21 Aralık 2015 Pazartesi

Competitive Cost-Based Pricing Systems for Modern Manufacturing / R.J.Campbell / 1992 / kitap özeti


1. Rekabetçi Fiyatlamanın Önemi
 • Firmalar maliyetlerini rakiplerinden daha iyi yönetmelidir.
 • Fiyatlama, tek başına, yüksek maliyete yol açan hatalı ürün karmasını düzeltemez.
 • Maliyetler kısa ve uzun dönemli amaçlara uygun olarak gözden geçirilmelidir.
 • Marjinal Maliyet yararlıdır ancak her firma, her maliyet kalemini, net olarak, sabit-değişken tanımlayamaz.
 • Firma, rakiplerinin kalite, servis, güvenilirlik ve maliyet konularında sürekli iyileştiklerine inanmalıdır. 
2. Firmanın Maliyet Yapısını Rekabetçi Yapmak
 • Firmanın ürün bazında fiyatlama yaparken alt limiti ürünün maliyeti ve üst limiti müşterinin değer algısıdır.
 • Dolayısıyla fiyatlama sıkıntısını aşmak için müşteri profili veya ürün karması-maliyet yapısı değiştirilebilir.
 • Müşteriler performans, dayanıklılık, güvenilirlik, servis, teslimat için ödeme yaparlar. Stoklar, taşımalar, muhasebe, ikinci kaliteler, tamirler, erken veya geç teslimler, verimsizlikler, genel giderler, .. için değil.
 • Maliyetlerde en önemli ayrım değer yaratan-yaratmayan ayrımıdır.
 • Firma içinde çok katmanlı organizasyon, karmaşık süreçler, çok safhalı işleyiş vb değer yaratmayan maliyetlere yol açar.
3. ABC -  Faaliyet Tabanlı Fiyatlama
 • Geleneksel Maliyet Muhasebesinin aksine tüm sabit giderleri aktivitelere dağıtır.
 • Aktivitelerin azaltılması maliyet tasarrufunu getirmez, fiilen müdahale, örneğin ilgili kadra fazlasının işten çıkarılması, gerekir.
 • Çok fazla varsayım vardır, her üründeki her aktivitenin net olarak tanımlandığı ve ürün devam ettikçe bunun değişmediği kabul edilir.
 • Robin Cooper – Yeni Bir Maliyet Sisteminize İhtiyacınız Var mı? Başlığıyla bir kontrol listesi yayınlamış:
  • Pazarlama Müdürleri kârlı görünen ürünlerden çıkmak istiyorsa..
  • Müşterilere veya firma içinde ürün bazlı kâr kavramını açıklamak zorlaşıyorsa..
  • Üretimi zor olan ürünler yüksek kârlı görünüyorsa..
  • Çok kârlı bir üründe hiç rakibiniz yoksa..
  • Diğer ürünlerde rakiplerin fiyatları sizinkilere göre açıklanamaz ölçüde düşükse..
  • Maliyetler yüksek ama ürünün kalite ve müşteri servis özelliklerini bozmadan nasıl maliyet kısılacağından emin değilseniz..
 4. Marjinal Maliyet
 • Kârlılık düşük ve aşırı kapasite fazlası varsa değişken maliyete göre fiyatlama cazip görünür.
 • Seçilmiş az satan ürünlerle başlanabilir. Kısa vadeli bir çözüm önerisidir.
 • Doğrusal regresyonla aktivite bazında değişen üretim hacmine uygun maliyet tahmini yapılabilir.
5. Kısıtlar Yönetimi ve Fiyatlama
 • Önce gelir artışı, sonra tasarruf.
 • Firma içinde kısıt varken ürün karması değişikliğiyle gelir artışı, pazarda kısıt varken toplam gelir artışı odaklıdır.
 • Genel giderlerin ve beklenen kârın dağıtımında sadece kısıtta harcanan süre dikkate alınabilir. (Bu yöntemin sakıncaları ve olası alternatifleri Management Dynamics / Caspari&Caspari / 2004 kitabında anlatılıyor)
 • Değer yaratmayan maliyetlerin taramasına kısıttan başlanmalıdır. Ürünlerin kısıtta harcadığı süre azaltılırsa bu bakışta maliyetleri de azalmış olur.
 • Kısıt ortak kullanılan bir hammaddeyse üretim süresi yerine bu hammaddenin sarf miktarına göre dağıtım yapılabilir.
 • Yeni sunulan ürünler ile olgunluk dönemindeki ürünler için farklı stratejiler izlenebilir.
6. ABC ve TOC-Kısıtlar Yönetimi Entegrasyonu
 • Fiyatlama, ürün karması ve maliyet tasarrufu birbiriyle ilişkilidir, tek başlarına ve izole olarak ele alınamazlar.
 • ABC ile TOC karakteristikleri:
  • Organizasyonel odak ABC de tüm faaliyetlerde maliyet tasarrufuyken TOC de gelir artışı
  • Faaliyet odağı ABC de tümüyken, TOC de sadece kısıtlar
  • Maliyet detay seviyesi ABC de karmaşıkken TOC de sade
  • Gider dağıtımı ABC de tüm faaliyetler içinken TOC de kısıttaki faaliyetler
  • Ürün karması seçiminde öncelik ABC de ürün kâr marjıyken TOC de kısıttaki birim gelir
  • Kısıt varsayımı ABC de sadece satışken, TOC de üretim/hammadde/satış/…
  • Bakış açısı ABC de orta-uzun vadeyken TOC de kısa-orta vade
 • ABC, şartlarda değişim yoksa veya daralma varsa yararlıdır. Tasarrufla büyüme olmaz.
 • ABC kısa vadede yanıltıcıdır.
 • TOC her durumda uygundur. Kısa vadeli olması bir kusur değildir, sık sık refleks gösterir, öğrenir, tek seferde aylık değil, 4 defa haftalık baktığınızı düşünün. Eşit şartlarda neden ABC karmaşıklığına ihtiyacınız olsun?
 • TOC gider dağıtımında ABC ile belirlenen ve DOĞRUDAN NAKİT hareketi gösteren maliyetler eksiltilebilir
7. Makine Yoğun Ortamda Stratejik Maliyet Standardı Geliştirmek
Vaka çalışmasıdır. 

8. Öğrenme Eğrisi: Birim İşçiliğin Düşüşü
 • Batı kültüründe maliyet olarak algılanır. Japonlarda planlama faktörüdür.
 • Öğrenme eğrisi paraboliktir ve bir noktada durur, çünkü
  • Yönetimin bir iyileştirme hedefi vardır, ulaşılmıştır, daha fazla uğraşmaya gerek yoktur
  • Yönetim bu iyileşme için yatırım yapmıştır, yeni yatırımın getireceği fayda maliyeti kurtarmayabilir
  • Üretim hattının bir akış hızı vardır ve tek bir noktadaki gelişme hatta yansımayabilir.
9. Oto Cam Endüstrisinde Maliyet Tabanlı Fiyatlama Stratejisi
Vaka çalışmasıdır.

 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder