21 Ağustos 2014 Perşembe

Sınırsız Güç / Anthony Robbins / 1992 / kitap özeti

SINIRSIZ GÜÇ: 
Kişisel Başarıda Zirveye Ulaşmanın Yolu

Anthony Robbins/ Çeviri: Dr. Mehmet Demirci , 1992
kitap özetidir.


KISIM 1. Mükemmelliğin Modellenmesi
Bölüm1: Kralların Kudreti       
ü  Gücün gerçek kaynağı uzmanlaşmış bilgidir.
ü  Gücün kelime anlamı eylem yeteneğidir.
ü  İletişim güçtür ! İki türlüsü vardır:

1.      iç iletişim: hislerimiz
2.      fiziksel iletişim: kelimeler,mimikler,ses tonu 

ü  Asıl başarı formülü.
1.      Sonuçlarımızı bilmek – Ne istiyorum?
2.      Eyleme geçmek
3.      Neden – sonuç ilişkisi. İstediğim sonucu alabildim mi?
4.      Esneklik – istediğim sonucu alana kadar değişeceğim. 

ü  Başarıyı sağlayıcı 7 temel tetikleyici
1.      Hırs                                     5.Enerji
2.      İnanç                                   6. Bağlayıcı Güç
3.      Strateji                                7. İletişim mükemmelliği
4.      Değerlerin açıklığı

Bölüm 2 : Farkı Fark Yapar
Bölüm 3 : Durumun Gücü
Bölüm 4 : Mükemmelliğin Doğuşu , İnanç
Bölüm 5 : Başarının Yedi Yalanı
1.      Her şey bir neden ve amaç için vardır.
2.      Başarısızlık diye bir şey yoktur, sadece sonuçlar vardır.
3.      Ne olursa olsun sorumluluğu üstlenmekten kaçınmayın.
4.      Bir şeyi kullanabilmemiz için onu anlamış olmamız gerekmez.
5.      En büyük kaynağımız insanlardır.
6.      Çalışmak bir oyundur.
7.      Sorumluluk almadan gerçek başarı gerçekleşmez.
 
Bölüm 6 : Zihninizi Ustalaştırmak: Beyniniz Nasıl Çalışır?
Swish Paterni : Normal olarak beceriksiz durumları üreten iç temsilleri alır ve sizin istediğiniz becerikli duruma geçmenizi sağlayacak yeni iç temsillerin otomatik olarak tetiklenmesine neden olur.

Bölüm 7. Başarının Dizini
Bölüm 8. Kullanılan Stratejileri Öğrenmek
ü  Kişiler      Görsel,    İşitsel,    Dokunsal    eğilimli olabilirler.
Görsel : Çok hızlı konuşur, nasıl konuştuğuna çok dikkat etmez, önemli olan görüntüleri kelimelerle eleştirmeye çalışmaktır, görsel mecazları sık kullanır.
İşitsel : Kelimelere daha çok dikkat eder, sesleri daha yankılı, konuşmaları daha yavaş, daha ritmik, daha ölçülüdür, söylediklerine çok dikkat eder.
Dokunsal :Çok daha yavaştır, hislere tepki gösterir, sesleri derinden ve yavaştır, fiziksel dünyadan örnekler kullanır, daha somuttur.

ü  Genellikle
Nefes alma biçimi
    Görsel       : göğüsün üst kısmında
    İşitsel        : göğüste diyaframda
    Dokunsal  : karından derin derin

Baş pozisyonu
     Görsel       : baş yukarıda
     İşitsel        : baş dengeli veya hafif yana yatık
     Dokunsal  : baş öne eğik

ü  Bir gruba konuşurken üç eğilime de hitap et.
ü  Bireysel çalışmak en iyi sonucu verir.
ü  Bir işi yanlış yapmanın bir çok yolu vardır ama doğru yapmanın o kadar çok yolu yoktur.

Bölüm 9 :Mükemmelliğin Bulvarı : Fizyoloji
ü  Güçlü olmak istiyorsanız güçlü gibi davranın.
ü  Durumu değiştirmenin iki yolu vardır: ya iç temsilinizi değiştireceksiniz ya da fizyolojinizi.
ü  Kelimeleriniz ve vücudunuz uyum içinde değilse bütünüyle etkili olamazsınız.

Bölüm 10: Mükemmelliğin Yakıtı : Enerji
ü  Nefes almanın gücü:
          En etkin nefes alma biçimi: bir birim zamanda nefes al , dört birim zamanda içinde                 tut, iki birim zamanda dışarı ver! 
ü  Zinde kalmak için
1.      Suca zengin yiyecekler yiyiniz.
Meyve , sebze , salata ,filiz ye , atıştırmak için meyve tercih et.
2.      Yemek listeni uygun gıdalardan oluştur.
Patatesle et , peynirle ekmek , sütle tahıl , balıkla pirinci bir arada yemeyin. Her yemekte bir tek yoğun (suca zengin olmayan) gıda alın. Aynı öğünde nişastalı, proteinli, karbonhidratlı yiyecekleri beraberce yemeyin. Yemekte sıvı almayın. Üç saat ara vermeden tekrar yemek yemeyin.
3.      Kontrollü tüketin
Az yiyin çok yaşayın. Daha çok yaşamak istiyorsanız suca zengin gıdalar alın.
4.      Meyveleri aç karnına yiyin, taze olsunlar.
      Kahvaltıda sadece meyve yiyin.
5.      Az protein tüketin.

Kısım 2: Asıl Başarı Formülü
Bölüm 11: İlgisizliğin Sınırlanması: Ne İstiyorsunuz?
ü  Bir kişinin inanç sistemini , sonra zihinsel dizinini ve son olarak ta fizyolojisini aynalayarak, zihinsel eylemlerini modellemeye başlarsınız.
ü  Sonuçlarınızı belirlemek için:
1 .Sonuçlarınızı olumlu cümlelerle ifade ediniz.
2 .Mümkün olduğu kadar kesin olun.
3 .Açık bir kanıtlama yordamına sahip olun.
4 .Kontrollü olun.
5. Sonuçlarınızın bütünsel olarak anlamlı ve istenilir olup olmadığını sınayın.

ü Başaracağınızı bilseniz ne yaparsınız?
ü  Kendinize iyilik edin, düşünün, yapın.
1.    Sahip olmak, yapmak, almak ve paylaşmak istediklerinizle ilgili rüyalarınızı (hayallerinizi) depolamakla başlayınız.
2.    Yaptığınız listeyi(depoyu) inceleyin ve sonuçlara ne zaman ulaşabileceğinizi tahmin edin.
3.    Bu yıl için en önemli dört amacınızı seçin: yeterli nedenleri varsa her şeyi yapabilirsin.
4.    Temel amaçlarınızı, sonuçları belirlemenin ana öğeleri ışığında gözden geçirin.
5.    Elinizde bulunan önemli kaynakların listesini yapın.
6.    Bu kaynakları ustalıkla kullandığınız zamanlar üzerinde yoğunlaşın.
7.    Bu amaçlara ulaşmak için nasıl bir insan olmak gerektiği konusunda  düşünün.
8.    Şu anda istemiş olduğunuz sonuçları almanızı engelleyen şeyleri yazın.
9.    Dört temel amacınızın her birine zaman ayırın ve bunlara ulaşmak için adım adım neler yapılması gerektiğini gösteren ilk planınızı yapın.
10.    Bazı modeller oluşturun.
11.    İdeal bir gün tasarlayın.
12.    Mükemmel bir çevre oluşturun.
ü  “Düşünme zor iştir. Muhtemelen bu nedenle çok az kişi düşünür.”     Henry  Ford
ü  Başarı genellikle çok çalışmanın arkasında gizlidir.
ü  Hayatınız yaşamaya değerse kaydetmeye de değer. 

Bölüm 12: Kesinliğin Gücü      
ü  Zekice ve kesinlikle istemenin beş temel prensibi:
1.      Ne istediğinizi bilin.
2.      Size yardım edebileceklerden isteyin.
3.      İstediğiniz kimse için fayda yaratın.
4.      Kararlı , benzeşimli ve inatla isteyin.
5.      İstediğinizi elde edinceye kadar isteyin. 

ü  Amacınız yönünüzü sorunlardan uzaklaştırmak ve çözüme çevirmektir. 

ü  Bir işin niye olmadığını sormayın, gelecek sefere daha iyi olması için nasıl değişebileceğini sorun.

Bölüm 13: Ahengin Sihiri 
ü  Ahenk ,diğer kişilerle sonuç üretmenin asıl aracıdır.
ü  Sorunlar farklılıklardan kaynaklanır.
ü  Akordsuzluktan armoniye giden yol, farklar üzerinde yoğunlaşmaktan  benzerlikler üzerinde yoğunlaşmaya giden yoldur.
ü  Aynalamak şaşıtıcı derecede iyi sonuç verir. Ahengin doğal bir sürecidir. Mümkün olduğunca alçak gönüllülükle ve doğal yapılmalıdır. 

Bölüm 14: Mükemmelliğin Ayrımları: Metaprogramlar 

ü  Metaprogramlar, neye dikkat edeceğinize karar vermede kullandığınız iş programlarıdır. (ya da dizilişlerdir)
1.      Birşeye yaklaşmak ya da uzaklaşmak
     Tüm insan davranışları zevk almak ya da üzüntüden kaçınmak için şiddetli bir arzunun etrafında döner.
2.      İç ve dış referans çevreleri
Birisine bir işi iyi yaptığını nasıl anladığını sorun. Bazıları için ispat dışardan gelir. Diğerleri için ispat içten gelir.
3.      Kendi kendileri ya da diğerleri tarafında yapılan sıralama
Bazıları insan etkileşimlerine temel olarak sadece kendi içlerinde olanlara , diğerleri ve kendileri için neler yapabileceklerine göre bakarlar. Sadece kendine göre sıralarsan bencil olursun, sadece diğerlerine göre sıralarsan sürekli sıkıntı çekersin.
4.        Eşleşenler ve eşleşmeyenler
Nesnelere bakıp ortak yanlarını görenler eşleşmeci, farklılıkları görenler eşleşmezdir. Büyük oranda esneklik isteyen veya sürekli olarak değişen ise uygun aday “eşleşmezdir”.
5.        İkna etmek için neler gerekir?
  İkna stratejisi iki kısımdır: önce kişinin ikna olabilmesi için hangi duygusal yapı blokuna ihtiyacı olduğu bulunur, sonra ikna olana kadar bu uyarıcıları ne sıklıkla alması gerektiği belirlenir.
6.        Gerekliliğe karşı olanaklılıkla ilgili
ü Şimdiki işinizde niçin çalışıyorsunuz?
ü Yeni arabayı, evi… niye satın aldınız?
ü Gerekliliğe göre güdülenen kişi , bilinen ve güvenli olan şeylerle ilgilenir.
ü Olanaklılıkla güdülenen kişi, bilinmeyene de eşit düzeyde ilgi gösterir.
ü  Dayanışmaya, uzun ömürlülüğe, tutarlığa önem verilen işlerde “gereklilik” ; bütünüyle yeni bir alanda faaliyete geçilmesi gereken işlerde “olanaklılık” ön plana çıkar. 

7.        Çalışma stili
ü Bazıları bağımsızdır, denetimden hoşlanmaz, ekipte güçlük çeker. Bazıları iş birlikçidir, paylaşır, ekip sever. Diğerleri ikisinin karışımıdır.
ü Herhangi bir organizasyonda her üç stile uygun işler vardır. Anahtar kişilerin en iyi nasıl çalıştıkları konusunda hassas olmak ve onları verimli olacakları işlerde çalıştırmaktır.
ü Birine bir mesajı iletemediğinizde mesajın kapsamını değil, kullanılan metaprogramı değiştirerek tekrar deneyin. 

Bölüm 15 : Dirençle Başa Çıkmanın ve Problemleri Çözmenin Yolları

ü  Yaşam için anahtar mümkün mertebe farklı yaklaşımlar kullanmaktır.
ü  “Fakat” kelimesini kullanmayın, yerine “ve” kelimesini kullanın: ”Takdir ediyorum ve…”,           “Saygı duyuyorum ve…” ,                “Anlaşıyorum ve…”
ü  Diğer kişi ne söylerse söylesin takdir edecek, saygı duyacak, anlaşacak bir şeyler bulabilirsiniz.
ü  Etkin iletişimde anahtar, kişiyi sizin istediğiniz yönde değil, yapmak istediği yönde çerçevelemektir.
ü  Daha iyi iknanın yolu fetihten değil, anlaşmaktan geçer.
ü  Davranış kalıplarımız gerektiğinde değişebilir.

Bölüm 16 : Yeniden Çerçeveleme . Perspektifin Gücü

Bölüm  17: Başarıyı Çağrıştırmak 


Kısım 3 : Liderlik Mükemmelliğin Mücadelesi

     Bölüm 18: Diğer Hiyerarşiler: Başarıya Asıl Değerinin Verilmesi 

ü  İnsanlarla etkin olarak ilgilenmek için onların değer hiyerarşilerini bilmek gerekir.
ü  Değerlerinizi yazın sıralayın.
ü  Ortak değerler iyi bir ilişkinin temelidir.
ü  Değerler değişir. 

Bölüm 19: Zenginlik ve Mutluluğun Beş Anahtarı

1.  Engellerle nasıl başa çıkacağını öğrenmelisin.
2.  Reddedilmeyle nasıl başa çıkacağını öğrenmelisin.
                   Sizi reddedenleri kucaklayın!
3.      Parasızlığın baskısıyla başa çıkmayı öğrenin.
                Paranızın az / çok olması fark etmez. Herkes için finansal baskı vardır.
   Kazancımızın %10’  unu vermek gerekir.
                       %10’  uyla borçlarını azalt
                        %10’ uyla sermayeni arttır.
Vermek için zengin olmayı bekleme! Bir işe başlayınca vermelisin, o tohumundur. Ruhsal doygunluk verecektir. Başkalarını da incitmeden özendirir.
4.      Rahatlıkla nasıl başa çıkacağını öğren.
               Kendini arkadaşlarının ne yaptığına göre değil, amaçlarınla değerlendir.
5.      Daima almayı beklediğinizden daha fazlasını verin.
              Başarmak ve sonuç almak için başarıyı bir süreç, bir yaşam biçimi, zihnin bir 
              alışkanlığı, yaşamın bir stratejisi olarak düşünmeliyiz.

Bölüm 20: Eğitim Yaratma: İnandırmanı Gücü

Bölüm 21: Mükemmel Yaşamak : İnsanlığın Mücadelesi

ü  Sınırsız güç sizin sürekli başarılı olacağınız ya da hiç hata yapmayacağınız anlamına gelmez . Sınırsız güç, her deneyimden birşeyler öğrenebileceğiniz ve her deneyimi şu ya da bu şekilde lehinize çevirebileceğiniz anlamına gelir.Algılamalarınızı, eylemlerinizi, yarattığınız sonuçları değiştirmek sınırsız güçtür. İlginiz ve sevginizle , yaşam kalitesinde yaratabileceğiniz çok büyük farklar sınırsız gücünüzün eseri olacaktır.
ü  Bu bilgiler diğerleriyle paylaşmaya değer. Önce hepimiz en çok öğrenme gereksinimi duyduklarımızı öğretiriz. Böylece tekrar ederiz. Diğerlerinin hayatlarında olumlu değişiklikler olduğunu izlemek keyif verir.
ü  Yapıcı olun. Sorumluluklar alın. Eyleme geçin. Öğrendiklerinizi uygulayın ve hemen faydalanın. Sadece kendiniz için değil kendiniz kadar diğerleri içinde uygulayın.
ü  Konuşmak için konuşmak yeterli değil. Konuşmalarınızı gerçekleştirmek zorundasınız. Sınırsız güç budur. Sınırsız güç, mükemmele ulaşmak için gerekli işleri yapacak duruma ulaşmaktır.
ü  İrlanda duası: Yolunuz istediğiniz yere çıksın, rüzgar daima arkanızda olsun, güneş yüzünüzü ısıtsın, yağmur tarlalardaki toprağı kabartsın ve tekrar karşılaşıncaya kadar Tanrı sizi yumuşak avuçlarında korusun , sizinle olsun.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder