23 Temmuz 2014 Çarşamba

Dünya Düzdür / Thomas L.Friedman / 2005 / kitap özeti


Küreselleşme 1.0
1492 - 1800 yılları, ülkenin ne kadar kaynağı var, küresel ekonomide ülkemin yeri nedir?

Küreselleşme 2.0
1800 - 2000 yılları, çok uluslu şirketler, tedarik zincirlerinin başlangıcı, küresel ekonomide şirketimin yeri nedir?

Küreselleşme 3.0
2000 - bugün, kolaylaşan iletişim, artan internet olanakları, küresel ekonomide benim yerim nedir?


Dünyayı düzleştiren 10 Güç
  1. 09/11/1989 da Berlin Duvarının yıkılışı - daha çok özgürlük
  2. 09/08/1995 da Netscape şirketinin halka arzı - daha çok iletişim, internetin icat edilmesi
  3. İş akışı yazılımı -farklı şirketlerin yazılımlarının birbirleriyle daha uyumlu hale getirilmesi
  4. Açık kaynak kullanımı - kendiliğinden örgütlenen, para kazanma amacı gütmeyen işbirliği topluluklarının oluşması
  5. Taşeronluk - daha ucuza aynı işi yapabilenlerin sınır ötesi çalışabilir hale gelmesi
  6. Offshore - sermayenin daha uygun ülkelere hareketinin kolaylaşması
  7. Tedarik zinciri - kitle üretim avantajından yararlanmak üzere uyumlu hareket eden deniz aşırı firmalar bütününün oluşması
  8. Insourcing - firmada başkasının uzmanlığı ve maliyet avantajı olan işlerin başkasına devredilmesi, çekirdek işe odaklanılması
  9. In-forming - bilgiye erişimin herkes için ve her yerde kolaylaşması, Google, Yahoo gibi arama motorlarının yaygınlaşması
  10. Hızlandırıcılar – her şeyin dijitalleşmesi, bağlantının sürekliliği ve kolaylaşması ve hızlanması, kişilerin buna alışması
Yakınlaşma 1 / bu 10 faktör bir araya geldiğinde beklenen sonucu vermesi için zaman gerekiyordu, 2000 ler gibi teknik olarak bu yapılabilir hale geldi

Yakınlaşma 2 / teknik olabilirliğe rağmen bunu hayata geçirebilecek ehil personelin ortaya çıkması için zaman gerekiyordu, giderek artan şekilde tamamlanıyor

Yakınlaşma 3 / herkes için eşit şartların oluşmasıyla birlikte aynı işler için farklı ülkelerde çok sayıda insan aday olabildi, özellikle Hindistan'da sıçrama gerçekleşti

Artık dikey (komuta ve kontrol) değer yaratım sürecinden giderek artan ölçüde yatay (bağlantı ve işbirliği) değer yaratım sürecine geçiliyor.

Hem şirketlerin hem de bireylerin eğitimlerini geliştirip vasıflarını güncelleştirmesi gerekiyor.

Başarıya giden yol daha büyük ve gelişkin pastadan size ve toplumunuza düşen payı talep etmenizi sağlayacak alanlara yatırım yapmaktan ve vasıflarınızı artırmaktan geçer.

Kolayca dijitalleştirilerek düşük ücretli ülkelere aktarılabilecek işler zaten aktarılmalıdır.

Uyum sağlama becerisi işe en çok yarayacak olan beceridir.

Fikri yaratıma dayalı ürün üretenler küreselleşmeden yararlanır, çünkü bu ürün küresel pazarda herkese satılabilir, bu işlerin sayısı sınırlı değildir.

El emekçisinin ürünü bir kez satılabilir, fabrikalardaki iyi işlerin sınırı vardır.

Sermaye ve iş gücünün daha iyi fırsatı sağlayan yere kolayca aktarılabilmesi gerekir.

Bizim ekmeğimize talip olan ve dijitalleşen düz dünyada bunu yapabilecek hale gelen çok sayıda + başka alternatifi olmadığı için tutkuyla buna sarılmış + ülke kaynaklarının da seferberliği sayesinde özellikle ABD deki eğitim kalitesiyle eğitilen genç bir nüfus var. Kendimizi geliştiremezsek yerimizi bir başkası alacak ve bu başkası yanı başınızdaki biri olmayacaktır.

Bireysel olarak bu işin başlangıcı ailedir, çocuklara sebat + hırs + geleceğin ihtiyacına uygun çok yönlü gelişim fırsatı sunulmalıdır.

Sadece teknik yeterliklere odaklanan şirketler, iş gücü performansını ticari değerle eşleştirmekte başarısız olacaklardır, çok yönlü ekipler kurulması şarttır.

Deng Şiaoping: "siyah da olsa beyaz da olsa, kedinin işi fare yakalamaktır" diyerek komünist Çin'i değiştirdi.

Verimlilik artışı ve yoksulluktan kurtuluş, kaynakları hesapsız harcamakla DEĞİL, iyi kullanmakla çözülebilir.

Doğru yolda olsanız bile orada oturup kalırsanız sizi geçerler.

Ekonomi Profesörü Paul Romer: "Herkes büyümek ister ama kimse değişmek istemez"

Danışman Michael Hammer: "Bir şirketin zorda olduğunu anlamamı sağlayan şeylerden biri, geçmişte ne kadar iyi olduklarını söylemeleridir"

Kural 1 / Şirketinizi farklı kılan ana üstünlükleri belirleyin, bunlara odaklanın

Kural 2 / Küçük şirketler büyük oynamayı öğrenecek, internet ve dijital dünyadan yararlanın

Kural 3 / Büyük şirketler küçük oynamayı öğrenecek, kontrolün müşteride olduğu, müşterilerin özel ihtiyaçlarına odaklanan internet tabanlı sistemler kurun

Kural 4 / En iyi şirketler, en iyi işbirlikçilerdir, değer yaratmak giderek kompleks bir hal alıyor, uzmanlığı olan şirketlerden yararlanın, çekirdek işinize odaklanın

Kural 5 / Düzenli olarak temel üstünlüklerinizi gözden geçirin, "bizzat yapmasanız da olur işleri" taşeronlara verin, yapmayın

Kural 6 / Taşerona sadece küçülmek ve tasarruf etmek için DEĞİL, işleri büyütmek için de gidin


Gelecekte petrole alternatif enerji kaynaklarının bulunması dünyanın dengesini değiştirecektir.

Müslüman aleminde geri kalmışlık öfke uyandırıyor, alternatif laik modellerde: Türkiye, Hindistan gibi.

Küresel zincire ortak olan ülkeler bu fırsatı savaş uğruna gözden çıkarmakta zorlanırlar, barış umudu artar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder