22 Nisan 2015 Çarşamba

Paradigmanın Neresindesiniz? 5. Yarının Dünyası


5.     YARININ DÜNYASI


Thomas Friedman dünyayı düzleştiren on gücü listeledi:

 • 1989 da Berlin Duvarının yıkılışı – özgürlük
 • 1995 te Netscape halka arzı – internet
 • İş akışı yazılımı uyum süreci – farklı şirketlerin ‘aynılaşması’
 • Açık kaynak kullanımı – maddi kaygı olmadan örgütlenebilen topluluklar, Linux
 • Taşeronluk – hatta uluslararası ölçekte
 • Offshore – sermayenin sınırlar üstü durumu
 • Tedarik zinciri – aynı amaç için uyumlu hareket eden deniz aşırı firmalar
 • Insourcing – firmalarda çekirdek işe odaklanma
 • In-forming – bilgiye erişimin yayılması, Google, Yahoo,...
 • Hızlandırıcılar – dijitalleşme, sürekli çevrim içi olunması, kişilerin buna alışması

İlk yakınlaşma 2000 lerde oldu, teknoloji bu kapsamı yapılabilir hale getirdi. İkinci yakınlaşma bu teknik seviyeyi kullanabilecek ehil personelin bulunabilir olmasıydı, bugünlerde tamamlanıyor. Üçüncü yakınlaşma herkes için fırsat eşitliğinin fiziki yer şartı aranmadan sağlanabilmesiydi. Bugün Hindistan’da robotik cerrahiyle yapılan bir ameliyatı internetten bağlı olan ABD li doktor yürütebiliyor.

Bu dünyaya hazırlık eğitimle ve değişimle mümkün. Hem bireylerin hem de şirketlerin dijitalleşmesi, vasıf artırıp çapraz ekipler yaratabilmesi gerekiyor. Uyum sağlama becerisi ön plana çıkıyor. Artan becerilerin ticari olarak değerlendirilebilmesi şart, girişimciliğin özendirilmesi önemli. Küresel zincire entegrasyon, sahip olduklarını riske atmak istemeyen milletler için barış umudunu da artıracaktır.

Kenichi Ohmae küreselleşmeyi  benzer şekilde değerlendirdi.

 • Ulus devletten bölgesel güçlere geçiş – milli akımların yerini ekonomik gerçekler alacak
 • Anlaşılması zor
 • eski nesil hâlâ işbaşında, paradigma değişti, fon bulmak kolaylaştı, iyi sonuç almak için büyük ölçek artık şart değil
 • İngilizce ve bilgisayar okur-yazarlığı kritik önemde
 • Sınırsızlık – dijital dünya, sermaye hareketi kolaylığı
 • Görünmezlik – dijital ağlar, kredi kartları, GPS, küresel iş kültürü
 • Taşeronluk – sadece ürünler değil, süreçler de taşere ediliyor (British Telecom, British Railways’ in Hindistan’daki çağrı merkezleri)
 • İnternet – bireysel, kurumsal, reklâm ve işbirliği fırsatları
 • Devletler vergi yerine dış sermayeyi çekmeli, süreçleri sadeleştirmeli, vizyonu toplumla paylaşmalı, yeni teknolojilere açık olmalı, eğitimi tabana yaymalı ve seviyesini İngilizce + bilgisayar içerecek şekilde düzenlemeli, çalışanların işlerini bırakmadan eğitimine fırsat sağlamalıdır.

George Friedman ABD nin gelecek öngörüsüyle yarının dünyasını harmanlıyor.

 • Dünyaya hükmetmek için eskiden denizlere hükmetmek yeterdi, artık uzaya hükmetmek gerekiyor.
 • Hidrokarbon yakıtlar tükeniyor, alternatif enerji önem kazanacak.
 • Nüfus azalacak, göçmenlik artacak, yaşlılara yönelik işler parlayacak, azalan nüfus kara ordusunu küçültecek, vurucu gücü artırılmış donanımlar, insansız araçlar, dijital donanım öne çıkacak.
 • Doğal kaynaklara dayalı ekonomiler yaşlı nüfusa uygun, elektrik kritik kaynak olacak
 • Parlayan ülkeler Polonya, Meksika, Japonya, Türkiye, Rusya olacak, fiziki sınırlar değil, nüfuz bölgeleri konuşulacak.

Stefan Heck, Matt Rogers ve Paul Carroll “Resource Revolution” isimli kitaplarında dünyanın gelişim hızına ve bunun kaynaklar üzerindeki tüketici etkisine dikkat çekerler. İngiltere ilk endüstri devriminde milli gelirini 150 yılda ikiye katlayabilmişti. ABD ikince endüstri devriminde aynı başarıyı 50 yılda gösterdi. Bugün Çin aynı başarıyı 15 yılda gerçekleştirdi. İlk endüstri devrimi yıllarıyla karşılaştırıldığımda bugün nüfus 20X ve adam başı enerji tüketimi 100X artmıştır, bu da doğal kaynaklar üzerinde 2000X strese denk gelir. Yarının dünyasında talebin makul ölçülere düşürülmesi, zenginliğin daha adil dağılımı, yenilenebilir enerjiler, geri dönüşüm, verimin israfı azaltacak şekilde yükseltilmesi, inovasyon sonucu parlayan işler ve bir o kadar da ayak uyduramadığı için batan işler, daha dijital bir iş yapma biçimi konuşulacak.

Bu dünya yaklaşıyor: Hiç bir oteli olmadığı halde en büyük konaklama operasyonu AIRBNB, hiç bir aracı olmadığı halde en büyük şehiriçi taşıma operasyonu UBER, hiç bir kendi yayımı olmadığı halde en büyük yayımcı FACEBOOK, ...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder