20 Haziran 2016 Pazartesi

Creativity in Business / Dr.Gülruh Özışık Gürbüz / 2003 / kitap özeti

italik dizili olanlar benim yorumlarımdır.


İnovasyon, Yaratıcılık ve Organizasyonlar
 • Paradigma değişti, eski iş yapma ve yönetim biçimleri artık ihtiyaca cevap veremiyor. Kısıtlar Teorisinin bakış açısıyla uyumludur, yeni paradigmada dünya eskisinden daha hızlı, daha belirsiz ve daha bağlantılıdır.
 • İnovasyon hem sürdürülebilir büyüme hem de uzun dönemli rekabet avantajı sağlıyor. Kısıtlar Teorisindeki Decisive Competitive Edge kavramıyla örtüşüyor. Müşterinin sahici bir sorununu hiç bir rakibin yapamadığı kadar iyi biçimde çözebilmeyi ifade eder, dolayısıyla kopyalanması zaman alacaktır.
 • İnovasyon sadece üründe olmaz, süreçte ve stratejide de olur. İnovasyonu 4 ayrı seviyede değerlendirebiliriz: Temel (ürünle ilgili, minör), Etkin (yeni ürünler, müşteriler, pazarlar..), Gelişen (yetenek, teknoloji, hizmet, iş alanı,..), Radikal (yeni iş modeli). Kısıtlar Teorisi yaklaşımı radikal seviyede süreç değişimidir.
 • İnovasyon küçük ölçekli şirketlerde daha kolay gerçekleşir. Büyüklerin hacim nedeniyle değişim eforu ve üstlendikleri risk fazladır. Riskli değişimin ödülü küçükler için çok daha caziptir.
 • İnovatif olmak için piyasadan haberdar kalmak, pazarın segmentasyonunu bilmek, rakiplerin iş yapma biçimini (iş modelini) anlamak, organizasyonda yenilikçi-yaratıcı iklimi güçlendirmek, hataları kucaklayabilmek, ademi merkeziyetçi yapıya geçebilmek gerekir.
 • İnovasyon süreci: Fikir üretimi (problem ve olası çözümler)- Eleme (firma amacına uygunluk) - Yapılabilirlik (iş planı) - Uygulama
Organizasyonel Yaratıcılık
 • Organizasyonlar sistem bakışıyla değerlendirilir, birbirleriyle bağlantılı bölümlerden oluşurlar. Kısıtlar Teorisinin global vs local bakış açısına uygundur.
 • Öğrenen organizasyon için 5 disiplin gerekir: Kişisel ustalık, zihni modeller, paylaşılan ortak vizyon, ekip halinde öğrenme, sistem yaklaşımı
 • Yaratıcı iş zaman alıcıdır, kaynak yoğundur. Riskleri vardır: Fikir oluşamayabilir, oluşan fikir işe yaramayabilir, işe yarasa bile ticarileşemeyebilir. Hataların "kutlanması" her zaman kolay olmayabilir.
 • Organizasyonda yaratıcılığı destekleyen faktörler:
  • Amaç ve Değerler - iklim cesaretlendirici olmalı
  • Teknik Altyapı - işin yapılmasına yetecek kadar iyi olmalı
  • Yapısal - iş yapma biçimi destekleyici olmalı
  • Yönetim - Koçluk, tutarlılık
  • Psikolojik etmenler - fırsatlar verilmeli, özendirilmeli
Türkiye' de Bir Çok uluslu Şirketin Satış Ekibinde Yapılan Çalışma
 • Yaratıcılık
  • Cinsiyet, eğitim seviyesi, iş yerindeki kıdemin farklılığı yok
  • Gençlerin, bekarların, müşterilere yakın olanların lehine fark var
  • Marmara Bölgesinde, Ankara - Adana - Ege Bölgelerine göre daha fazla
 • Risk almaya Yatkınlık
  • Cinsiyet, eğitim seviyesi, medeni hal, iş yerindeki kıdemin farklılığı yok
  • Gençlerin, müşterilere yakın olanların lehine fark var
  • Marmara Bölgesinde, Ankara - Adana - Ege Bölgelerine göre daha fazla

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder