7 Temmuz 2021 Çarşamba

McKinsey Geleceğe Hazırlık yazısı: Eğitim bizi kurtarır mı?

McKinsey & Company Haziran 2021 de 56 ülkede 18000 kişiyle çevrimiçi psikometrik anketle veri toplayarak geleceğin iş dünyasında gerekecek nitelikleri, bu niteliklerdeki mevcut seviyeyi ve bu niteliklerin iş bulmaya - daha iyi para kazanmaya - daha iyi iş tatminine olan etkilerini araştırmış.

Üniversite eğitimi olanların genelde daha yüksek yetkinliğe ulaştığı görülmüş ANCAK her beceri için bu maalesef doğru değilmiş!! Bilişsel - Dijital (teknik) kategorilerinde eğitim olumlu faktörken, dışadönük - içedönük (sosyal) kategorilerinde belirgin bir faktör olmamış, hatta bazı becerilerde olumsuz faktör olmuş!

Eğitimle en yakın ilişkili görülen beceriler: dijital okuryazarlık, kod yazabilme, veri analizi ve istatistik, farklı kişilikleri motive edebilmek, güven uyandırmak (dikkat olumsuz yönde güçlü ilişki!), değişimi kucaklamak, enerjik ve iyimser olmak, işbirliği, dijital öğrenme, alçak gönüllük (dikkat olumsuz yönde güçlü ilişki!)

Eğitimle belirgin ilişkisi görülmeyen beceriler: mesajları birleştirebilme, koçluk, yaratıcılık, risk alabilme, empati, çatışma çözümü, kendine güven, sahiplenme, belirsizlikle başa çıkabilme, dijital ahlak

McKinsey orjinal yazının köprüsü buradadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder