22 Aralık 2019 Pazar

Killing Sustainability / Lawrence M. Heim / 2018 / kitap özeti

Sürdürülebilirlik / Kurumsal Sosyal Sorumluluk için üzerinde mutabakata varılmış net bir tanım henüz yoktur.

UNSDG United Nations Sustainable Development Goals (BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri) 17 hedefiyle   WEF World Economic Forum  (Dünya Ekonomik Forum) 13 en ciddi küresel risk tanımı birbirleriyle uyumludur.

Sürdürülebilirliğin izlenmesinde en yaygın yöntem denetimlerdir. Ancak denetçilerin yetersiz olması veya markaların bütçelendirirken zorladığı fiyatlar nedeniyle denetim etkinliği düşüktür.

ISO serilerinde fark edilen "hileli raporlama" eğiliminin diğer denetim programlarında da rastlanması riski vardır. Kimi zaman sürdürülebilir aktivetinin kendisi yerine bunun denetimi - raporlaması ön plana çıkmaktadır.

Çabaların istenen etkiyi yaratabilmesi için Tedarik (Değer) Zinciri boyunca uygulanması gerekir. Ancak Satılan Malın Maliyeti içindeki İşçilik - Hammadde - genel gider kalemlerinin tamamı Sürdürülebilirlik maliyetlerinden etkilenir. Ancak markalar bu maliyetleri karşılamadıkları gibi fiyat baskısına devam ederler. Bu tedarikçileri ikileme sokan bir gerçekliktir.

Tüketicilerin ve markaların tedarik zincirinin devamında sürdürülebilirlik açısından pozitif ayrımcılık yapması süreci güçlendirecektir.

Sürdürülebilirliğin yarattığı katma değerin alışılmış finansal raporlama (GAAP, Tek Düzen Hesap Planı) içerisinde gösterilmesi çok güçtür. Dolayısıyla firmanın esas stratejisiyle birleştirilmediği sürece sürdürülebilirlik çabaları güdük kalacaktır. Müşterilerin ticari anlamda pozitif ayrımcılığı önemlidir.

Müşterilere anlatılan Değer Önermesi içinde sürdürülebilirlik ruhu olmalıdır, Yapılandırılmış bir sunum (belki ön maliyete sürdürülebilirlik katkı payının eklenmesi) müşterinin gezegen için iyi olanı seçmesini kolaylaştırabilir.

"Sürdürülebilirlik" kavramının tüketicideki yansıması maalesef her zaman olumlu değildir, kimi hallerde "istenen fonksiyonunu sürdürülebilirlik uğruna kısmen yerine getiremeyecek" olarak yorumlanmaktadır. Bu dayanıklılık, çeşitlilik, fiyat, estetik vb çeşitli şekillerde düşünülebilir.

2016 daki bir çalışmada katılan CEO ların sadece %2 si sürdürülebilirlik çabasından olumlu finansal dönüş aldıklarını söylemiştir. Her firmanın yapısı farklıdır ancak sürdürülebilirlik çabasının beklenen etkinliğe ulaşabilmesi için organizasyonda CEO ya yakın konumlanması ve liderin organizasyonda kabul görmüş-operasyon kökenli-iletişim becerili seçilmesi önemlidir. Çabanın içeriği firmanın bugün-yarın durumuna ve ticari etkinliğine göre belirlenmelidir. Başkalarının yaptıklarını yapmak zorunda değiliz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder