24 Mart 2019 Pazar

Allah İle Aldatmak / Yaşar Nuri Öztürk / 2008 / kitap özeti

Kalın
dizili olanlar Kur'an ayetleridir.
Altı çizili olanlar hadistir.
İtalik olanlar kaynağı gösterilen kişilerin sözleridir.

"Aldatan, sizi sakın Allah ile aldatmasın!" Lukman33, Fatır5, Hadid14

"Hak olan Kur'an, haksızlığı kabule vasıta yapıldı." M. Kemal Atatürk
Elmalılı Tefsiri Atatürk'ün talimatı ve kendi parasıyla yapılmıştır. Buhari Tercüme ve Şerhi de Atatürk'ün talimatıyla yapılmıştır.

"Allah, aklını işletmeyenler üzerine pislik indirir." Yunus100

"Dinler tarihi, insanın, tanrısal güce katılmaya ve onu beşeri amaçlar için kullanmaya yönelik girişimleriyle doludur." Paul Tillich

"Allah, bir toplumun maruz kaldığı şeyleri, onlar, birey olarak içlerindekini / kendilerine ilişkin olanı değiştirmedikçe, değiştirmez. Allah bir topluma bir perişanlık dileyince de artık onu geri çevirecek bir güç yoktur. Ve onlar için, Allah dışında koruyucu bir dost da olamaz." Ra'd11 

"Halkı tanımak, Hakk'ı tanımaktan daha zordur." Şemsi Tebrizi
"Yer uygunsuz, oradakiler kabiliyetsiz olunca o yerde konuşmak zulüm olur." Şemsi Tebrizi

Kur'an' daki aldatmaların küçükten büyüğe sıralaması aşağıdaki gibidir:
1. "Yaldızlı, süslü laflarla aldatma-aldanma" En'am112
2. "Beldelerde egemenlik kurmak, gezip dolaşmakla aldatma-aldanma" Ali İmran196, Gafir4
3. "Dine sokulan uydurma ve iftiralarla aldatma-aldanma" Ali İmran24, Enfal49
4. "Hurafeler, uydurmalar, anlamını bilmeden okuyuşlarla aldatma-aldanma" Hadid14
5. "Sefil-rezil yaşayışla aldatma-aldanma" Ali İmran185, En'am70, A'raf51, Lukman33, Fatır5, Hadid20
6. "Allah ile aldatma-aldanma" Lukman33, Fatır5, Hadid14

Aldatma Şeytan marifetiyle olur, 3 temel vasıtası vardır:
1. Şeytan Evliyası, A'raf27, 30 - korku salan
2. Şeytanın Orduları, Şuara95 - silahlı, silahsız, dernek-bakanlık-zümre-...
3. Hizbuşşeytan-Şeytanın Özel Ekibi, Mücadile19 - din kisvesi altında Kur'an'ı unuturmak, uzaklaştırmak, hiç okutmayarak veya anlaşılan dilde okutmayarak
"ne dediğini anlamadan namaz kılmak yasaklanmış" Nisa43
"ne dediğini anlamadan namaz kılanlar lanetlenmiş" Maun4-5
"Çevirisi yapılamayan bir kitabın anlamı yok demektir." M.K. Atatürk - Kur'an esasında manadır.

"Allah'ın berisinden evliya edinenlerin durumu, bir ev edinen dişi örümceğin durumuna benzer. Ve evlerin en güvensizi/en zayıfı elbette ki dişi örümceğin evidir. Keşke bilselerdi!" Ankebut41

"Ey iman edenler! 'Raina' demeyin. 'Unzurna!' deyin. 'Bizi davar gibi güt' diye konuşmayın, 'Bize bak!' diye konuşun ve dinleyin" Bakara104  (Reaya: halk anlamında bilinir, sürü demektir, çoban gerektirir)

Dindar kendi halinde dinini yaşayandır, motivasyonu sevgidir.. Dinci, din kisvesi altında menfaat elde edendir, motivasyonu öfke ve nefrettir. Dindarlığın ölçüsü takvadır, takdiri Allah'a aittir. Din kul-Allah arasında olmaktan çıkarıldığında 'gösteriş' başlar.
"Allah katında en değerliniz, takvada en ileri olanızdır" Hucurat13
"Rabbinin katındaki ahiret, takva sahipleri içindir" Zühruf35

"İnsanlar tek bir ümmet idi. Sonra Allah, peygamberleri müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak gönderdi. Onlarla beraber, anlaşmazlığa düştükleri konularda, insanlar arasında hükmetsinler diye gerçeği taşıyan kitabı hak olarak indirdi. O kitapta anlaşmazlığa düşenler, o kitap kendilerine verilmiş olanlardan başkaları değildi. Bunlar, kendilerine açık kanıtlar geldikten sonra sırf aralarındaki kıskançlık/ doymazlık/ azgınlık/ denge noktasından sapma/ yalancılık/ zulüm/ kibir/ zinakarlık yüzünden çekişmeye girdiler. Sonra Allah, kendi izniyle, inananları, üzerinde tartışmaya girdikleri gerçeğe tekrar ulaştırdı. Allah, dilediği kişiyi/dileyeni dosdoğru yola iletir." Bakara213

"Allah katında din İslam'dır, barış ve esenlik için Allah'a teslim olmaktır. Kendilerine kitap verilmiş olanlara gelince onlar, kendilerine ilim geldikten sonra, aralarındaki kıskançlık/ doymazlık/ azgınlık/ denge noktasından sapma/ yalancılık/ zulüm/ kibir/ zinakarlık yüzünden çekişmeye girdiler. Kim Allah' ın ayetlerine nankörlük ederse Allah, hesabı çabucak görecektir." Ali İmran19

"Aldatan bizden değildir. Ahde vefası olmayanın imanı da olmaz." Hz.Muhammed

Kur'an'ın getirdiği dinin adı İslam'dır, sadece İslam. Şeriat değil, Ilımlı İslam, .. değil. İslam Devleti olmaz, Müslümanları devleti olur. Maide3 son ayettir, açık seçik dinin adı İslam'dır der.
"Sizden her biri için bir yol ve yöntem/ şeriat belirledik, Allah dileseydi sizi elbette bir tek ümmet yapardı. Ama size vermiş olduklarıyla sizi imtihan etsin diye öyle yapmamıştır." Maide48

"Ey iman sahipleri! Şu bir gerçek ki, hahamlardan ve rahiplerden bir çoğu halkın mallarını uydurma yollarla tıka basa yerler ve Allah'ın yolundan geri çevirirler. Altını ve gümüşü depolayıp da onları Allah yolunda harcamayanlara korkunç bir azap muştula! Gün olur, cehennem ateşinde onların üzerine lav dökülür de bununla onların alınları, böğürleri, sırtları dağlanır: 'İşte nefsiniz için yığdıklarınız! Hadi, tadın biriktirmiş olduklarınızı!" Tevbe34-35

"Sevdiğiniz şeylerden bol bol vermedikçe sonsuzluk ve mutluluğa eremezsiniz." Ali İmran92

"Her ümmetin bir bozgun sebebi vardır. Benim ümmetimin bozgun sebebi maldır." Hz. Muhammed

"Kişinin mal ve gurura düşkünlüğünün dinine getirdiği zarar, sürü içine dalmış kurtların koyunlara getireceği zarardan daha büyüktür." Hz. Muhammed

"Komünizm sefaletlerin eşit paylaşımı, kapitalizm ise nimetlerin adaletsiz paylaşımıdır." Churcill

"İnsan, yalnız hürriyet vasıtası olarak servete sahip olmalıdır; servete esir olmak için değil." Atatürk

"Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?" Zümer9

"Dinde baskı/ zorlama/ tiksindirme yoktur." Bakara256

"Yüz çevirirlerse, biz seni onlar üstüne bekçi göndermemişiz. Sana düşen, tebliğden başka bir şey değildir." Şura48

"Eğer Rabbin dileseydi yeryüzündeki insanların tümü mutlaka iman ederlerdi. Hal böyle iken, mümin olmaları için insanları sen mi zorlayacaksın?" Yunus99

"Artık uyar/ düşündür! Çünkü sen bir uyarıcı/ düşündürücüsün. Üzerlerine musallat bir despot değilsin!" Gaşiye21-22

"Allah, güzel düşünüp güzel işler yapanları sever." 2/195, 3/134 ve 148, 5/13 ve 93,...

"İman sahipleri Allah'a sevgide çok kararlı ve taşkındırlar." Bakara165

"Eğer doğru sözlülerseniz bana ilimle haber verin!" En'am143

"Eğer doğru sözlülerseniz kitabınızı getirin!" Saffat157

"Eğer doğru sözlülerseniz bundan önceki bir kitap yahut bir ilim kalıntısı getirin!" Ahkaf4

Allah ile aldatmanın küresel arka planında üç ana evre vardır:
1. Alman tezgahı (I. Dünya Savaşına sürüklenişimiz)
2. AB tezgahı (Avrupa Birliğine uyum süreci kisvesi altında yaşananlar, Medeniyetler İttifakı,...)
3. ABD tezgahı (Ilımlı İslam, Yeni Osmanlıcılık, ekonomik bağlılık,..)

"Ordumuz, her zaman, düşmanlarımızın birinci taarruz hedefi olmuştur." M.K. Atatürk

"İman edip de imanlarını herhangi bir zulümle kirletmeyenler var ya, güvende olma/ güvenilir olma işte onların hakkıdır; hidayet üzere olanlar da onlardır." En'am82

"Mısır'da 11 yıl kaldım. Fakat 11 saat daha kalsaydım artık çıldırırdım. Sana halisane bir fikrimi söyleyeyim mi: İnsanlık da Türkiye'de, milliyetçilik de Türkiye'de, Müslümanlık da Türkiye'de, hürriyetçilik de Türkiye'de. eğer varsa, Allah benim ömrümden alıp Mustafa Kemal'e versin." Mehmet Akif Ersoy

"Millete; adi politikacılar gibi yalan vaatlerde bulunmaktan nefret ederiz." M.K. Atatürk

"Zulmedenler, hangi inkılaba uğrayıp baş aşağı döneceklerini yakında bilecekler." Şuara227

"Boyun eğmeyin!" Zühruf54-56

"Artık ibret alın, ey gözleri olanlar!" Haşr2

Politik, tarihi çok sayıda örnek ve tahlil, yerli-yabancı basından derlemelerle zengin bir eleştiri var.