23 Temmuz 2014 Çarşamba

The Measurement Nightmare / Debra Smith / 2000 / kitap özeti

·         Firmalar kendilerini aşağıdaki faktörlerde geliştirerek rekabetçi olmaya çalışırlar, ancak genellikle gelişmeler lokaldir ve firma çapındaki global etkileri gözden kaçar.

o   Pazar payını ve satışları artırmak
o   Akış süresini kısaltmak
o   Kaliteyi yükseltmek
o   Stokları düşürmek
o   Maliyetleri düşürmek

·         Tüm Yönetim Muhasebesi kitaplarında “bir firma kısıtlı kaynağındaki en yüksek katkıya sahip ürünleri üretip satabilirse para kazanır” yazar.

·         TOC bünyesinde Goldratt “yeni bir kavram” icat etmemiştir ! Ancak Goldratt bu kavramı pratik olarak uygulanabilir hale getirmiştir..

·         En önemli kısıt “iş yapma tarzımız = alışkanlıklarımızdır”.

·         Bunlara rağmen konu genellikle fark edilmemiştir çünkü:

o   Muhasebe sistemleri Tek Düzen Hesap Planına veri toplamak için kurgulanmıştır.
o   Üniversitelerde muhasebe eğitimi  doğrudan maliyet muhasebesine odaklıdır.
o   Üniversitelerde muhasebeci olmayan iş idaresi-mühendislik öğrencilerine kararlarını finansal raporlara göre vermeleri öğretilir.
o   Muhasebe teknik bir alandır, operasyondakiler kendi aktivitelerinin finansal sonuçlarını önceden bilemezler, muhasebeciler kendi iş yapma biçimlerinin operasyonda doğuracağı sonuçları tahmin bile edemezler.
o   Muhasebeciler geçmişe dönük finansman raporlarıyla gelecek için karar verilemeyeceğini bilirler ama farklı bir tarz için nereden başlanacağını bilemezler.
o   Genellikle operasyonel düzeyde finansal sonuçları öngörmenin pratik bir yolu yoktur.

·         Hatalı varsayımlar hatalı sonuçlara yol açar.

·         İnsanları nasıl ölçüyorsanız, ona uygun davranırlar.

·         Lokal verim mantığı + maliyet muhasebesi = başarısızlık…

·         Pareto prensibi, kısıtın varlığına işaret eder. Bu durumda “geçerli bilgi (relevant information)” sadece gerçekten kısıtla ilişkilendirilebilendir.

·         İyi bir müdür olmaya çalışırken önümüze çeşitli çelişkiler çıkar:
o   Parti büyüklüğü : kaynak verimliliğini yükseltmek için partiyi büyültelim mi YOKSA hızlı akış için küçültelim mi ?
o   Parti büyüklüğü : birim maliyeti düşürmek için partiyi büyültelim mi YOKSA stokları düşürmek için küçültelim mi ?
o   Transfer partisi büyüklüğü : taşıma maliyetlerini düşürmek için sadece tamamlanan siparişleri mi yükleyelim YOKSA bulunabilirliği artırmak için kısmi yükleme mi yapalım ?
o   Fason – taşeron : departman verimimizi iyileştirmek için taşeron kullanalım mı YOKSA firma verimini iyileştirmek için iç kaynakları mı tercih edelim ?
o   Stok : kaynak verimliliğini iyileştirmek için stoğa üretim yapalım mı YOKSA bulunabilirliği artırmak için siparişe göre mi üretelim ?
o   Satışlar : satışları artırmak için fiyatları düşürelim mi YOKSA karlılığı artırmak için fiyatları koruyalım mı ?
o   Satınalma : birim maliyeti düşürmek için yüksek hacimli satınalma mı yapalım YOKSA kalite-bulunabilirlik-istif iyileştirmek için gerektiği kadar mı alalım ?
o   Bakım onarım : kaynak verimliliğini iyileştirmek için sadece arıza bakımı mı yapalım YOKSA kaliteli üretim için planlı bakım mı yapalım ?

·         Maliyet muhasebesi-tek düzen hesap planı  (Cost accounting) farklı sektörlerde de olsalar tüm firmalar için ortak bir raporlama sistemi oluşturmak için hazırlandı. Geçmiş performansın ortak dilde ifadesidir. Gelecek için ipucu vermez. Detaylı ve teknik bir disiplindir, operasyonel seviyede bağ kurmak mümkün değildir.

·         Yönetim muhasebesi (TA-Throughput Accounting) gelecek içindir, operasyonel seviyede kullanılabilecek ölçüde pratiktir.

·         Örneğin maliyet muhasebesinde karşılık kavramı vardır. Gelirlerle maliyetler (para girişleriyle çıkışları değil) arasındaki fark kar olarak yazılır.  Dolayısıyla ürün maliyetlerini firma çapında genelleyebilmek için maliyetler belirli anahtarlarla dağıtılmaya çalışılır. Bu da maliyetlerin anlaşılmasını zorlaştırır.

·         Endirek maliyetler ürüne dağıtıldığında stoklar direk ve endirek maliyet toplamıyla değerlenir, fiilen satılana kadar da gelir tablosuna yansımaz, dolayısıyla stok artınca kar artar, yani stok yapmak iyidir. Üstelik satış artıp beraberinde stoklar azalınca kar azalır (!) demek ki stok yapılmalıdır (!)

·         DBR (Drum-Buffer-Rope=Kısıt-Tampon-Bağ) ile yalındaki değişime dönük kırılganlık tolere edilir, kıymetli kaynaklar stok-zaman-kapasite tamponlarıyla korunur, akışı kesintisiz sağlamak üzere işletme içindeki stoklar bağ yardımıyla ayarlanır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder