7 Temmuz 2021 Çarşamba

McKinsey Geleceğe Hazırlık yazısı: İş bulmak - daha çok kazanmak - daha çok iş tatmini için öne çıkan beceriler...

McKinsey & Company Haziran 2021 de 56 ülkede 18000 kişiyle çevrimiçi psikometrik anketle veri toplayarak geleceğin iş dünyasında gerekecek nitelikleri, bu niteliklerdeki mevcut seviyeyi ve bu niteliklerin iş bulmaya - daha iyi para kazanmaya - daha iyi iş tatminine olan etkilerini araştırmış.

4 ana kategori içinde 13 nitelik ve bunların içinde toplamda 56 beceri belirlemişler.

Diğer şartlar sabit kabul edildiğinde iş bulmayı kolaylaştıran becerilerin daha çok içedönük yüzümüz kategorisinde olduğu görülmüş: uyum sağlayabilme, belirsizlikle başa çıkabilme, mesajları birleştirebilme, kazanma hevesi, kapsayıcılık, enerjik iyimserlik, kendi güçlü yönlerini bilmek, dijital işbirliği, akıllı sistemlere alışıklık, öz kontrol.

Grafik için ipucu: diğer şartlar aynıyken uyum kabiliyeti daha iyi olan aday diğerine göre %24 ihtimalle daha kolay iş bulacaktır.


Daha çok kazanmak için öne çıkan beceriler 18000 kişilik ankette en düşük skorları alan beceriler olarak fark edilmiş, daha çok kazanmak istiyorsak kendimizi geliştirmeliymişiz :) iş planı geliştirebilmek, kurumsal farkındalık, kendine güven, doğru soruları sorabilmek, teknolojik tercüme ve kolaylaştırıcılık, belirsizlikle başa çıkabilme, rol model olabilme, hırs ve dayanma gücü, kod yazabilmek

Dijital kategoride diğerlerinden iyi olan adayların %41 ihtimalle daha iyi ücret alacağı düşünülüyor. Aynı konu Bilişselde %30, içedönük yüzümüzde %24 ve dışadönük yüzümüzde %14 olarak tahmin ediliyor. En iyisi dijitale yoğunlaşmak! :)Daha yüksek iş tatmini için öne çıkan beceriler öz motivasyon ve zindelik, belirsizlikle başa çıkabilmek, kendine güven, sosyallik, kod yazabilmek, enerjik iyimserlik, önyargıları anlayabilmek, empati, etik (ahlak) duruş, hırs ve dayanma gücü.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder