19 Temmuz 2021 Pazartesi

Leadership & The One Minute Manager / Ken Blanchard / 2011 / kitap özeti

  
Daha çok DEĞİL, daha akıllı çalışın! Yöneticiler, ekipleri İÇİN çalışır.

Farklı İnsanlar İçin Farklı Yöntemler - Faklı insanlara aynı yöntemle liderlik etmeye çalışmak kadar adaletsiz bir tutum olamaz!
Yöneticide 3 önemli nitelik olmalıdır: 

 • Flexibility / Esneklik: Kabul gören 4 yönetim tarzı vardır, esneklik bunlar arasında geçiş yapabilmektir. 
 • Diagnosis / Teşhis: Çalışanlarda tanımlanmış 4 tip yetkinlik seviyesi vardır, teşhis bunu ayırt edebilme becerisidir.
 • Partnering / Eşlik edebilme: Durumsal Liderlik ederken hedef mutabakatı, günlük koçluk, yönetim tarzını çalışana uydurabilme becerisidir.

4 Yönetim Tarzı:
Hiç birisi diğerinden daha üstün değildir!

 • S1: Directing / Talimatla: Lider yönü belirler, işleyişi çok yakından ve sıkı takip eder.
 • S2: Coaching / Koçlukla: Lider yönü belirler, yakından takip eder, kararların sebeplerini açıklar, öneri almaya çalışır, gelişimi cesaretlendirir.
 • S3: Supporting / Destekleyerek: Lider çalışana yardımcı olur, çabasını destekler, kararları birlikte alır.
 • S4: Delegating / Yetkilendirerek: Lider karar verme ve problem çözümünü çalışana bırakır.


2 Yönetim tavrı:

 • Directive / Yönlendirerek: Structure (yapı, kurgu), Organize (organize olmak), Teach (öğretmek), Supervise (gerektiğinde talimat vererek yakın takip etmek). Çalışana açıkça ne yapacağını söyleyin, nasıl yapacağını gösterin, ne zaman yapması gerektiğini anlatın ve performansını yakından izleyin.
 • Supportive / Detekleyerek : Praise (iyi yapılan işi fark ederek övmek), Listen (dinlemek), Ask (yönlendirici soru sormak), Explain (açıklayarak durumu kavratmak), Facilitate (işi yapacak ortamı sağlamak). Çalışanı dinleyin, yapmaya teşvik edin, çabasını övün, karar verme ve problem çözümü için gerekli ortamı sağlayın, yardımcı olun.

4 Yetkinlik Seviyesi: Competence / 
Yetkinlik ve Commitment / Adanmışlık = Confidence / kendine güven + Motivation / motivasyon ile belirlenir. Yetkinlik okuldan, eğitimle veya tecrübeyle kazanılan bilgi ve becerilerdir. Adanmışlık iki faktörlüdür; kendine güven - yardım almaksızın işi başarıyla yapacağına olan inançtır, motivasyon - kişinin işi yapmaya duyduğu istek ve heyecandır.

 • D1: düşük yetkinlik ve yüksek adanmışlık - işe yeni başlayan tecrübesiz mühendis
 • D2: zayıf yetkinlik ve düşük adanmışlık - öğrendikçe aslında çok da kolay olmadığını fark ediyor ve süngüsü düşüyor
 • D3: orta yetkinlik ve değişken adanmışlık - tecrübelendikçe bazen hırslanıyor bazen "yapsam ne olacak, kimse fark etmiyor, ne değişiyor?" hissiyle gevşiyor
 • D4: yüksek yetkinlik ve yüksek adanmışlık - artık işi teslim edecek ayara gelmiş, başarmaktan haz alıyor
Bu genç mühendisi şirketimize kazandırabilmek için onun yetkinlik ve adanmışlıktan gelen gelişimine uygun olarak liderlik stilimizi değiştirmemiz gerekiyor. Başlangıçta işi öğrenebilmesi ve olası hatalarıyla bizi zora sokmaması için S1-Directing yöntemiyle yaklaşıyoruz. Bir yerden sonra S2-Coaching stiline değişiyoruz; sorularını cevaplıyoruz, öğrenme fırsatı veriyoruz, iyi yaptıklarını fark ediyor ve geri bildirim veriyoruz. Tecrübelendiğini gördükçe S3-Supporting stiline geçiyoruz; işi yapabileceği ortamı sağlıyoruz, güzel işler yapmasına yardımcı oluyoruz. Son aşamada artık mühendisimiz kemale ermiştir, S4-Delegating stiline geçeriz, hedeflerde mutabakat ve iş sonuçlarına göz ucuyla bakmak artık yeterlidir. Bu arkadaş şimdi yeni başlayacaklara mentor bile olur, şirkete sağlam bir mühendis kazandırmanın huzuru bize yeter :)

Aynı İnsan İçin Farklı Yöntemler - Kişiler zamanla gelişir ve ısrarla aynı yöntemle liderlik etmeye çalışmak adaletsiz bir tutumdur!

 One Minute Manager (Bir Dakikalık Yönetici) tarzı 3 ana adımdan oluşur, kabaca her çalışanınıza günde 3 dakika ayırmanızın yeteceğini iddia eder. Daha çok zaman ayıranlarımızın bir kısmı bu özel 3 dakikaya maalesef hiç yer vermezler :(
 • GOALS / Hedef mutabakatı: Hedefin belirlenmesi ve yöneticinin çalışanın yetkinlik + adanmışlık seviyesini analiz etmesidir.
 • PRAISINGS / Övgü : Yapılan iyi işlerin fark edilerek geri bildirim verilmesi ve bu sayede çalışanın yetkinlik seviyesinin gözden geçirilerek uygun liderlik stiline geçiş yapılmasıdır.
 • REPRIMANDS / Eleştiri: Yapılan kötü işlerin, yetersiz iş sonuçlarının fark edilerek çalışanın uyarılması, eksiklerin giderilmesi ve gerekiyorsa çalışanın yetkinlik seviyesine uygun liderlik stilinin değiştirilmesidir.
 • Situational Leadership / Durumsal Liderlik, kişilere DEĞİL, kişilerle yapılan Liderliktir.

Hedefler SMART olmalıdır:
 • Spesific & Measurable: ölçülebilir, açık seçik
 • Motivation: hedefe ulaşılması heyecan vermelidir
 • Attainable: erişilebilir olmalıdır
 • Relevant: Şirketin genel gidişiyle ilgili olmalıdır, bütüne uymalıdır
 • Trackable: izlenebilmeli, sayısallaştırılabilmelidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder