30 Eylül 2018 Pazar

Düşün ve Zengin Ol / Napoleon Hill / 1998 / kitap özeti

13 adımdan oluşan bir yol haritası örnekleriyle anlatılıyor.

 1. ARZU: Net - terminli - mümkün olduğunca canlı bir hayal ifadesidir. Amacı duygusal vurguyla tanımlar. Başarı anlayış dilemeyi gerektirmez, başarısızlık mazeret kabul etmez. Kabulleninceye kadar kimse yenilmiş sayılmaz.
 2. İNANÇ: Arzulanan hedefi zihinde canlandırmak ve elde edileceğine inanmak.Olumlu talimatlar tekrar edilerek bilinçaltına yerleştirilir.
 3. TELKİN: Mesaj tekrarlandıkça bilinçaltını aktif tutar. Olumlu telkin, olumsuz düşünceyi zihinden uzak tutar.
 4. ÖZELLEŞMİŞ BİLGİ: Kişisel deneyimler ve gözlemler. Okullarda verilen kuru bilgi bir amaca doğru organize edilmedikçe işe yaramaz. Eğitimli insan, mutlaka özel ya da genel bilgiye sahip demek değildir. Zihinsel becerilerini, başkalarına zarar vermeden istediklerini alacak şekilde geliştiren insan eğitimlidir. Bilgiyi ihtiyacı olduğunda nereden alacağını bilen ve bu bilgiyle ne yapacağını planlayarak organize eden insan eğitimlidir.
 5. HAYAL GÜCÜ: Zihnin Atölyesi. İki tiptir: Birleştirici olan yaygındır, bilinenleri farklı şekilde bir araya getirmektir. İkincisi Yaratıcı olandır, farkı ortaya çıkaran budur, ilham - hayal - kararlılık ile başarıya doğru gider.
 6. DÜZENLİ PLANLAMA: Arzunun eyleme dönüşmesi. Plan ve işbirliği. Liderliğin temel özellikleri: Kararlı cesaret, öz denetim, kuvvetli bir adalet duygusu, mutlak kararlılık, planların kesinliği, alınan karşılıktan fazlasını yapma alışkanlığı, hoş bir kişilik, anlayış ve hoşgörü, ayrıntılara hakim olma, bütün sorumluluğu üstlenmeye istekli olmak, işbirliği. Liderlikte başarısızlığın on temel sebebi: ayrıntıları organize etmede yetersizlik, alçak gönüllü hizmet vermeye isteksizlik, bildikleriyle yaptıkları yerine sadece bildikleri için karşılık beklemek, takipçilerin rekabetinden korkmak, hayal gücü yetersizliği, bencillik, ölçülü olmamak, sadakatsizlik, liderlik otoritesinin vurgulanması, unvanın vurgulanması.
 7. KARAR ALMA: Erteleme huyunu yenmek. En önemli şey sözler değil, eylemlerdir.
 8. KARARLILIK: İnancı güçlendiren aralıksız çaba. Kararlılık zihinsel bir durumdur, dolayısıyla öğrenilebilir. Çeşitli nedenlere bağlıdır: Amacın kesinliği, arzu, kendine güven, planların kesinliği, doğru bilgi, işbirliği, irade gücü, alışkanlık. İnsanlar iş hayatında riske girmeyi red ederler, çünkü eğer başarısız olurlarsa eleştirilmekten korkarlar. Böyle durumlarda eleştirilme korkusu başarma arzusundan daha güçlüdür. Kararlılığın güçlendirilmesi için gerekenler: Ateşleyici bir arzuyla desteklenen amaç, sürekli eylemlerle uygulanan belirli bir plan, olumsuz geri bildirime kapalı ve başarıya odaklanmış zihin, plana katkı sağlayacak işbirliği.
 9. BEYİN GÜCÜ GRUBUNUN ETKİSİ: İtici güç. İnsan zihni bir enerji şeklidir. İki veya daha fazla zihin uyum halinde çalıştığında sinerji oluşur, etki artar.
 10. CİNSELLİĞİN GİZEMLİ DÖNÜŞÜMÜ: İlk izlenimler, özenli ve bakımlı görünüm, birlikte çalışmaktan memnun olunacak kişiler başarı şansını yükseltir.
 11. BİLİNÇALTI: Sonsuz akılla bağlantı noktası. Bilinçaltı gece gündüz durmaksızın çalışır.Olumlu ve olumsuz heyecanlar zihni aynı anda işgal edemez. Kişi ne düşünüyorsa odur.
 12. BEYİN: Düşünce yayını yapan ve alan bir istasyon. Benzer hisler, düşünceler sonsuzlukta birbirlerini bulacak ve güçleneceklerdir.
 13. ALTINCI HİS: Bilgeliğin tapınağına açılan kapı. Geçmişte de zorluklar yaşayan ancak yine de başaranlar oldu. 
 14. KORKUNUN ALTI HAYALETİNİ ALT ETMEK: Altı temel korku: Yoksulluk, eleştiri, hastalık, aşkın kaybedilmesi, yaşlanma, ölüm.
Bir hedefiniz olsun, para olması gerekmez. Canlı bir şekilde gözünüzde canlandırın. Bir yere yazın, her gün tekrar edin. O hedefe ulaşmak için bir plan yapın, temel noktalar tarihleriyle kesin olsun. Gerçekleştirmek için çalışın. Gelişiminizi sevdiğiniz biriyle periyodik olarak paylaşın. Başkalrı yaptı, siz de yapabilirsiniz!

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder