7 Temmuz 2021 Çarşamba

McKinsey Geleceğe Hazırlık yazısı: Eğitim sistemi bu becerileri kazandırıyor mu?

McKinsey & Company Haziran 2021 de 56 ülkede 18000 kişiyle çevrimiçi psikometrik anketle veri toplayarak geleceğin iş dünyasında gerekecek nitelikleri, bu niteliklerdeki mevcut seviyeyi ve bu niteliklerin iş bulmaya - daha iyi para kazanmaya - daha iyi iş tatminine olan etkilerini araştırmış.

4 ana kategori içinde 13 nitelik ve bunların içinde toplamda 56 beceri belirlemişler. İş bulmak, daha çok kazanmak, daha fazla iş tatmini sağlamak için en önemli üçer beceri aşağıdaki şekilde gösterilmiş:

 • iş bulmak: mesajları birleştirebilmek, belirsizlikle baş edebilmek, uyum sağlamak
 • daha çok kazanmak: kendine güven, iş planı geliştirebilmek, kurumsal farkındalık
 • daha yüksek iş tatmini: kendine güven, belirsizlikle baş edebilmek, öz motivasyon ve zindelik

Hükümetler için önerilenler:

 • Eğitim sistemi reformu
  • Eğitimi, bu becerileri sağlayacak şekilde gözden geçirerek güncellemek,
  • Farklı beceriler için objektif ölçme, geliştirme, sınıflandırma olanakları sağlamak,
  • Bu çalışmalar için fon sağlayarak kamu-özel işbirliği ortamı oluşturmak
 • Yetişkin eğitim sistemi (hayat boyu öğrenme)
  • Çalışan nüfusun bu beceriler açısından taranması ve eksiklerin giderilmesi,
  • Çalışanlara geleceğe hazırlanmak üzere vasıflandırma yapılması (up-skill, re-skill),
  • Çalışılan pozisyonlara göre asgari beceri seviyelerinin belirlenmesi,
  • AI marifetiyle çalışanların dijital hayat boyu öğrenimlerinin sağlanması,
  • Belirlenen becerilerin sertifikalandırılması ve çalışana hareket serbestisi sağlanması,
  • Kamu-özel teşvik programlarında bu yönde eksik gideriminin özendirilmesi
 • Eğitime erişim sağlanması
  • Maliyetin karşılanabilir olması,
  • internet erişiminin yeterli olması,
  • eğitimler için uygun zamanlama esnekliğinin sağlanması,
  • uluslararası tanınırlık sağlanabilirse işgücünün serbest dolaşımına katkı verecektir.
McKinsey orjinal yazının köprüsü buradadır. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder