29 Mayıs 2015 Cuma

Management Accounting : TOC & TA / Swain / 1999 / kitap özeti

 • Kısıtlar Yönetiminden azami fayda sağlamak için ürün stratejinizle uyumlu hale getirin.
 • Kısıtlar Yönetimi planlama DEĞİL, uygulama yöntemidir.
 • Fazla stoklar akışı yavaşlatır, maliyeti artırır, pazardan uzaklaştırır.
 • Sıfır stok DEĞİL, doğru yerde ve miktarda stok olması istenir.
 • Sistem kısıtları dahili veya harici olabilir:
  • Dahili : Proses (makine kapasitesi gibi), prosedür (asla fazla mesai yapma gibi)
  • Harici : Malzeme (eksik hammadde gibi), Pazar (satılandan fazla kapasite olması gibi)
 • 5 odaklanma adımı izlenir, bunlarla TA (Dönüşüm Muhasebesiyle) uyumludur.
 • Kısıtı iyileştirirken ürün stratejisiyle uyumlu kalınmalıdır, aksi takdirde önceden düşünülmemiş pazarlara veya ürünlere girilebilir.
 • TA mevcut muhasebe planının yerine DEĞİLDİR.
  • TA, çok kısa dönemli bir bakış açısıdır.
  • Raporlamayı DEĞİL, karar almayı kolaylaştırır.
 • T : Throughput : Dönüşüm : Satış fiyatından doğrudan hammadde ve komisyonları eksilterek bulunur.
 • T, geleneksel muhasebedeki Contribution Margin (Katkı) benzer. Ancak CM daha uzun vadeli bir bakıştır, T nin aksine direk işçiliği de hesaba dahil eder. T haftalardan söz ederken, CM aylardan söz eder.
 • OE : Operating Expenses : İşletme Giderleri dönemlik hesaplanır, doğrudan olmayan tüm harcamalar bu kalemdedir. Bu geleneksel muhasebeden önemli bir ayrılıktır. Geleneksel muhasebe bu harcamaları anahtarlarla dağıtır ve satılmadığı sürece gelir tablosuna getirmez, bilançoda biriktirir.
 • Geleneksel muhasebede maliyetler düşürülemese bile, stokların içine saklanabilir. Dolayısıyla örtülü olarak stok yapmak özendirilir.
 • CM yönteminde stok özendirilmez ancak bu sefer de üreticiler sadece en kârlı gördükleri ürünleri yapmaya çalışarak, pazardan uzaklaşabilirler. Ayrıca stratejik değeri olan uzun vadeli çabalardan soğutur.
 • Kısıtlar Yönetiminde hem gelir hem de kısıtlı kaynağın kullanımı birlikte yorumlanır, stokları düşürür, kaynak kullanımını ve üretimi artırır.
 • Dönüşüm Muhasebesi fiyatlamaya çok yardımcı olmaz, sadece kırılma noktasını gösterir, dağıtım anahtarları yoktur. Firmalar resmi düzende muhasebe sistemi kullanmalıdır, TA doğru ve hızlı karar için eklentidir.
 • Kültürel yansımaları olacaktır:
  • Beraberinde ölçme ve değerlendirme sistemi değiştirilmelidir
  • Artık yerel optimumlara bakılmamalıdır
  • Kısıta uygunluk sağlandığında kimse “boş duruyor” diye eleştirilmemelidir
  • Kaynaklar arası işbirliğini geliştirmek için konu çalışanlara tanıtılmalıdır
  • Kısıtın dışındaki kaynaklarda kapasite fazlası olması gerekir, hızlı ve katı kesintiler yapılmamalıdır
  • Kapasite fazlası için aksiyon düşürmek DEĞİL, bunu tüketecek kadar satabilmek olmalıdır
  • Paradigma değişimi sanıldığından daha zordur ve uzun sürer
 • Doğrusal Programlama bir çok bakımdan Dönüşüm Muhasebesine benzer, ancak;
  • TA uygulaması daha kolaydır
  • Doğrusal Programlama “yapılabilirliği” gösterse bile uygun bir çizelgeleme yapmaz
  • Doğrusal Programlamada kaynaklar arası bağımlılık ve prosesteki değişkenlik dikkate alınmaz

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder