11 Nisan 2016 Pazartesi

Ulusların Rekabet Üstünlüğü - Reakbet Üzerine, 06 / Michael Porter / 2008

Michael E. Porter, Nisan 1990

Ulusal zenginlik yaratılır, miras kalmaz.
Ulusal seviyede anlamlı tek rekabetçilik kavramı üretkenliktir. Bir ülkenin temel hedefi vatandaşlarına yükselen bir yaşam standardı sağlamaktır. Bunu yapabilme becerisi, işgücü ve sermayeyi kullanım üretkenliğine bağlıdır. İşgücünün sonucu ücretleri, sermayenin sonucu yatırım getirisini belirler.
Hiçbir ülkede her şeyde rekabetçi olamaz.
Düşük ücretler ve zayıf kur ihracatı artırırken, gelişmiş malların ithal edilmesi belki dış ticaret fazlası yaratabilir ama hayat standardını düşürür.
Rekabetçilik, iş anlamına gelmez. Ekonomik refahı vatandaşları düşük ücretle işe alım kabiliyeti değil, yapılan işlerin türü belirler.

İnovasyonun başarılı olması için baskı, zorunluluk ve hatta düşmanlık gerekir: Kaybetme korkusu çoğu zaman kazanma ümidinden daha güçlüdür.

Rekabet üstünlüğünü korumanın iki önkoşulu vardır: Şirketin küresel bir stratejisi olmalıdır. Daha sürdürülebilir üstünlükler yaratmak, genelde bir şirketin mevcut üstünlüklerini, halen bir avantaj olsalar bile, geçersiz kılmasını gerektirir.

Ulusal Üstünlük Elması
 • Faktör Koşulları: nitelikli işgücü, altyapı,... üretim faktörlerindeki durumu
 • Talep Koşulları: iç pazar talebinin doğası
 • İlişkili ve Destekleyici Sektörler: tedarikçi veya uluslararası rekabetçi sektörlerin varlığı
 • Firma Stratejisi, Yapısı ve Rekabet: şirketlerin yaratılma, örgütlenme  ve yönetilme biçimlerini olduğu kadar iç rekabetin doğasını da etkileyen ulusal koşullar 
Faktör Koşulları
 • Adam Smith - David Ricardo doktrini artık geçersizdir. Bir ülkenin belirli bir dönemde sahip olduğu faktörler bütünü, söz konusu ülkenin bu bütünü belirli sektörlerde yaratma, geliştirme ve uygulama oranı ve etkinliği kadar önemli değildir.
 • Sanılanın aksine lise mezunu veya üniversite mezunu bir işgücüne sahip olmak rekabet üstünlüğü kazandırmaz. Rekabet üstünlüğü için bir faktörün bir sektörün belirli ihtiyaçlarında son derece uzmanlaşmış olması gerekir.
 • Rekabet üstünlüğü, önce uzmanlaşmış faktörler yaratan ve sonra onları sürekli geliştiren birinci sınıf kurumlarla kazanılır.
 • Temel faktörlerdeki seçici olumsuzluklar rekabeti teşvik edebilir; durağan bir rekabet modelindeki olumsuzluk, dinamik bir modelde üstünlüğe dönüşebilir.
 • Olumsuzlukları üstünlüğe dönüştürmek için
  • Şirketlere, uluslararası trendleri önceden göstererek diğerlerinden önce yenilik yapabilecek duruma getirilmelidir
  • Elmasın diğer bölümlerindeki şartlar uygun hale getirilmelidir.
Talep Koşulları
 • İç talebin büyüklüğü, iç talebin karakteri kadar önemli değildir.
 • Yerli alıcıların niteliği tek başına segmentlerin karışımından daha önemlidir.
 • Bir ülkenin politik değerlerinin başka yerde doğacak ihtiyaçlara önceden işaret etmesi nedeniyle ileriye dönük ihtiyaçlar ortaya çıkar.
İlişkili  ve Destekleyici Sektörler
 • Yerli ilgili ve destekleyici sektörlerin yenilik ve gelişim alanında sağladığı, yani yakın iş ilişkilerine dayalı olan bir üstünlük, parça ve makine erişiminden çok daha önemlidir.
 • Etkileşim karşılıklı olarak yararlı ve güçlendiricidir, ancak kendiliğinden gerçekleşmez, şirketler çaba göstermelidir.
 • Bir ülkenin şirketlerinin rekabet üstünlüğü kazanması için o ülkenin tüm tedarikçi sektörlerinde rekabetçi olması gerekmez.
Firma Stratejisi, Yapısı ve Rekabet
 • Belirli bir sektördeki rekabetçilik, ülkede rağbet edilen yönetim uygulamaları ve örgütlenme tarzları ile sektördeki rekabet üstünlüğü kaynaklarının yakınlaşmasından doğar.
 • Üstün yetenek her ülkede kıt bir kaynaktır.
 • Uluslararası başarı kazanmak bir sektöre itibar sağlayarak üstünlüğünü pekiştirir.
 • Diğer unsurlara olan uyarıcı etkisi nedeniyle iç rekabet kritik önemdedir.
 • Coğrafi yoğunlaşma iç rekabetin gücünü artırır. Rekabet ne kadar yerelleşirse o kadar yoğunlaşır. Ne kadar yoğunlaşırsa o kadar iyidir.
Devlet politikaları seçimler nedeniyle yaklaşık 5 yıllık dönemlerde oluşur. Rekabet üstünlüğü kabaca 10 senede kazanılır. Çok şey beklemeyin.
 • Devletlere öneriler:
  • Uzmanlaşmış faktör yaratımına odaklanın
  • Faktör ve döviz piyasalarına müdahaleden kaçının
  • Ürün, güvenlik ve çevrede sıkı standartlar uygulayın
  • Sektör rakipleri arasında doğrudan işbirliğini sertçe sınırlayın
  • Sürdürülebilir yatırıma önayak olan hedefleri teşvik edin
  • Rekabette devlet düzenlemelerini azaltın
  • Güçlü yerel antitröst politikalar uygulayın
  • Güdümlü ticareti red edin

 • Şirketlere öneriler:
  • İnovasyon baskısı oluşturun
  • En yetkin rakipleri teşvik unsuru olarak kullanın
  • Erken uyarı sistemleri oluşturun
  • Ulusal elması geliştirin
  • Yerel rekabeti memnuniyetle karşılayın
  • Diğer ülkelerdeki seçici üstünlüklerden faydalanmak için küreselleşin
  • İttifakları kullanırken seçici olun
  • Rekabet üstünlüğünü destekleyecek merkez üssü belirleyin 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder