23 Temmuz 2014 Çarşamba

THE RACE / Eliyahu M.Goldratt & Robert E.Fox / 1987 / kitap özeti

Amaç kitabının devamı niteliğindedir. Batı medeniyetinin üretim becerisinin Japonya'nın gerisinde kalmasını önemser, bu nedenle batı hayat tarzının sekteye uğraması riskini dikkate alır ve üretime başka bir açı kazandırmayı hedefler. Eserlerinin Japoncaya çevrilmesine izin vermemesi de bu anlamda bir işarettir.
 • Batı medeniyeti yarışı kaybediyor mu ?
 • 1970 demir, çelik, tekstil gitti
 • 1975 elektirikli cihazlar gitti
 • 1980 otomotiv gitti
 • 1985 mikroçipler ve bilgi teknolojisi gitti
 • 1990 havacılık sanayii gidecek
 • Kalite kavramının önemi arttı
 • 1970 %10 ikinci kalite normaldi
 • 1975 %10 dan daha az olmalı
 • 1980 kalite önemlidir, %1 normaldi
 • 1985 Sıfır hata öne çıktı
 • Ürün hayat döngüsü kısalıyor
 • 1970 onlarca yıl olabiliyordu
 • 1975 hala yıllarca olabiliyordu
 • 1980 ancak bir kaç yıl dayanıyor
 • 1985 iyice kısaldı, aylarla ölçülür hale geldi
 • Makine teknolojisi ilerliyor
 • 1970 geleneksel makineler
 • 1975 nümerik kontrollu makineler
 • 1980 nümerik kontrollu makinelerle oluşturulan hücreler
 • 1985 yarı otomatik tesisler (esnek, küçük adetli, sık değişen siparişe uygun)
 • 1990 ışıksız tesisler (bilgisayar kontrollu, insansız)
 • Stok devir hızı yükseliyor
 • 1980 öncesi 2-5 adet/yıl
 • 1980 lerde 5 - 20 adet/yıl
 • 1985 te
 • 30 - 80 adet/yıl
 • 1985 Japonyada senede 100 deviri geçenler oldu!
 • 1990 sonrasında ham madde parasını ödemeden önce ürünlerin satılıp parasının tahsil edilmesi gündeme gelecek
 • Rekabet zorlaşıyor : Sınırlı zaman, sınırlı kaynak, sınırlı para kısıtları var
 • AMAÇ daha iyi müşteri servisi, daha iyi kalite, daha düşük maliyet, daha büyük pazar payı vs DEĞİL, şimdi ve daima para kazanmaktır!
 • Geleneksel muhasebe maliyet odaklıdır
 • net kar (mutlak başarı)
 • ROI - yatırımın geri dönüşü (göreceli başarı)
 • nakit akışı (hayatta kalış)
 • Maliyet odaklı geleneksel muhasebe yanıltır
 • Kalite
 • hurdayı %5 ten %2 ye düşürmek için istekli olur
 • aynı şartlarda hurdayı %2 den %1 e düşürmek için kayıtsız kalır
 • aynı şartlarda hurdayı %1 den %0,5 e düşürmek için yatırım yapmayı istemez
 • Stok devir hızı
 • devir hızını 3 ten 6 ya çıkarmaya istekli olur
 • aynı şartlarda 6 dan 12 ye çıkarmaya kayıtsız kalır
 • aynı şartlarda 12 den 24 e çıkarmak için yatırım yapmayı istemez
 • Bu nedenle maliyet odaklı bakış açısı yerine akış odaklı bakış açısı önerilir
 • Çıktı : satışlar aracılığıyla elde edilen para
 • Stok : satılmak üzere sisteme alınan her türlü makine ve malzemenin değeridir
 • İşletme Gideri : stokları, satışa çevirmek için harcanan tüm para
 • doğru karar çıktıyı artırır VE stokları azaltır VE işletme giderini azaltır
 • Rekabetin ana unsurları ve azalan stokların bunlara etkileri
 • Ürün - kalite ve mühendislik iyileştirmeleri
 • bir hata çıktığında işletme içi stok azsa tamir edilecek ürünler de az olur, hata daha çabuk fark edilir
 • üründe bir geliştirme yapıldığında stok azken yeni ürün piyasaya daha çabuk ulaşır
 • Fiyat - yüksek kar marjı ve ürün başına daha düşük yatırım
 • stok azken hızlandırmak için yapılan fazla mesailer azalır, operasyon ucuzlar
 • stok azken darbeli yükler azalır, iş yükü düzenli hale gelir, kapasite doğru kullanılır, bitim işlemleri için ilave makine gerekmez
 • Sürat - termin performansı ve daha kısa akış süresi
 • stok azalınca akış süresi azalır, vade kısalınca tahmin kalitesi artar, doğru planlama kolaylaşır
 • stok azalınca işletme içindeki akış süresi kısalır, akış süresi kısalınca bitmiş ürün stokları azaltılabilir
 • İzlenmesi gereken yöntem Kısıt-Tampon-Bağ olarak bilinir, kısıt belirlenir, tam performansla çalıştırılır, diğer tüm birimler buna uygun hareket eder
 • İşçiler boş kalmasın diye üretime devam edildikçe stoklar şişer
 • sadece kısıt azami verimle çalışmalı, diğerleri boş kalabilmelidir
 • mevcut bilgi sisteminin yanlış varsayımlarından vazgeçilmelidir
 • sonsuz kapasite : kapasite sınırlıdır, doğru kullanılmalıdır
 • önceden belirlenmiş akış süreleri : belirsizlik vardır, bazen erken bazen geç bitecektir
 • sabit parti büyüklükleri : değişkenliğin temel sebebidir, stokları şişirir, akış süresini uzatır, darbeli iş yüküne neden olur
 • malzemeyi erken serbest bırakırsak işletme içinde stok oluşur
 • malzemeyi geç serbest bırakırsak kısıt malzemesi olmadığı için boş kalır
 • kısıttan hemen önce tampon oluşturulursa belirsizlikler için emniyet payı sağlanır
 • aynı şekilde bitmiş ürüne giderken montaj noktaları öncesinde de tampon önerilir
 • çizelgelemeyi zorlaştıran haller
 • değişik ürünler için kısıttan teslime kadar olan akış sürelerinin farklı olması
 • bir kısıtın başka bir kısıta aynı proseste iş vermesi
 • kısıtta önemli ölçüde tip değişim zamanı gerekmesi
 • kısıtın aynı üründe birden fazla parça / operasyon için tekrar kullanılması
 • ASIL ZORLUK TEKNİK AYRINTILARDA DEĞİLDİR, İNSANLARIN ALIŞTIKLARI DAVRANIŞTAN VAZGEÇMEKTE ZORLANMALARIDIR.
 • stok doğru malzeme için, doğru yerde, doğru miktarda olacaktır, HER YERDE DEĞİL
 • işçiler veya makinalar boş kaldı diye gereksiz yere İŞ VERİLMEMELİDİR
 • sürekli olarak tamponlar izlenmeli ve buna uygun İYİLEŞTİRME YAPILMALIDIR
 • bu konu iş arkadaşlarına sebepleriyle değil, duygularıyla anlatılmaldır
 • herkes tarafından sahiplenilmelidir 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder