7 Mart 2020 Cumartesi

SDGs (Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri) için 6 dönüştürücü / Nature Sustainability alıntı

2030 yılına kadar küresel olarak hedeflenen konular 17 ana başlık ve onlarca alt hedefle karmaşık bir bütün oluşturuyor. Hedeflerin kendi arasında bir çelişki olmadığını ve 6 dönüştürücüyle birlikte yorumlanırsa uygulamada kolaylık sağlanacağını anlatan bir makaledir. Orjinaline https://www.nature.com/articles/s41893-019-0352-9 bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Hedeflerin arasında olumsuz etkileşim yoktur. Çelişkili görünen bazı hedefler sistematik bakışla aynı dönüştürücü içinde ele alınmıştır. Kritik olanlar "geride kimse kalmayacak" ilkesiyle yorumlanmıştır. Doğal kaynakları ilgilendirenler circularity-döngüsel ekonomi prensibiyle değerlendirilmiştir.

Dönüştürücüler için 5 ortak ilke vardır: Birbirleriyle kesişmeyen ve hepsi ele alındığında bütünü kapsayan yapıdadırlar. Sistematiklerdir. Hükümet yapılarıyla uyumludurlar. Kolayca açıklanabilirler. Az sayıdadırlar.

1. Dönüştürücü: Önce Eğitim! Daha iyi eğitim, kadın-erkek eşitliği, eşitsizliklerin azaltılması. Devletler eğitim hizmetlerini iyileştirecek ve yaygınlaştıracaklardır. Eşitsizlikleri gidermek üzere sosyal güvenlik sistemleri devreye alınacaktır. Inovasyon ve dijital teknolojilerden yararlanılacaktır.

2. Dönüştürücü: Sağlık ve İyilik! Geride kimse kalmayacak..Hayat tarzında kalite ön plana çıkacaktır.

3. Dönüştürücü: Yenilenebilir enerji, temiz çevre! Herkesin elektriğe erişimi sağlanacak, yenilenebilir enerji özendirilecek, kirleticiler azaltılacaktır. Enerji üretim ve tüketiminde verimlilik önemlidir.

4. Dönüştürücü: Tarımda, balıkçılıkta çevreye duyarlılık! Tarla ve balık çiftlikleri verimli, iklim değişikliklerine dayanıklı olmalıdır. Bu alanlar çevre kirliliğine karşı korunmalıdır. Kuraklık / kıtlık / sel vb doğal afetlerde dayanacak kadar gıda stoku tutulmalıdır.

5. Dönüştürücü: Ulaşım, şehirler! Temiz su erişimi ve pis su tahliyesi sağlanmalıdır. Ulaşım CO2 emisyonundan kaçınmalıdır. Şehirler dikey formatta olmalıdır, böylece kaynak etkinliği sağlanır, arazi kullanımı azaltılır.

6. Dönüştürücü: Bilim, teknoloji, iletişim! Endüstri 4.0, yapay zeka bir çok sektörde önemli değişimlere sebep olacaktır.

Dönüştürücülerin uygulanmasında teknik yapılabilirliğe, olası çelişkilerin çözümüne, kamu-özel fonlarla desteklenmesine, yeni teknolojilere kucak açmalarına, birlikte çalışan devlet kurumlarıyla uyumlu, aynı kurumun farklı seviyelerine uygun, zamanla gelişimi izlenebilen, iş dünyasına girişim fırsatı  veren yapıda olmalarına özen gösterilmelidir.

Devletler dönüştürücüleri 10-30 yıl vadeli orta dönem ve daha uzun vadeli hedeflerle izlenebilir tutmalıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder