10 Eylül 2021 Cuma

MAKBUL Kurugıda/yemiş Perakendecide Tamamlama Çözümü Vaka Analizi - Ağustos 2021

İşlek ve küçük ölçekli bir mağazadır. Satıştan brüt kar açısından bakıldığında karın %77 si sadece 3 kategoriden gelmektedir. 

Kategorilerde uzun kuyruk hali vardır, örneğin 58 kalem kuruyemişin ilk 16 sı %78 e denk gelmektedir.

Ürün seçiminde karlı-hareketli ürünlere aynı fişte birlikte görünen ürünler eklenmiştir. Hafta sonu ve haftalar arası farklara bakılmıştır.

100 kalem ürün seçilmiştir, 2021 Muharrem ayı (09/08/2021 – 07/09/2021) ve 2020 Muharrem ayı (20/08/2020 - 17/09/2020) ile LFL (LikeForLike) karşılaştırma yapılacaktır.

Karşılaştırma parametrelerini (KPI) aşağıdaki gibi belirledik, örnek olarak 2020 hesaplamasını veriyoruz:

·        Servis oranı = bulunabilirlik ölçüsüdür, hedef yükseltilmesidir.

·        Servis oranı = 1 - (yok satan ürünlerin yok satma tutarı TL / toplam satış tutarı TL)

·        Servis oranı Muharrem 2020 = 1 - 7435 / 286671 = %97,4 

·        GMROI = kazanç verimidir, hedef yükseltilmesidir.

·        GMROI = toplam brüt kar TL / ortalama stok maliyeti TL

·        GMROI Muharrem 2020 = 47567 / 76342 = %62 

·        Stok yeter gün sayısı = Makbul tercihli başarı kriteridir, hedef bir haftaya düşürmektir

·        Stok Yeter Gün Sayısı = SYGS = stok KDVsiz satış fiyatlı TL/ ortalama satış KDVsiz satış fiyatlı TL

·        Muharrem 2020 SYGS = 94900 / 9154 = 10,4 gün

Siparişler Pazartesi, Çarşamba, Cuma sabahları verilecektir. Muharrem ayı nedeniyle Makbul tahmin çarpanları incelenmiştir. Önemli bir birikim olmadığı sürece satışın artacağı öngörüsü nedeniyle iade için acele edilmeyecektir. Asgari stok ve asgari satınalma paket boyu Makbul verisine göre düzenlenmiştir.

Değerlendirme kolaylığı açısından tampon renklerine katsayı verilerek ortalama tampon puanı hesaplanacaktır, hedef ortalamanın 1,5 (sarı-yeşil arası) olmasıdır. Değerlendirmenin stok TL tutarı üzerinden yapılması daha doğru olacaktır. Katsayılar: Kırmızı (yetersiz stok) 0, sarı 1, yeşil 2, mavi (aşırı stok) 3 alınacaktır. Başlangıçta 2,67 iken ay sonunda 2,29 ile daha dengeli bir görünüm almıştır. Bazı ürünlerde ortalama günlük satışa göre standart paket büyüklüğü çok fazladır, dolayısıyla aşırı stoklu ürünler yavaş erimektedir. TOC dışında bırakılan ürünler bunlardır. Günlük satışı hedef tamponun 1/6 sı kadar olan ürünler "darbeli satış" kabul edilir, tekrar etme durumuna göre bu ürünlerin tamponlarına çarpan verilir.


Hafta

Kırmızı

Sarı

Yeşil

Mavi

Toplam

Tampon Puanı

TOC dışı

çarpan

6-13 Ağsts

0

5

23

72

100

2,67

37

7

21-27 Ağsts

8

12

20

60

100

2,32

32

26

14-20 Ağsts

3

18

23

56

100

2,32

33

33

21-27 Ağsts

2

19

27

52

100

2,29

34

36

Temel başarı kriterlerinin ve bazı temel parametrelerin başlangıç – bitiş değerleri yazının sonunda verilmiştir. Bundan sonraki süreçte MAKBUL için iyileştirme noktaları: 

  • Seçilmiş ürünlerde mağazalara transfer için paket boyunu küçültmek, 
  • Seçilmiş ürünlerde teşhir stok alanının tampona uygunluğunu sağlamak,
  • Depodan mağazalara rotası belirlenmiş milkrun taşıma sistemi kurmak, 
  • En azından standart paket boyundaki iadeleri milkrun döngüde toplamak,
  • Koçtaş Fix gibi mağaza sınıflaması yaparak teşhirde satan ürünleri bulundurmak, diğerleri için internet siparişine yönlendirmek,
  • Büyük süpermarketlerde kuru gıda-yemiş reyonlarını işletme fırsatı aramak

Parametre

2020 Muharrem

2021 Muharrem

Fark

Beklenen İyileşme

Açıklama

Servis Oranı

%97,41

%99,99

+2,58

>%99

Tamamlama bulunurluk sağlıyor, yok satmalar azalmış

Satış tutarı KDVsiz, TL

265.466

298.670

+%12

+%10-20

Satışlar miktar+fiyat içerikli olarak artmış

Satış miktarı, kg veya adet

15.726

15.242

-%3

+%10-20

Satışlar miktar bazında azalmış

Stok yeter gün sayısı

10,4

2,00

-%80

-%20-40

Stoklar azalıyor, devir hızı yükseliyor, gün aşırı sipariş veriliyor

Stok tutarı KDVsiz, TL

94.900

19.911

-%79

-%20-40

Stoklara bağlanan para açığa çıkıyor

Ay boyunca stok miktarı, kg veya adet

160.260

102.623

-%36

-%20-40

Bulunurluk artarken, yok satmalar azalırken bir yandan da stoklar azalıyor

2021 muharrem başlangıç – bitiş stok miktarı

9 Ağustos - 4497 birim

7 Eylül       - 3218 birim

-%28

-%20-40

Ay başlangıcına göre stoklar azalmış

2021 Muharrem başlangıç – bitiş tampon Puanı

9 Ağustos – 2,67 puan

7 Eylül       - 2,29 puan

 

 

Stok dağılımı taleple uyumlu hale geliyor, yetersizler ve aşırılar azalıyor

GM - ROI

%62

%104

+%67

+%40-100

Stok devir hızı artıyor

Muharrem ayı hicri takvim nedeniyle alışılmış ay döngüsünden farklıdır, LFL için Muharrem ayı tarihleri dikkate alınmıştır. Bu ay içindeki en önemli gün 18 Ağustos Aşure Günüdür, Makbul ekibinin önceki senelere bakarak belirlediği tahmin katsayılarını yeterince dikkate almadığımız için 7 kalem üründe (toplam 100 kalem içinde %7) 5 ayrı günde mağazalar arası transferle stok takviye edilmiştir, mağaza yönetimi doğru zamanda müdahale etmiştir. 

Belirlenen başarı kriterlerine bakıldığında TOC Tamamlama sistemi beklenen faydayı sağlamıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder