yerleşiktir. büyümek zorundadırlar.
 • AB nüfusu artmıyor ve yaşlanıyor. Milenial denilen kuşak çevrimiçi etkinliğe sahip, sürdürülebilirlik bilincine varmış, aslında bunun için fazladan verilecek bir kaç Euro bütçesi de olan ama bunu vermeye istekli olmayan bir gruptur. Bunlar daha az tüketerek, eskiyenleri tamir ederek, özel günler için ürün kiralayarak yaşamaya yöneliyor. Dolayısıyla Fast (buradaki hızlı konfeksiyoncunun 4 haftada mal yüklemeye çalışması değil, son tüketicinin daha sık ürün alması anlamındadır) Fashion Avrupada büyüme hızını kaybedecektir. Özellikle yaşanabilir ücret-eşitlik-hayat kalitesi baskısıyla gelişmekte olan ülkelerin artan genç nüfusundaki  işçilerin orta sınıfa yükseltilerek tüketici olması markalara tekrar büyüme fırsatı verecektir.
 • Inditex sürdürülebilirlik raporunda "Avrupaya yakın yerlerde daha küçük adetlerle daha sık ve çeşitli üretim yaparak aşırı tüketime engel olacağını, Ocak 2020 itibariyle sadece sıfır deşarjlı boyahanelerden kumaş alacağını" söylüyor. 
 • Türkiye'de belirli bir ölçeği aşan konfeksiyoncular boş kalmamak için LCW ve Inditex taleplerine her zaman olumlu cevap vermek zorunda kalacaktır. Küçülen adetlerle gelen siparişler konfeksiyoncularda verimsizlik oluşturacak, yalın üretime geçişi hızlandıracak ancak bu süreç zarfında zarara yol açacaktır. Artan sosyal-çevre denetimleri, belgelendirme, ihya yatırımları, yaşanabilir ücret baskısı, çalışma saatlerinde limitlere tam uyum ama gecikme-kalite kaynaklı yüksek cezalar ve dalgalı siparişler nedeniyle işçi sirkülasyonu gibi konular konfeksiyonun maliyetini artıracaktır. AB de enflasyon olmaması nedeniyle Markalar geçen seneki fiyatlarla sipariş vermek eğilimindeler ancak Türkiye'deki enflasyon nedeniyle konfeksiyoncuların maliyeti artıyor. Markalar fiyat farkını kabul etmiyorlar. 
 • Dahası sıfır deşarj şartlarını sağlayan boyahanelerin çoğu büyük ölçeklidir ve küçük miktarlarda gelen kumaş siparişlerine gönülsüz bakacaklardır. Üstelik sürdürülebilir doğal elyafta yıl boyu istediğiniz kadar ham madde bulmak her zaman mümkün olmayacaktır. Sürdürülebilir kumaşın, sıfır deşarja uygun boyahanenin birim kumaş maliyeti artacaktır. Stok kumaş taşıyan, sıfır deşarja uygun boyahanelerde talep birikimi oluşunca peşinden kapasite kaynaklı gecikmeler gelecek, konfeksiyonculara yansıması (hızlı termine ekstra fiyat istenmesi, gecikmelerden dolayı konfeksiyoncuya gelen cezanın kabul edilmemesi, belli şartlar sağlanamazsa siparişin red edilmesi,....) olumsuz olacaktır. Bu fiyat farkını Markalar kabul etmiyorlar.
 • Artan maliyetleri Markalar karşılamak istemiyorlar ancak hepsi UNSDG hedeflerini benimsiyorlar, 17.hedef uyarınca gelişmekte olan ülkelere maddi destek dahil yardımcı olmaları gerekirdi. Bu aşamaya varılıncaya kadar Türkiye'de devlet sıfır deşarj-sosyal uygunluk sahibi boyahanelere kurumsal istisnalar ve asgari ücretli çalışanlarına vergi avantajıyla işverene maliyeti artırmadan yaşanabilir ücrete doğru iyileştirme yapabilir. Aynı şekilde sosyal-çevre uygunluğu sağlayan konfeksiyonculara da destek verilebilir. Devlet bu sektördeki firmaların yalın üretime geçişlerini teşvik edebilir. Kümelenme marifetiyle hız ve düşük karbon salınımı avantajı yaratabilir.
Çözüm Önerim-Manifestom:
Klasik tarzlar, renkler, farklı kalıplarla sağlanan çeşitlilik,
arka planda sürdürülebilir kumaşlardan stok bulundurmak ve
sıfır deşarjlı-sosyal uygunluk sahibi boyahanelerden sürdürülebilir kumaş alarak
bunu sosyal-çevresel uygunluk sahibi konfeksiyoncularda ürüne çevirmek;
yıla düzenli yayılmış tutar üzerinden siparişle çalışanlara iş güvencesi ve yaşanabilir ücret olanağı sağlayan markalara satış,
bu çerçevede yapılan ticaretin devlet tarafından kurumsal ve asgari ücretli personele yönelik vergi-sigorta vb yüklerinden sağlanacak fonlarla
kümelenmeye uygun, yalın üretime zorunlu geçişle
Türkiye için bir şans sağlanabilir.

5 Ocak 2020 Pazar

amazon highlights: The Curated Wardrobe / Rachel Nacimas / 2017


In the 1930s, the average woman had roughly nine outfits, while today the average woman acquires 64 new items per year. The women who call me want to invest in pieces that will flatter them, that they will be able to make lots of outfits with for any occasion, and that they will be happy with for years to come. They don’t want to buy more cheap clothes, but even more than that, they just want to stop buying the wrong thing. If you’re ready to finally just start wearing your clothes and stop second-guessing, read on.

there are five main reasons why so many women want a capsule wardrobe, but so few actually have one. Note that the reasons capsule systems will give you for this (overconsumption, too many trends, fast fashion) may be an accurate reflection of the symptoms you’re having, but still don’t explain the root problem.
Reason #1: The numbers game: The founding principle of the capsule wardrobe is its limited size. there’s actually no standard, from eight pieces to 80. The real secret is to have enough, but not too much, for you.
Reason #2: Basics boredom
Reason #3: The color conundrum: The result is that even a wardrobe with a consistent color scheme may not be as interchangeable or as flattering as you would like,
Reason #4: The figure fiasco
Reason #5: The lifestyle gap: Most basic capsule wardrobe plans assume a certain lifestyle, which is almost always not yours.

I call this the CURATE formula, and you can use it to build an elegant, low-maintenance, wearable wardrobe that you feel great in.
C - Cultivate Harmony: In style, harmony happens when a woman is consistent with her clothes.
U - Unearth your desires: We can fill your wardrobe with fabulous clothes that look great on you, but it’s all for naught if you don’t actually want to wear them.
R - Restrict, don’t constrict: Honing your wardrobe down to a more manageable size is incredibly helpful, but you still need enough to dress for different occasions and not feel constricted.
A - Add sophistication: Learning to dress with sophistication is the middle path that will allow you to be stylish and express yourself without looking foolish.
T - Trick of the trade: It’s all about maximum impact, minimum effort.
E - Employ big picture strategy: Having great pieces in your wardrobe is key, but if you don’t know how to style them into equally great outfits, the final result can be underwhelming.

1. Cultivate Harmony. Eliminate Distortion (harmony). Matching your design qualities (shape, scale, proportion, silhouette, structure, and color, all of which I will discuss more in depth momentarily) to those of the clothing eliminates distortion and creates visual harmony, an effect that is automatically pleasing and natural to the viewer.
2. Pick the right (silhouette) strategy–elongate or fit and flare: Essentially, elongation means that the lines of your garment will flow more vertically, emphasizing a long, lean figure, while fit and flare lines move in and out horizontally, emphasizing curves.
3. Scale appropriately
4. Find the right structure: Those with narrow bone structure and a natural slimness generally need more rigid, tailored clothes, while more muscular woman with larger bone structure need flexible clothes that flow and drape so they can move with their body, and curvier women need clothes that are soft or stretchy enough while still providing enough support to conform to curved shapes.
5. Identify your color qualities: Hue is how warm or cool a color is, value is how light or dark a color is, and chroma is how soft or bright a color is. Each person has these three color qualities, just as every color we see.

it’s important not to forget that we see relatively, not objectively.
Je ne sais quois (mood)
Unearth Your Desires
Restrict, Don’t Constrict - My rule of thumb is that the number of unique outfits they need per occasion is roughly two-three times the number of times per week the occasion comes up, per season. For example, if you work from your business-casual office three days a week and from home two days a week, you’ll need six-nine outfits for the office and four-six outfits to work from home for each season.
Add Sophistication - The ultimate sophistication in style is when the woman–who she is both inside and out–is perfectly and accurately reflected in her clothing.

Trick of the Trade - spend more time and energy by far on my skincare, hair, and makeup than anything else I do for my style. The simple reason is that this is where you can make the single biggest impact as far as how elegant and polished you’re perceived to be.

Employ Big Picture Strategy
Every outfit should have basics, a statement focal point, a finishing piece, and basic accessories.
A statement focal point can be any part of the outfit, from a blouse to a pair of earrings or even shoes, it just has to have the power to draw the eye.
A finishing piece is generally a topper, such as a cardigan or a jacket, or an accessory not needed for function such as a scarf, a belt, or a piece of jewelry.
Finally, we add to the composition your basic accessories. These are things you’d wear regularly, like shoes, a handbag, glasses or sunglasses, and small jewelry like stud earrings or a watch.

Style isn’t something you put on, it’s something you become.


amazon highlights: Capsule Craze / Rebecca Ellington / 2017


The “Fast Fashion” trend has swept the world, with technology allowing quick manufacture of inexpensive clothing. Trends are evolving more and more rapidly, meaning what walked down the runway last month is no longer in style. Clothing has become less sustainable and more disposable at the cost of the planet and your wallet! This cultural trend has manifested itself in compulsive buying; therefore, clothing retailers and manufacturers have to keep costs affordable for the consumer by using lower quality materials and less expensive labor. This one-time-use, disposable “fast fashion” concept has resulted in more and more clutter and waste.

Enter the capsule wardrobe!
This secret weapon incorporates reusable, interchangeable, and high-quality staple pieces that can be combined in different manners for any and every occasion. The idea behind the boutique known as Wardrobe was to create an all-in-one shop of essentials, where professional women could shop with confidence. American designer Donna Karan, in the mid-1980s, released an influential collection of seven interchangeable work-wear pieces, and the capsule craze took off.

The Benefits of Capsule Wardrobes
It Reduces Decision Fatigue: “Decision fatigue” is the inevitable deterioration of quality decisions made by individuals who have been participating in long sessions of decision making. By reducing the overall amount of daily decision making, mental clarity is gradually enhanced.
It Requires Less Time: All in all, women spend 287 days out of their entire life thinking about what to drape over their bodies.
It Reduces Stress: Being frequently stressed reduces overall self-esteem as your decision-making ability is being challenged.
It Wastes Less Energy: Many people block off an entire day to “switch seasons” with their clothing. Having fewer pieces overall means less time spent sorting through your laundry bins as you prepare them for a wash and less time afterward as you fold and press them for storage.
It Inspires Confidence: When you force yourself to create a more focused wardrobe, you’re forcing yourself to take a good, long look at your style and the kind of pieces that not only make you look good but feel good too.
It Saves Money: By creating a small collection of timeless essentials, you’ll save upwards of 75 percent of your current shopping budget, leaving you with significantly more financial freedom.

Do you frequently have difficulty finding something to wear? Would having more time in the morning benefit you? Do you want to save some money? Are you tired of putting on old clothes that don’t compliment your personality, body type, and style? Do you worry about the footprint your fast fashion choices is creating?

You are encouraged to research brands and designers to make sure their ethics and sustainability efforts align with your own. Learn ways to further decrease the global footprint of the clothes you will add to your capsule and the clothes that will be removed from your cluttered collection.

Step 1 Outline the Concept: Finding Your Own Style
First, you’re going to want to look ahead to the coming season and ask yourself what you want your style to look like. Think of a time when you felt really good about your outfit. Next, think of some looks that you really like. You’ll also want to make note of things that make you feel good. Knowing what you love is extremely important, At the same time, acknowledge what you don’t love. might be beneficial to create a mood board to use to play around with different themes and ideas until you feel confident in your decision.
Do a quick search for “lookbook app,” and you’ll find many examples. At the end of this exercise, you’ll want to discover three key things to help you build your capsule: your preference in color, your favorite fabrics, and the looks you tend to choose naturally.

Step 2 Create the Uniform: Bringing Your Style to Life
Once you have determined an overall concept, it’s time to create one functional uniform, or outfit formula, that you can see yourself wearing. again.Think of this as the first step towards sustainability, not the last step in enjoying your clothing! You may already have a uniform without consciously being aware of it. Look at the notes you have made, and evaluate what you have done. Do you tend to reach for the same pair of jeans, despite having several pairs? Do your friends or coworkers joke that you have an “addiction” to a staple item, like cardigans, vintage dresses, or sweater vests? Do you put on the same sweater whenever you’re feeling a little chilly? Does your mood board or lookbook focus on one specific color or shape? Do you currently own multiples of the same item (think of Steve Jobs and his black turtleneck)? Answering “yes” to any of these questions helps you discover what your current uniform may lean towards.

IS THIS WHAT I ENJOY WEARING? From your mood board, lookbook, and notes, you’ll start to notice some options becoming more appealing than others. Feel free to remove or cross off those items that don’t fit into the uniform you are creating. bear in mind the practicality of the elements you choose. another part of being honest with yourself and balancing needs and wants. Another thing to consider at this point is accessories. What type of shoes will look good with these tops and bottoms? What are your favorite jewelry pieces? Do you typically wear things like scarves?

Step 3 Build the Framework: Choosing the Individual Pieces
You’ll use your uniform, as well as the elements you identified on your mood board or lookbook, as looks you’d like to incorporate into your wardrobe. When building the framework, you should estimate how many of each item you will require, aiming between twenty and thirty pieces in total. These can always be adjusted, so just make your best-educated guess.

Key Things to Keep in Mind When Creating a Uniform
You will want to have several versions of each item in your uniform. A good starting point is to allocate 50 percent of your overall items to the categories your uniform falls under. So, if your uniform is a T-shirt, jeans, and sneakers, and your capsule wardrobe goal is thirty pieces, you want fifteen of those pieces to be T-shirts and jeans. Pick items that you will reach for often and purchase them over items you may only wear once or twice in a year. Items that require more frequent washing should be considered of higher importance than those that require infrequent washing. Regularly worn items like shoes and jackets will have a longer life and need to be replaced less often if they are rotated every couple of days; therefore, allocating at least three items to these categories will benefit you in the long run.

Structuring Your Uniform
This is the step in which you will actually chart out the pieces you think you will need and the number of pieces in total. In this example, the uniform is T-shirts and jeans, with additional concepts of long-sleeved shirts, leggings, jackets, and dresses. This example includes a total of ten tops and six bottoms. If those are all interchangeable, that’s sixty possible combinations right there. Add one of the three jackets, and you’ve more than doubled the combinations. Example: 5 pcs Shirts, 5 pcs Long sleeves, 4 pcs Jeans, 2 pcs Leggings, 2 pcs Sneakers, 2 pcs Boots, 3 pcs Jackets, 2 pcs Dresses. You can stack the quantities to favor the pieces you think you’ll wear more often, depending on your lifestyle and where you live. If you really enjoy wearing dresses, for example, let yourself have a few extra pieces in that category.

Step 4 Draft Your Final Capsule
Using your basic structure guide above and the concept you visualized for yourself, get more specific about your capsule and start narrowing down colors and textures. Now is the time to get down to the nitty-gritty and really define your likes, loves, wants, and needs. You may prefer to have five entirely different shirts, instead of multiple identical items. Drafting Tips:
1. Look at what you already own, pull pieces out, and separate the items that already fall within your capsule specifications. If your style was already well defined, you might be able to build most of your capsule with items you already own. Resist the urge to completely revamp your mood board or lookbook!
2. Examine the categories you’ve outlined in sets to help determine a good balance of neutrals/bright colors and basics/statement pieces for optimization.
3. Keep a list of your final draft available for future reference. This is where the mood board or lookbook app can be really handy. As time goes by, you’ll want to keep a careful note of items that need to be repaired, replaced, or added. This can ensure your capsule remains tidy and organized, so you don’t find yourself buying unnecessary pieces.

Base Tones: It’s important to spend ample time figuring out what colors you feel most comfortable wearing. The main tones most people base their capsule wardrobes on are neutrals: • black • beige • white • navy • tan
Highlights and Accents: These accent tones will serve to complement your base and can help you transition between the changing seasons.
Shopping the Right Way: If you’ve fallen victim to the appeal of the fast fashion world, you’re going to require a bit of rewiring to help you focus less on grabbing what looks appropriate and to concentrate more on building a sustainable, long-term wardrobe.
1. Reduce Your Fashion Footprint: While we can’t possibly know your personal motivation factors for supporting sustainable fashion, the goal of building a capsule wardrobe allows you to support sustainable fashion, in that you are buying fewer items and you are investing in items that are made to last. Because you are being more selective, you have the opportunity to research brands and designers you feel good about supporting. Shopping secondhand not only makes use of items that would otherwise go to waste and end up in a landfill, it also allows you to wear fabulous clothing at a fraction of the original price.
2. Fashion Delivery! Developing a uniform as part of your capsule wardrobe isn’t about being boring and repetitive, after all! It is very important to know your measurements.
3. Quality, Not Quantity As long as you are being mindful of the quality of the pieces you are selecting, you can still shop at whatever store you like. You can make a list of brands to support and brands to avoid, which will help you steer around larger shopping centers with confidence.
4. Bring a List If you’ve drafted your capsule correctly, you should have a clear idea of what you’re looking for when you go shopping. Don’t try to buy everything at once, either.
5. Be Sales Savvy Do: sign up for promotions from sites where you plan to shop frequently. Don’t: sign up for a variety of promotions and use that as an excuse to shop indiscriminately!
6. Focus on Fit As mentioned earlier, there is no such thing as a standard size. Men, women, and children around the globe typically have clothing in three to four different “sizes,” depending on each brand’s measurements. you need to focus less on what size something is, and focus more on fit. If you are hemming and hawing about whether or not a dress or a shirt looks good on you, don’t commit to it. Wait for the item that fits perfectly!

Starter Pieces
The basics of your capsule are going to exemplify the three key factors you should keep in mind when choosing its pieces: style, fit, and fabric. Focus on neutral tones you can easily pair with your other items. The style of the basic pieces should be something that incorporates well with many different looks. The fit of your pieces, should be comfortable. Be prepared for many different situations, weight fluctuations, and activities. This is where choosing high-quality fabrics will really pay off and save you some serious cash in the long run. Your basics will be what you wear the absolute most. Take your time when establishing them to avoid having to replace them frequently! When picking your starter pieces, ask yourself: 1. Do I love this so much I’ll wear it until it falls apart? 2. Does it pair well with my other pieces? 3. Can I live without it? 4. Is it made to last?

Care & Maintenance to Get the Most Out of Your Capsule
Wearing undershirts will assist with keeping your shirts clean and free of pesky sweat stains.
Wash Frugally - By washing them when it is necessary, you can extend their wearing life.
Hand Wash/Line Dry - One eco-friendly method for washing and drying clothing is to omit the high-powered washer and dryer entirely.
Choose the Right Products - Gentle, non-toxic products made with natural ingredients can preserve the look of your clothing.
Keep a Working Wardrobe List - Your working wardrobe list should be regularly referenced to see which items in your capsule are beginning to. show wear and tear and should be replaced or repaired.

Capsules for Every Body
Fashion is about making the body you already have feel great and look fantastic. Make clothing choices that build your confidence, The first step in creating a fabulous look for your body is to figure out what kind of body yours most closely resembles. The Five Main Female Body Types:

Pear
Pear-shaped bodies tend to have hips that are wider than their shoulders and a small waist. Straight Sometimes referred to as a column-body, straight-shaped bodies have shoulders that perfectly align with their hips. There tends to be little-to-no waist definition,

Apple
Apple shapes, like straight shapes, have little-to-no waist definition, but they tend to have more rounded and wider shoulders. If you think your shoulders are broad for your frame, you are likely an apple.

Hourglass
Hourglass-shaped people are also referred to as curvy, given their obvious waist definition, wide shoulders, and hips. If you’re on the fence as to whether you’re truly hourglass-shaped, try measuring your chest, waist, and hips.

Strawberry
Strawberry-shaped bodies, also known as “inverted triangles,” generally have wide shoulders, flat bottoms, narrow hips, and small waists. An easy way to find out if you fit this body type is if you generally buy larger sized clothing for your tops than you do your bottoms.

DRESSING TIPS: Don’t consider these as rigid rules, but more like ideas
Pear
Since your hips get attention, it’s time to draw the focus to the top half of your body. When selecting things for your top half, whether it’s a jacket or a blouse, try to make sure the hemline doesn’t fall at the widest part of your frame, as this will further accentuate the pear frame. Try on different lengths and styles. Choose bootcut or straight-legged pants and A-line dresses and skirts. If you like to wear stripes, focus on horizontal stripes for your top half and avoid them for your bottoms. When layering, wearing heavier textures and fabrics on your top half will add a sense of density to your upper body.
• Wear wide-hemmed pants, skirts, and dresses.
• Try lighter colors on the top half of your body and dark colors on the bottom for greater contrast.
• Consider cowl, boat, and square necklines to bring attention to your neck and shoulders and to add dimension to your upper body. Scarves, ties, and necklaces can also add focus to your upper body.
• Show off your shoulders with strapless dresses.
• Adding texture, such as ruffles on top, can help you balance
your overall silhouette.
• Don’t wear jackets that bring attention to your largest measurement.
• Have fun with patterns on top and bottom. Wild patterns and colors can be fun accents that draw the eye equally to all of your favorite areas.

Straight
Your slim hips make jeans look fabulous, so feel free to experiment with a variety of denim. A-line or narrow pleated skirts and dresses typically work best to add movement and dimension to the bottom half of the body. Avoid items that try hard to add curves. Fitted shirts and tailored cotton fabrics on top will sit nicely on your frame.
• Wearing long jackets may highlight your straight stature.
• Choose tops with ruffles and embellished collars to accentuate your chest.
• Add dimensions by utilizing layers, such as vests, sweaters, or jackets.
• Scoop necklines and sweetheart tops help create a wider visual perspective to the top half of your body.
• Clothing with side crunch or ruching looks great on you.
• Brightly colored bottoms will further add dimension to your shape.
• Enjoy tailored clothing to complement your natural shape.

Apple
Simple and straight lines will be an added benefit if you have an apple body type, but straight lines will be a difficult fit for curvier bodies.
• Monochromatic tones will look great.
• Elongate your torso with V-necklines.
• Accessorize with belts to accentuate your waistline.
• Seek out empire dress lines and tops.
• Strengthen your shape with bootcut or flared jeans.
• If you want to accentuate your legs, try shorter skirts.

Hourglass
Hourglass-shaped people may want to accentuate their curves. To do so, avoid both loose or heavy and bulky clothing as they have a tendency to emphasize the larger areas of the hourglass proportions.
• Focus on precisely tailored clothing to accentuate your curves.
• Experiment with wrap-style dresses.
• Accessorize with belts to enhance your shape.
• Wear high-waisted bottoms.
• Choose thin, light, or flowing fabrics, like jersey, rayon, or silk.
• Straight-legged pants or skinny jeans look great and can be super comfortable.

Strawberry
Try to purchase pants from a retailer who offers a variety of shapes and cuts, so you can find a favorite fit.
• Bright bottoms in bold patterns and flowy fabric can accentuate your legs.
• Wide-hemmed pants and skirts also add focus to the lower half of the body.
• Full skirts can balance out a body that feels top-heavy.
• Thin straps like spaghetti straps and boat necklines can emphasize wider shoulders, so choose a bottom that balances this look.
• Wear high-waisted pants, belts, and wrap styles to aid in creating a more defined waistline.

Travel Capsule Packing Tips
1. Only pack what you truly love 2. Pick a color scheme 3. Limit your shoes and handbags 4. Consider chameleon pieces - encouraging the consideration of pieces like long-sleeve T-shirts that can be rolled up in milder temperatures or put under sweaters for cooler nights.  
Step 1: Basic Structure: Your basic travel capsule for a long weekend should consist of: 3 tops, 2 bottoms, 1 sweater or jacket, 1 pair of sneakers or walking shoes
Step 2: Additional Items : These items could include a blazer, a dress, formal footwear, an additional top or sweater, a skirt, or a pair of shorts. You can also include trip-specific wear, like a bathing suit and cover-up, or clothing for specific activities, like hiking shorts, sports bras, or fleece outerwear, but remember to evaluate how often you might need these items.
Step 3: Accessorize: This ensures you have the most options out of the least amount of clothing items.
Step 4: Review : Another point to consider is whether you’ll be able to do some laundry while you’re away.

Capsules for Him
- Basic tees: three in total, with at least two solid colors. - Dress shirts: three in total, with one patterned (stripes, gingham, etc.).
- Casual button down shirts: two total. These can be patterned or solid
- Jeans: two pair. Try choosing two different styles to add flexibility to your wardrobe.
- Dress pants/khakis: three pair total. While having three different pairs is advisable, make sure they coordinate with all of the shirts: tees,dress shirts, and button downs. This fully extends your wardrobe.
- Blazer: Just one, unless you wear jackets to work frequently. This blazer should be able to coordinate with dress clothing and jeans to carry your look to a variety of occasions.
- Casual jacket or sweater: Again, just one. This jacket can be a variety of styles, such as a military- or cargo-style jacket, or a cardigan-style knit or wool sweater.
Accessories can include one pair of neutral dress shoes, one pair of boots, one pair of sneakers, and a belt. If you wear ties frequently, you may have amassed a collection.
- The leather jacket or wool coat.
- Flannel or plaid print shirts.
- Sweater vests.
Suits are another area where the uninitiated can panic. Obama has the right idea: blue and black are classics that can work in nearly every situation. The most important feature of a suit is the fit.

Capsules for Work and Capsules for Play
You can have more than one capsule if need be. Some people have very distinct and small capsules. Rather than one thirty-piece capsule, they may have a fifteen-piece work-clothing capsule, a ten-piece casual capsule, and a six-piece capsule of workout attire.
workout capsule. This could include: - three pairs of leggings - two pairs of shorts - five tank tops or athletic tees (or combination) - five pairs of athletic socks - two sports bras - a hoodie or cool-down top - a well-fitting pair of workout shoes

The Dos of Capsule Wardrobes: 1. Planning is Key 2. Develop Your Personal Style 3. Focus on Quality Pieces 4. Organize Your Wardrobe 5. Purge Intelligently

The Don’ts of Capsule Wardrobes: 1. Obsess Over Numbers 2. Copy Someone Else’s Style or Follow Trends 3. Be Too Rigid 4. Play It Too Safe

Essential Shopping Tips Inevitably, you will have to replace your pieces after they wear out. When you do, follow these three tips: • Look for clothes that follow your current style. • Don’t buy something that’s the same as your other pieces. • Make sure you love every purchase before you commit.

The 21-Day Capsule Wardrobe Challenge
1. Go through your wardrobe and select twenty pieces you believe will sustain you for the duration of the challenge. Just select tops and bottoms.
2. Remember to try to choose pieces that are versatile and functional for your lifestyle. You will be living in them for the next 21 days after all.
3. Clean and organize your closet so that all your unused pieces are out of sight and out of mind.
4. For the next three weeks, alternate and mix and match your twenty pieces to create as many unique styles as you can. Document them, take photos, and make notes of pieces that you find more versatile than others. Consider the usefulness of layering pieces, particularly if you are transitioning into a new season.
5. Use these three weeks to experiment with how far you can stretch those twenty pieces into new outfits. Play with accessories and try to avoid buying anything new. You can use this time to save money to buy capsule pieces after the three weeks.
6. In the final week of your challenge, start thinking about how you can build your next capsule. This will teach you the importance of having a working wardrobe and to look ahead in the future for transitional periods and the needs of the next season.
7. Enjoy the challenge! While you may find that twenty pieces is more stressful than your current wardrobe setup, try to have fun with it and come up with as many styles as you can. You might surprise yourself. This is only three weeks out of your life, but it could save you time and money over your lifetime.

The Future of Fashion
The influx of fast fashion has made it challenging to find high-quality pieces that are as timeless as they are modern and have significantly increased stress and anxiety in consumers everywhere. while, capsule wardrobes have remained quietly in the background and adapted to global trends like shifting into more eco-conscious solutions to everyday wear. With the advancement of social media and the dependability of the internet, capsule wardrobes can now take center stage. Socially conscious fashion followers can build their own sustainable capsules in unique and creative ways while sharing with the world the amazing benefits and positive impacts capsules have had on their lives. The capsule wardrobe movement is on the rise, given the advantages to adopting a minimalist lifestyle in a constantly changing world.

My Green Closet :
Building a Sustainable Capsule Wardrobe and More

1 Ocak 2020 Çarşamba

amazon highlights: The Price of Profit / Jason Wicks / 2018


 “When the winds of change blow, some people build walls, others build windmills”-Chinese Proverb

Generally speaking, we are attached to the idea that we need to prove that our life hasn’t been a waste of time. The problem with success is that it’s extremely tough for us to measure and be sure of. Comparison, and therefore competition is essential. Money, by definition, allows us to quantify our achievements and compare them to those of others, and I firmly believe that it is this function that makes it so desirable. With wealth so highly regarded and sought after, we very rarely stop and realize that for us to accumulate it, somebody else has to lose it. For whatever reason, our natural instinct seems to be to maintain the status quo. With the world constantly changing at a pretty rapid rate, it seems entirely counterproductive to try and continually resist it.

we face a rather simple choice. On the one hand, we do nothing, let nature take its course and try and sort out any negative consequences of profit maximization as and when they arise. On the other hand, we see these facts as a cause for excitement, as an untapped power source for societal change that all we need to do is harness. That’s not to suggest that doing so is easy, but I certainly think it’s worth trying. businesses need to make profits to survive, why is it that so often, the pursuit of profit results in a disregard for the underlying relationship between the business and its customers?

a) Companies maximize profit by doing things that we don’t approve of but without us knowing, meaning we still buy from them.
b) Companies fail to use the profit we have ‘given’ them in a way that we would’ve hoped/expected. Again, without us knowing that that’s what they were planning to do.

If every consumer knew every detail behind the production of every product, I’m sure we would behave rather differently. the one thing that both a) and b) have in common is the idea of asymmetric information.

As a singular entity, ‘the company’ knows the harm they may be causing, while the customer is largely none the wiser. This difference in knowledge gives corporations a vast amount of power. as companies continuously try to improve performance, it becomes harder and harder for them to manage it. There’s only so cheaply you can manufacture something, and there’s only so much you can sell it for. This is the issue.

Quite a sizable problem in a capitalist system is the reliance on, and the hope of, unlimited growth from limited resources. A country that goes from 10% growth in one year to 2% growth in the next could experience economic downturns similar to that of a recession, even though the economy is still technically growing. Friedman is known, perhaps controversially so, for his view that the only responsibility an organization has is to maximize profit, in whichever way they deem necessary.

Even if the original reasons to start up were something more intrinsic such as helping people, Friedman would suggest that from that point on, you should only help people if it maximizes profits, as opposed to profit being a mere by-product of helping people. Friedman’s approach is, however, just one of many when it comes to the responsibilities and obligations of businesses.

A particularly popular converse opinion, is referred to as the stakeholder approach. stakeholders are anybody who is affected in any way by the operational activity of an organization. In short, the very notion that organizations should care, at least partly, about something other than profits and that their obligations extend past financial prosperity is slowly entering into the mainstream view of business management.

“CSR is just more things for a business to worry about” CSR can (and should) be to business what nonconformity is to hippies; “it’s a lifestyle”. CSR doesn’t need to be seen as an extension of our traditional view of how and why businesses operate. companies don’t merely exist to make money; they exist to help people in the world, push the boundaries of what is possible and change people’s lives for the better. “CSR just takes away from a firm’s profitability.” 1970s/80s that things started to change. People became more aware of social and environmental issues and valued them accordingly. Consumers don’t necessarily have the power to make firms stop desiring profit, but they can set new benchmarks for what firms must do to acquire it. consumers are starting to realize their collective power and alter their purchasing decisions accordingly. As a result, organizations that value social responsibility are starting to gain a competitive advantage.

2015 Neilson study claimed that 66% of people were willing to pay more for socially/environmentally responsible products. This figure was a sizable increase from 55% in 2014 and 50% in 2013. If CSR isn’t strategically thought out and implemented, the return on investment is likely to be quite low, if existent at all. If businesses are going to take some of the responsibility for improving society, there will have to be something in it for them. In comparison to other business disciplines (Marketing, Sales, HR etc.), CSR is pretty new. CSR to be successful, it has to be sustainable.

We may know what success means, but can we ever measure it? Businesses need to know if what they’re doing is worth doing again, or whether they need to change things up and approach a problem differently. Going back to the idea of striking a balance between business and societal benefit, then it must be viewed as successful. For example, a small local company with not many resources has a drastically different capacity for CSR than a multinational company with seemingly limitless resources. Therefore, what both companies face is the challenge of finding a sustainable way of maximizing both the social and organizational benefits generated from the respective resources at their disposal.

Targeted: The concept of targeted CSR is addresses the fragmented nature of CSR. The truth is, certain CSR activities will be a far more effective use of resources than others, and being able to identify where they all fit can be an extremely valuable exercise.

Integrated: how a business can take the issues they are planning to focus on and use them to strengthen their corporate reputation. It’s about taking the issues identified in the first stage and incorporating them so profoundly, that all commercial behaviour has a CSR component.

Communicated: Sincerity plays a sizable role here. There are few things worse than a company that continually overhypes how socially responsible they are just to desperately try and attract that one extra sale.

If the CSR initiatives are appropriately targeted, they will naturally appeal to potential customers of that product and communication will be easier to manage. In the businesses of the future, CSR needs to be held to the same standard and viewed with the same credibility and importance as other business areas. That’s why it’s necessary to try and maximize resource efficiency, maximize social and organizational benefits, and understand what needs to be done in order to do so.

CSR should be a strategic business practice. In essence, we can separate CSR into two different forms of activity.

On the one hand, we have generic activity, which isn’t in any way specific to any particular industry. On the other hand, we have targeted activity. Targeted activity is an activity that directly relates to the key societal issues associated with the industry that a business operates in.

Proactive often means that you are first to do something, but it also means, in this context at least, that you are taking it seriously and acting with a degree of sincerity. These two meanings go hand it hand pretty well. If you take an issue really seriously, you’re likely to try and tackle it before other people do. Conversely, the word ‘reactive’ suggests that exact opposite. Perhaps as a result of not taking an issue particularly seriously, reactive CSR is essentially the phrase we can use for when companies jump on the bandwagon of something that competitors have been focusing on for ages.

Competitive Advantage: As the matrix depicts, using CSR to achieve a competitive advantage requires an organization to combine specific, targeted issues with a proactive company approach. Notice the difference between a comparative advantage and a competitive advantage. Basically, comparative advantage is just a fancy way of saying companies should focus on what they’ll benefit the most from. success will be less about the issue they are tackling, and more about how they’re addressing it. Even if a company is way further behind than some competitors, they can probably still decide to become proactive about an issue and invest in it accordingly. However, this window of opportunity may not last for long, and companies that haven’t started addressing their key social issues in several years’ time may not be able to recover.

Reputational Apathy:  Reactive approach to a targeted activity, always follower, lost opportunity to shine.

Risk Mitigation: The third quadrant I’d like to look at is risk mitigation, as you may wonder why proactively approaching a generic issue is worth such an understated label. The interesting point to notice, however, is that with generic activities, consumers will react negatively if a business doesn’t do them, but won’t act positively if they do. the combination of generic activities with a proactive approach is a means of mitigating that risk, which in itself can be extremely worthwhile for a company’s reputation.

Risk-Taking: Conversely, it should now be quite easy to understand why a reactive approach to generic activities could be seen as risk-taking. I like to think of it like sneaking on a train without a train ticket.

Like all facets of CSR, balance plays a key part. it’s only by realizing the effects and consequences of their activities that a company will be in a prime position to increase or readjust resource allocation accordingly. companies may still run the risk of being just another organization that does ‘responsible things’, instead of being a truly ‘responsible organization’.

consequentialist (somebody that cares about the result rather than how you got there)
non-consequentialist (somebody who doesn’t worry about results, but how you achieve them)

It’s only through an integrated CSR strategy that a positive corporate reputation for social responsibility can be developed. Before a firm can even try and engage with people, they need a solid understanding of what they care about, how much they care about it, and how they want you to communicate it. If there’s one thing to learn it’s that socially conscious consumers can’t be easily fooled. Learning from failure is far more actionable.

PepsiCo: To try and understand why that is, we should look for evidence of the three pillars (targeting, integrating and communicating) in Pepsi’s strategy. The obvious place to start is communication. Pepsi’s CSR is integrated at least to the point where it isn’t responsible for the failure of the PRP. That’s why targeted CSR is so fundamental. unless the balance between business and societal benefits is perfectly struck, CSR cannot be truly effective.

Starbucks: take a step back and assess their allocation of resources. By spreading their resources too 
thin, they leave themselves effectively forced to occupy the ‘reactive’ boxes of the CSR activity matrix (from chapter three), meaning they’ll struggle to turn their actions into a sustainable competitive advantage. What Starbucks lacks, and what the more ‘successful’ companies don’t, is an enduring social ambition that slowly weaves itself into the company’s identity. Without this, that it’s all just for show.

Dell: If PepsiCo failed due to a lack of targeting, Starbucks failed due to a lack of integration; Dell is due to communicating so poorly ineffectiveness of CSR reports. Modern communication methods such as social media should be the platform of choice, with a detailed report then available for those that want to delve a little deeper.

a CSR approach that benefits the business adopting it will also help society as time goes on. The difficulty associated with integrating CSR is therefore somewhat predetermined and depends heavily on the attitude of those in charge. Secondly is the idea of targeting. While it’s obviously essential to focus on the key issues, doing so at the expense of generic CSR activities could be a risky strategy in the long run. The final one, therefore, is communication. If a company’s CSR strategy is appropriately targeted and integrated, communicating it will be far more painless than if they’re merely trying to give off the impression that they're responsible.

In short, none of the three pillars are consistently easier to implement than the others, and it’s all a matter of context. CSR, while conceptually straightforward, does need to be taken seriously and implemented properly. Tick all the boxes and meet the criteria and success is close to guaranteed, but cut a few corners, and it’s borderline impossible.

Up until now, the vast majority of this book has focused on customers, and how their purchasing can enable a business to achieve that much needed competitive advantage. Another way that firms can benefit is by ensuring they are responsible when dealing with and managing their employees. The three areas I’m going to address are as follows:
1. Anti-discrimination   2. The ‘other’ pay gap (i.e. not the gender one)   3. Employee ownership

generic activities are simply any CSR actions that aren’t specific to any given company or industry. finding the right balance between generic and targeted to create the biggest return for both society and the business in question.

Anti-discrimination: What makes discrimination such a complex issue is the sheer number of forms it can take. Firstly, I think it’s certainly the case that discrimination is often born out of the individual prejudice of certain managers and colleagues, rather than at an organizational level. Various studies point to the idea that equal opportunities employers, have happier workforces on the whole. In addition, those happier workforces are more productive than others, with one study saying the productivity gain sits at around 12%.

The ‘other’ pay gap: When we think of pay gaps, we tend to think solely in terms of gender. However, ther is also CEO-to-Worker pay gap. This is essentially the difference between the highest paid member of staff, usually the CEO, and the median salary for a worker in the same organization. Take tax avoidance for example. When we think about tax avoidance, we realise that it’s morally questionable, but do we follow through with realizing just how much it impacts other people? For starters, a 2017 study highlighted that, on average, a CEO in America makes approximately 271 times the salary of the median worker. In the UK, the issue is slightly less obscene, with a pay gap of ‘only’ 129:1 in FTSE100 companies. Interestingly, in the UK at least, some industries have far less of a problem with this, with technology companies leading the way with a ratio of just 27:1.

Employee ownership: having a business model where the employees of an organization are also the 
‘owners’ or ‘partners’ of that organization. If CSR is about establishing a connection between businesses and society, or people in general, then an employee-owned business model is as close to a perfect solution as you’re likely to find. Numerous studies have shown that employee engagement, survival rates and company growth are all higher amongst employee-owned firms than conventional companies. businesses become less responsible as their survival becomes more guaranteed. That’s why small companies tend to be more tightly connected to their communities than larger ones.

After all, we mustn’t forget that we share over 60% of our DNA with both dolphins and bananas (which I admit sounds like a rip off of Dolce and Gabbana), so just imagine how similar we are to each other. It is this understanding that drives CSR, and it is this perspective that makes it so necessary.

here are my 5 CSR predictions for the next 32 years. (2050ish)

Selling data will catch companies out: As the consequences of data become increasingly more severe, it will no doubt be a far greater cause for concern amongst the average consumer. As a result, it could soon be one of the key selling points for an organization looking to gain a responsible reputation. In the same way that some companies currently claim they don’t test on animals, claiming that they don’t buy or sell data might be just as meaningful in the business world of the future.

‘Human-made’ will become the new hand-made: With this in mind, how often do we see companies advertising that their products are handmade? For starters, it’s necessary to mention that straight away, automation is a CSR issue. One such estimate is that in the U.S. alone, 73 million jobs may be lost due to automation by 2030. Sure, automation might create some high skilled jobs for those that can maintain and program these machines, but the low skilled jobs available will no doubt decrease. If the only jobs that get replaced, at least to start with, are the low paying ones, how will that affect inequality? Consumers may start to demand that companies are creating a sufficient number of jobs, and getting the automation balance right could be a valuable CSR strategy. Providing that the price difference isn’t utterly ridiculous, I can see the issue of automation becoming deeply important to a lot of people, and the idea of a product being ‘human-made’ may one day actually mean something.

There will be a near-universal CSR rating system: We can start to view a company like Debenhams as more responsible than Primark, but not as responsible as M&S. The idea of relativity is, from a competitive advantage standpoint, deeply ingrained in CSR. At the moment, various institutions have attempted to pioneer a numerical CSR index that produces a ‘score’ for every organization, but no one approach has proved conclusive enough to prevail. Firstly, how would you even acquire the necessary information to truly understand how a company operates? Secondly, even if you could do this, how would you go about assigning any sort of comparable value to individual issues?  (www.ethicalconsumer.org) Ethical Consumer Magazine currently has the type of ranking system that probably comes the closest to what this future platform may look like. In short, they’ve scored companies based on five categories; Environment, Animals, People, Politics and Product Sustainability. They have then collated these scores to create an overall ranking, but their method allows consumers to adjust sliders to weight the issues that matter the most to them.

CSR won’t exist (but in a good way): && Firstly, we had the introduction of the traditional CSR team. As CSR became something that businesses had to take seriously, many large organizations set up as CSR team to effectively deal with the whole ‘responsibility thing’ so that everybody else could get on with business as usual. && Then came the slightly more complicated second phase that I think we’re currently going through. In most organizations, a significant portion of the CSR team’s job will be to work with other areas of the business, encouraging them to adopt specific methods of doing things that will boost the company’s image. While the CSR department will still create the overarching strategy; they will heavily rely on other business areas to roll it out, recognising that broader integration is necessary for any real progress to be made. && The third phase then, and the one that may be a couple of decades away, is the dismantlement of CSR teams in general. If we reach a point where consumers value responsibility so highly, then it will naturally become ingrained in how each business area operates. Marketing teams won’t need to be convinced to release CSR content because it will become an accepted form of marketing. HR won’t need a CSR team trying to introduce volunteering programs because it will become a logical part of the work that HR do.

One of the biggest companies in the world will fail: When Apple completely changed the game in 2007 with the original iPhone, most companies were quick to realise that the entire mobile phone concept was about to change, frantically upping their R&D efforts to catch up. Nokia and BlackBerry were a bit more stubborn, and they certainly paid the price. Over the next few decades, I think some large companies may meet a similar fate, with the trend this time being the rise of CSR. I would, however, imagine that it will be an industry that already takes CSR quite seriously, such as clothing or automotive. Similarly, clothing companies are already getting a lot of backlash for the way they produce and market their products. Give it a decade or two and a disaster like the Primark factory collapse could be enough to sink a company for good.

Looking at the economy, it’s not difficult to see how it may affect the future of CSR as a concept. The difference between intention and actual behaviour increases wildly in times of economic downturns and recessions. Naturally, when money isn’t exactly tight, consumers are more likely to buy from socially responsible companies, but that premium may soon go out the window if people are living paycheck to paycheck.

Generally speaking, CSR doesn’t necessarily align with a specific political stance. Generally speaking, the political landscape in many countries is becoming increasingly divided, and a return to various forms of nationalism and patriotic identity is currently taking hold in many countries. big part of CSR is the human element, the belief that everybody deserves to be treated fairly and equally.

the only thing that can genuinely change is not whether or not CSR becomes more important, but the rate at which it does so. Our system has slowly emerged to reward profit regardless of social cost and punish profit with a purpose. Irrespective of business size, it has long since been the case that ruthless profit maximization, no matter how irresponsible, is the only way for companies to become truly successful.

generally speaking, being ‘good’ didn’t really pay off in the long run. Fortunately, the business landscape has started to change to a point where firms no longer need to make such a moral sacrifice in order to achieve commercial ‘success’. However, just because consumers are more vocal about social issues, doesn’t, on its own, change anything. It’s only when this base level of activism starts to affect purchasing behaviour that the whole system turns upside down.

In the same way that basic frameworks for things like Marketing and HR exist, CSR requires the same amount of respect, and it is only the firms that give it this respect that will come out on top. The successful firm of the future will make sure that their CSR is targeted. It’s no good for a wood furniture company to help the homeless if they haven’t done anything about the trees they’re destroying. Secondly, firms will need to integrate their efforts into their corporate DNA. It’s also worth highlighting the long-term component of CSR integration. The successful companies of the future will no doubt look further ahead than the next fiscal year. M&S have a 2025 ambition. It is only by thinking of the future that companies can ensure that they survive it. Finally, I looked at communication. CSR activities must still be communicated appropriately. CSR reports must exist primarily for the press and corporate partners, while social media will need to become the home of a company’s altruism.

On the flip side, those who get it wrong may never get the recognition they deserve, perhaps restricting their ability to sustain all their hard work. socially responsible companies are growing faster than ever, and out surviving their conventional counterparts.