19 Şubat 2015 Perşembe

Reengineering Performance Measurement / A.Lockamy, J.F.Cox / 1994 / kitap özeti

·         Şirketin amacı üst seviye hedeftir. Bunu birbiriyle ilişkili üç alt hedefe dağıtırız: Finansman, Kaynaklar (üretim), Müşteriler (Satış)
·         Finansman – Üretim ilişkisi tasarruf temellidir. Finansman – Satış ilişkisi gelir artışı temellidir. Üretim – Satış ilişkisi taleplerin karşılanabilmesi temellidir.
·         Yöneticiler; kaynakların bağımlılığı + lokal verim + kısıtını farkında olmama + maliyet muhasebesi nedeniyle bu ilişkileri rekabetçi kondisyona getirmekte zorlanırlar.
·         Rekabetçilik için iyileştirmenin ana adımları:
o    Amacı belirle
o    Performans ölçüm sistemini oluştur, hedefe yaklaşımını ölçebilsin
o    Kısıtı belirle, etkinleştir, diğerlerini buna göre ayarla, kısıtı iyileştir
o    Rekabetçi yetenek oluştur (fiyat, kalite, termin, gününde teslim, esneklik, servis, yenilik,...)
o    Performans ölçüm sistemini amaca ek olarak rekabetçi yeteneğin gelişimini gösterecek şekilde güncelle
o    Kısıtı, rekabetçi yeteneği güçlendirecek şekilde iyileştir
o    Amaca zarar vermeden tasarruf seçeneklerini araştır
o    Lokal maliyet ölçüm sistemi kur, performans ölçüm sisteminle uyumlu olsun
o    Lokal iyileştirme seçeneklerini amaca uygun kalmak kaydıyla araştır
·          Maliyet muhasebesi geçmişe dönük + standart raporlama aracıdır, geleceğe dönük kararlar için kullanılmaz.
·         Alt hedeflerin ilişkisi genellikle maliyet muhasebesi veri tabanıyla kurulur. Bu yeterli değildir. Bunların ilişkileri ilave hedefler ve performans parametreleriyle güçlendirilmelidir.
·         Bilgi sistemleri alt yapısı Kısıtlar Yönetimi ve Dönüşüm Muhasebesi (Throughput Accounting) uyumlu olmalıdır.
·         Tam Zamanında Sisteminin sıkıntıları:
o    Sadece tekrarlı (repetitive) ve stabil üretime uygun
o    Üretimdeki aksamalar kısa sürede sevkiyatı engeller
o    Uygulaması zaman alır ve zordur
o    Odaklanma olmadığı için her şeyi her yerde hep birlikte hemen iyileştirmeye çalışır
·         Toplam Kalite Yönetiminin sıkıntıları:
o    Kalite gerekli şarttır, amaç değil. Firmanın esas işi para kazanmaktır. En iyi kalite en sağlıklı gelir anlamına gelmeyebilir.
§  Wallace Company, Malcolm Bridge ödülü  almasına rağmen iflas etti
§  Florida Power and Light, Deming Ödülü aldı ancak kalite konusundaki çabasını finansal açıdan
 gözden geçirmek zorunda kaldı.
o    Odaklanma olmadığı için iyileştirme çalışmaları yavaş ve yetersiz kalır
·         Kısıtlar Yönetiminin odaklanma becerisiyle, yalın ve TKY nin iyileştirme metodları birlikte kullanılırsa en iyi sonuçlar alınacaktır
o    Reliance Electric Industrial Control Division vakasında maliyet muhasebesine ek olarak
§  Finansman-Satış : satışa yönelik ek finansal hedefler
§  Satış-Üretim : satış ve tasarımın birlikte çalışması, saha kalite taramalarının üretime geri bildirimi
§  Finansman-Üretim : üretimde gününde teslim oranı, plana uyum,.. gibi parametreler izlenmiş
o    Yamaha Motor Manufacturing Corporation of America vakasında  maliyet muhasebesine ek olarak
§  Satış-Üretim : saha servislerinin bulguları üretimle paylaşılmış, periyodik değerlendirmeler
§  Finansman-Üretim : Tamir ve hurda oranları müşteri servis kalitesiyle ilişkilendirilmiş
o    Northern Telecom, Inc. Transmission Access Division vakasında maliyet muhasebesine ek olarak
§  Satış-Üretim : müşterideki kalite algısı için endeks oluşturulmuş, eğilimi izlenmiş
§  Finansman-Üretim : iyileştirme seçenekleri gelir artış potansiyeline göre önceliklendirilmiş
o    Clark Equipment Company – Material Handling Business Unit vakasında maliyet muhasebesine ek olarak
§  Satış-Üretim : müşteri ihtiyacına uygun tasarım ve üretim, müşteri memnuniyeti ölçümü
§  Finansman-Üretim : numune çalışmalarında plan-fiili karşılaştırması, garanti maliyeti takibi
o    The Trane Corporation Self Contained Systems Business Unit vakasında maliyet muhasebesine ek olarak
§  Finansman-Satış : müşteri talebine göre modüler fiyatlama, tasarım ve  üretim
§  Satış-Üretim : gününde teslim oranı, müşteri talebine cevap verme süresi
§  Finansman-Üretim : malzeme ihtiyacı plan-fiili, malzeme satın alma bütçe takibi
o    The Colgate-Palmolive Company Hill’s Pet Products vakasında maliyet muhasebesine ek olarak
§  Satış-Üretim : tam sevk, gününde sevk oranları, tarafsız laboratuvarda kalite testi
§  Finansman-Üretim : iyileştirme faaliyetleri için endeks hazırlanmış, eğilimi izlenmiş


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder