23 Temmuz 2014 Çarşamba

TOUGH FABRIC / John W. Covington / 1996 / kitap özeti

Serbest Ticaret öncesi dönemde ABD de konfeksiyon tedarik zinciri boyunca çok sayıda iş kaybı olduğunda sivil insiyatif olarak ne yapabileceklerini değerlendirmişler. Kısıtlar Teorisi üzerine bir düşünce çalışması yapılmış, elyaf - kumaş - konfeksiyon - dağıtım (mağaza) zincirinden gönüllü firmalar ve devlet - danışmanlık - eğitim firmaları ortak katılım sağlanmış.

1. Kimi Suçlamalı ?
Devlet harekete geçene kadar iş işten geçer, mikro çözümler lokal optimadır, büyük resimdeki optimumu sağlamaz. 

2. Amaç Nedir ?
Firmalarda performans ölçümünde eski maliyet yöntemleri yerine firmanın amacına uygunluk kıstası öne çıkmalıdır.
Firmanın amacını açık ve kesin olarak kim söyleyebiliyorsa firmanın sahibi odur. Amacı firma sahibi belirler.
Firmanın amacı tasarruf etmek değil, satış marifetiyle gelir yaratmak, para kazanmak olmalıdır.
Verim bant için değil, firma içindir, memnun olan ve daha çok alışveriş yapan müşteri yaratmaktır.
Kumaşçı – konfeksiyoncu - mağazacı aynı tedarik zinciri içindedir, ortak hareket etmelidirler.

3. Akışı Sağlamak
Yeterli sipariş varken, amaç ürünleri müşteriye istenen süratte ve miktarda ve kalitede teslim ederek gelir yaratmaktır.
Dengelenmesi gereken kapasite DEĞİL, akışın kendisidir.
Darboğaz belirlenir, aşılır, ve diğer tüm kaynaklar buna uygun çalıştırılır.
Bu durumda departman verimleri, bant verimleri düşük çıkabilir, bu eski alışkanlıkları tekrar parlatır. Odak AKIŞ olmalıdır.
Eski yöntemler, alışkanlıklar, ölçümler ortaya çıktıkları dönemin şartlarına uygun ve doğruydular. Bugün şartlar değiştiği için güncellenmeleri gerekiyor..
Cevaplanması gereken 3 soru vardır: Ne değiştirilecek ? Neye değiştirilecek ? Nasıl değiştirilecek ?

4. Performans
Birbirinin peşi sıra giden birden fazla proses varsa akış sadece son tüketiciye ulaşan miktar olarak ele alınmalıdır. İstatistiki varyasyon kaçınılmazdır.
Alınan her karar üç yönde olumlu etki yaratmalıdır, çelişki halinde kritik olan akışın artmasıdır.
Akış = müşteriden gelen para !
Firma için iyi olan bir karar aynı anda; akışı (para girişini) artırır, harcamaları azaltır, stokları (sadece ürün ve malzeme değil, bina - makina - ..) azaltır.

5. Alternatif Tedarik Zinciri
M&S stoklarını yılda 9 defa çeviriyor !
Yok satmaları sahiden ölçebilseydik, gidermemiz halinde gelirimizin ne kadar artacağını önceden tahmin edebilirdik.
Tedarik zincirindeki akışı müşterinin ödediği para - hammadde alımına harcanan para olarak değerlendirirsek (mağaza satışlarından gelen cirodan iplik alımına harcanan parayı eksiltiyoruz anlamında) zincirdeki firmalara belli hisseler doğrultusunda gelir aktarırsak müşteriye geç kalmak, kötü mal vermek, indirime girdiğinde hep birlikte zarar görmek gibi haller ortaya çıkabilecektir.

6. Bizi Durduran Nedir ? 
Bizleri durduran ve daha iyi sonuçlar elde etmemize engel olan eski alışkanlık ve iş yapma yöntemlerimizdir.
Gerçekten değişen şartlara uygun bir şirket yaratabilmek için konforumuzdan feragat etmeliyiz.

7. Durum Analizi
Değişmeyi istemek tek başına yetmez, bu hissin çalışanlara uygun şekilde aktarılması gerekir.
Ortak arzuyu yaratmak değişimin kendini başarmaktan çoğu zaman daha zordur!!!
Çalışmaya katılan firmalardan kendilerine engel olan olumsuzlukları listelemeleri istenmiş. Her firma için başlangıç noktası bu olmalı...
Kumaşcıdan örnekler                 : tahminler yetersiz, akış süresi uzun, acil duygusu yok
Konfeksiyoncudan örnekler        : müşteriden gelen para fikri iyi anlaşılmamış, doğru yer/zaman/ürün bulunurluğu zayıf
Satıştan örnekler                       : stok devir hızı düşük, mağaza satışları düşük, sık sık ve büyük oranda indirim yapılıyor, mağazalar depo gibi, yok satıyoruz, performans ölçüm yöntemi muğlak
Danışmandan örnekler              : esneklik yetersiz, uzun akış süreleri nedeniyle satış kaybediliyor, yüksek verim için yüksek stok seviyesi gerekiyor sanılıyor 
Yüksek sezon nedeniyle önceden sipariş verilerek stok hazırlanıyor, stok mağazalara sürülüyor ve bazı noktalarda aşırı stok bazı noktalarda yok satar oluşuyor.
Fabrikaların düşük miktarlarda sık model değişimli ve kısa akış süreli üretim yapması gerekiyor.
Bu yokken daha uzun vadeli tahmine gerek duyuluyor ancak daha detaylı VE daha uzun vadeli tahmin doğal olarak daha yüksek oranda yanılıyor!
Standart maliyet yaklaşımı artık işe yaramıyor, çünkü lokal optimum arıyor, oysa ki bize tedarik zinciri boyunca optimum gerekiyor.

8. Çözümü Geliştirmek
En büyük sorun kendi içimizdeki eski alışkanlık ve önyargılardan kaynaklanan atalettir.
Bunlarla yüzleşmediğimiz sürece işletme içinde yer yer doğru sanılarak yaşanmaya devam edilecektir. İletişim zayıflayacaktır.
Örnek : yok satmamak için stok seviyesini artır ancak maliyetleri düşürmek için stok seviyesini düşür..
Örnek : yok satarları azaltmak için küçük miktarlı iş emirleri ver ancak verimi yükseltmek için büyük miktarlı iş emirleri ver ..

9. Tedarik Zinciri
Ülkenin ve firmanın ve çalışanların yararına olan tek çözüm akışın yani müşteriden gelen satışa bağlı paranın artmasıdır. Zincir içinde işbirliği gerekir.
Bilgisayar veya yazılıma yapılacak yatırım sorunu çözmeye yetmez, kararları insanlar verir, işbirliğini çalışanlar yapar.
Konfor bölgesinden çıkmak istemeyen çalışanlar, değişimi gerçekleştiremezler.

10. Bu Çalışmanın Sonucu Nedir?
Eski alışkanlık ve önyargılar ve iş yapma yöntemleri gözden geçirilmelidir.
Rekabet için ucuz iş gücünden daha önemlisi pazara yakınlık ve hızlı tepkidir.
Daha iyi tahmin yerine gereken pazara yakınlık ve gerektiğinde uygun şekilde tepki verebilecek üretim kurgusudur.
Stok devir hızının yükseltilmesi gerekir, bu küçük miktarlarda sık model değişimi ve kısa akış süreli üretim demektir.
Sadece bilmek yetmez, YAPaBİLMEK gerekir.
Kapasitenin değil, akışın dengelenmesi gerekir.
Haşlanmış kurbağa meselindeki kurbağaya benzememek için üzerimizdeki ataletten kurtulmalıyız.

11. Prensipler
Lider ve Vizyon             : Yetkisi olan, saygı gören, proses odaklı.. Vizyonu içselleştirmiş, azimli, motive eden..
Katılımcılar                    : Fonksiyonları temsil eden, uygulamayı yapabilecek güçte, üst yönetimce desteklenen.. Dışarıdan danışman vb katılımı da önerilir.
Eğitim ihtiyacı               : Analiz araçlarını bilen, prosesleri anlayan, akış fikrini benimsemiş, sistematik plan yapabilen, güncel teknolojiden haberdar ..
Ölçümler                       : Yeni anlayışa uygun, akıştaki değişimi fark edebilen performans ölçütleri
Adanmışlık                    : sıkı çalışma şart, yumurta kırmadan omlet yapılmıyor, tartışmalar yaşanacak, kolay olmayacak
Yürütme                       : sonuçlar alınana ve alındıktan sonra sürekli iyileştirilene kadar arkası bırakılmayacak

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder