11 Temmuz 2016 Pazartesi

Bir Nefeste Dünya Tarihi / Emma Marriott / 2012 / yorumlarım

İlk İmparatorluk ve Medeniyetler M.Ö. 3500- M.Ö. 800
Avcı-toplayıcı yaşamdan çiftçi-çoban yaşama geçiş tarihin başlangıcı olarak alınmış.
Bu yaşam tarzıyla üretim fazlası oluşmuş ve ticaret başlamış.
İmparatorluklar büyüdükçe hukuk-yollar-vergi vb sistemler gelişmiş.
Teknolojik gelişme önce silah sanayinde görülmüş.
Benzer gelişmeler Ortadoğu-Afrika-Uzakdoğu-Avrupa-Amerika'da gözlemlenmiş.


Antik Dünya M.Ö.800- M.S. 450
Zerdüştlük temel prensiplerinin İslam-Hristiyan-Yahudi inançlarında korunmuş olması ilginçtir.
Bu dönemde Yahudilik ve peşinden Hristiyanlık geldi.
Budizm de bu dönemde görüldü.
Bilimsel gelişmeler hızlandı.
Demokrasi fikri ortaya çıktı, şehir devletler oluştu.


Orta Çağ M.S. 450 - 1066
İslamiyet geldi.
İslam etkisiyle aydınlanma yaşandı, bilimsel anlamda batıdan ileriydiler.
Roma İmparatorluğu, Doğu ve Batı olarak ikiye bölündü, Hristiyanlık merkezli bir yapıydı.
Mayalarda top oyunları hayatın önemli bir parçasıydı.


Değişen Dünya 1050 - 1700
Yazar bilinen çağ değişimlerini takip etmemiş,
   Batı Romanın yıkılışıyla İlkçağ ve
   Bizans'ın yıkılışıyla Ortaçağ bitişini izlememiş.
Haçlı seferleri yaşandı. Bu seferler sırasında İslam medeniyeti Avrupaya taşınmaya başlandı.
Bu temas ileride Rönesansa yol açacaktı.
Katolik kilisedeki yozlaşma Protestanlığın ortaya çıkmasına neden oldu.
Osmanlı İmparatorluğu önemli bir figürdü. Ticaret yollarını tıkayınca deniz aşırı seyahatleri/keşifleri tetikledi. Merkantalizm dönemine girildi.
Moğollar ipek yolunu açtı. Avrupada ticaret gelişmeye başladı.
Veba görüldü, veba Moğolların elinde silah, Avrupadaki ezilen köylülerin elinde pazarlık gücü fırsatı haline geldi.
Magna Carta yayınlandı.


Devrim ve Avrupa Emperyalizmi 1700- 1900
Köle ticareti yaygındı.
Batı devletlerinin sömürgeleştirme yarışı vardı.
Aydınlanma çağı denilen bilimin dine üstünlüğü fikri yayıldı.
ABD kuruldu, Fransız Devrimi oldu.
Sanayi devrimleri yaşandı, peşinden Marksizm ortaya çıktı.
Amerikaya göç önemli ölçüdeydi.
Ulus devletler parladı.


Yeni Bir Dünya Düzeni 1900 - 1945
Osmanlı İmparatorluğu bitti, iki dünya savaşı yaşandı.
Siyonist hareket ortaya çıktı.
Kadınların oy hakkı mücadelesi başladı
Yeni Zelanda 1893, Avustralya 1902, Finlandiya 1906, Norveç 1913, Rusya 1917, İngiltere 1928, Almanya-Avusturya-Polonya 1948, İsviçre 1971 de izin verdi.
Türkiye' de 1934 yılında bu hak tanınmıştı!Hiç yorum yok:

Yorum Gönder