7 Temmuz 2021 Çarşamba

McKinsey Geleceğe Hazırlık yazısı: Gereken 56 beceri!

McKinsey & Company Haziran 2021 de 56 ülkede 18000 kişiyle çevrimiçi psikometrik anketle veri toplayarak geleceğin iş dünyasında gerekecek nitelikleri, bu niteliklerdeki mevcut seviyeyi ve bu niteliklerin iş bulmaya - daha iyi para kazanmaya - daha iyi iş tatminine olan etkilerini araştırmış.

4 ana kategori içinde 13 nitelik ve bunların içinde toplamda 56 beceri belirlemişler.

 • COGNITIVE - Bilişsel kategori
  • Critical Thinking - Kritik Düşünebilme niteliği
   • Structured problem solving - metodik problem çözme becerisi
   • Logical reasoning - sebep ve sonuç ilişkisi kurabilme becerisi
   • Understanding biases - önyargıları ayırt edebilme becerisi
   • Seeking relevant information - iligili bilgiyi seçebilme becerisi
  • Planning and ways of working - Planlama ve çalışma tarzı niteliği
   • Work-plan development - iş planı geliştirebilme becerisi
   • Time mamngement and priorization - zaman yönetimi ve önceliklendirme becerisi
   • Agile thinking - çevik düşünebilme becerisi
  • Communication - iletişim niteliği
   • Storytelling and public speaking - hikayeleştirme ve topluluk önünde konuşabilme becerisi
   • Asking the right questions - doğru soruları sorabilme becerisi
   • Synthesizing messages - mesajları sentezleyebilme becerisi
   • Active listening - etkin dinleme becerisi
  • Mental flexibility - zihinsel esneklik niteliği
   • Creativity and imagination - yaratıcılık ve hayal kurabilme becerisi
   • Transferring knowledge to different contexts - bilgiyi başka bağlamlara aktarabilme becerisi
   • Adopting a different perspevtive - farklı bir açıdan bakabilme becerisi
   • Adaptability - uyum gösterme becerisi
   • Ability to learn - öğrenebilme becerisi
 • INTERPERSONAL - Dışadönük yüzümüz kategorisi
  • Mobilizing Systems - harekete geçirebilme niteliği
   • Role modeling - Rol model olabilme becerisi
   • Win-win negotiations - kazan kazan müzakere yapabilme becerisi
   • Crafting an inspiring vision - esinlendiren vizyon oluşturabilme becerisi
   • Organizational awareness - kurumsal farkındalık becerisi
  • Developing relationships - ilişki kurabilme niteliği
   • Empathy - kendini karşındakinin yerine koyabilme becerisi
   • Inspiring trust - güven uyandırabilme becerisi
   • Humility - alçak gönüllülük becerisi
   • Sociability - sosyalleşebilme becerisi
  • Teamwork effectiveness - Takım çalışmasında etkinlik niteliği
   • Fostering inclusiveness - kapsayıcı olabilme becerisi
   • Motivating different personalities - farklı kişilik tiplerini motive edebilme becerisi
   • Resolving conflicts - çatışmaları çözebilme becerisi
   • Collaboration - işbirliği yapabilme becerisi
   • Coaching - Koçluk edebilme becerisi
   • Empowering - yetkilendirebilme becerisi 
 • SELF LEADERSHIP - İçedönük yüzümüz kategorisi
  • Self awareness and self management - öz farkındalık ve öz yönetim niteliği
   • Understanding own emotions and triggers - kendini tanıma becerisi
   • Self control ve regulation - kendini kontrol edebilme becerisi
   • Understanding own strengths - güçlü yönlerini bilem becerisi
   • Integritiy - ahlaklı (etik) olabilme becerisi
   • Self motivation and wellness - öz motivasyon ve zindelik becerisi
   • Self confidence - kendine güven becerisi
  • Entrepreneurship - Girişimcilik niteliği
   • Courage and risk taking - cesaretle risk alabilme becerisi
   • Driving change and innovation - değişim ve yeniliği sürükleme becerisi
   • Energy, passion, optimism - Enerjik, tutkulu ve iyimser olabilme becerisi
   • Breaking ortodoxies - alışılmış kalıpları kırabilme becerisi
  • Goals Achievement - Hedeflere ulaşabilme niteliği
   • Ownership and decisiveness - sahiplenme ve kararlılık becerisi
   • Achievement orientation - kazanmaya yönelik olma becerisi
   • Grit and persistence - azimli ve ısrarcı olma becerisi
   • Coping with uncertainity - belirsizlikle baş edebilme becerisi
   • Self development - kendini geliştirebilme becerisi
 • DIGITAL - Dijital kategorisi
  • Digital fluency and citizenship - dijital akışkanlık ve kimliklenme niteliği
   • Digital literacy - dijital okuryazarlık becerisi
   • Digital learning - dijital öğrenebilme becerisi
   • Digital collaboration - dijital işbirliği yapabilme becerisi
   • Digital ethics - dijitalde etik kalabilme becerisi
  • Software use and development - Yazılım kullanımı ve geliştirme niteliği 
   • Programming literacy - kod yazabilme becerisi
   • Data analysis and statistics - veri analizi ve istatistik becerisi
   • Computational and algorithmic thinking - algoritma okuryazarlığı becerisi
  • Understanding digital systems - Dijital sistemleri anlayabilme niteliği
   • Data literacy - veriyle çalışabilme becerisi
   • Smart systems - akıllı sistemleri anlama becerisi
   • Cybersecurity literacy - dijital güvenlik algısı becerisi
   • Tech translation and enablement - teknolojik tercüme ve kolaylaştırma becerisi
McKinsey orjinal yazının köprüsü buradadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder