23 Temmuz 2014 Çarşamba

HIZ / Jeff Cox, Dee Jacob, Suzan Berglang / 2010 / Yalın - 6 sigma - Kısıtlar Teorisini birleştirerek performansı iyileştirmek / kitap özeti

 • Yalın
 • müşterinin gözünde değer yaratmayan her şey israfır
 • israf örnekleri = hatalar, tamirler, ikinci kaliteler, gecikmeler, geç teslimler, kuyrukta beklemeler, ihtiyaç fazlası üretim, müşteriden aslında istemediği şeyler için fazladan para almak, ..
 • israfı yok et + değere odaklan + daha hızlı yap + müşteri memnuniyeti için çabala
 • akışı takt zamanına göre dengele, böylece aşırı üretim yapmazsın, böylece kapasiteyi değil akışı dengelersin
 • eksik kapasite veya malzeme halinde gecikmeler ve buna bağlı kalite riskleri oluşur; fazlasıysa maliyetleri şişirir, ürün fiyatına yansır, satışı düşürebilir.
 • sürekli iyileştirme yap
 • 6 sigma
 • değişkenlik düşmandır
 • değişkenliği azaltarak hataları yok et
 • DMAIC = Define (tanımla) Measure (ölç) Analyze (incele) Improve (iyileştir) Control (işe yaradığını teyit et, kontrol et)
 • Kısıtlar teorisi
 • üretken olmak ile yararlı olmak aynı değildir
 • üretken = darboğazda önünde iş varken kalite ve güvenlik şartlarından ödün vermeden en hızlı şekilde çalışmaktır
 • yararlı = önünde iş yokken kalite - güvenlik - malzeme vb ile iş geldiğinde hemen başlayacak şekilde hazır beklemektir 
 • darboğazda üretkenlik önemli bir faktördür : yemek aralarında çalışır tutmak, darboğaz öncesi kalite kontrol yapmak, öncesinde tampon stok taşımak, daha küçük partilerle çalışmak, hızlı tip değişimi yapmak, alternatif makinalarla darboğazın yükünü azaltmak,..
 • darboğaz olmayanlarda üretkenlik önemli değildir. Bunlarda kapasite fazlası olması tercih edilir, çalışmaları darboğaza göre ayarlanır. Darboğaz olmayanların kapasitesi darboğazdaki akışla "seviyelendirilirse" gerektiğinde (arıza, kalite riski, devamsızlık,..) daha hızlı çalışarak darboğaza servis vermek güçleşir
 • proses uzadıkça birbirine olan bağımlılık ve değişkenlik riski de artar, ara tamponlarla birbirlerinden ayrılmaları gerekir.
 • darboğaz bir kusur değildir, aslında hayatı kolaylaştıran ve kontrol yeteneğimizi artıran bir fırsattır
 • üretim ve satılan üretim aynı değildir
 • üretim = banttan çıkan adettir, satılması şart değildir, yarı mamul veya mamul olarak stokta bekleyebilir
 • satılan üretim = üretilen ve satılan ve parası tahsil edilen üretimdir, stokta beklemez, sipariş karşılığıdır.
 • dengelenmesi gereken kapasite değil, akıştır.
 • kapasite, satıştan fazla olabilir, dengelendiğinde düzenli ve verimli olarak aşırı üretim = israf ortaya çıkar
 • akış = satılan üretim, her zaman önceliklidir, darboğaza göre dengelenir.
 • 3 ana parametre vardır, muhasebedeki her türlü gelir ve gider bu 3 gruptan birindedir:
 • satılan üretim = satılan malla beraber kazanılan para
 • işletme gideri = eldeki her türlü stoku satışa çevirebilmek için harcanan para
 • maaşlar, bakım onarım harcamaları, kiralar, endirek harcamalar, ...
 • stoklar ve yatırımlar = ham madde, yarı madde, mamul stoklar, makine ve demirbaş yatırımları 
 • Bağımlılık ve değişkenlik ve dengeli (seviyelendirilmiş) hat konusunda basit bir zar oyunu simülasyonu önerilir, dört turludur.
 • altı oyuncu seri haldeki altı prosesi temsil eder. her proseste 4 nohut işletme içi stok vardır. her prosesin kapasitesi bir zar kadardır (1 ila 6 arasında). her proses çıktısı ne olursa olsun elindeki malzemeyle sınırlıdır. her tur 20 atıştan oluşur. zarın ortalama çıktısı = 3,5 nohuttur ve dolayısıyla 20 atıştan sonra beklenen çıktı 20 X 3,5 = 70 nohuttur ancak çeşitli nedenlerle pay bırakılarak 60 nohutluk çıktı hedeflenir.
 • Birinci Tur: herkes sırayla atışını yapar, 20 atış sonrasında toplam çıktı ve işletme içi stok artışı değerlendirilir. Dengeli hat simülasyonu
 • İkinci Tur: herkes çift zar kullanır, sadece darboğaz olarak seçilen ara pozisyondaki oyuncu tek zar kullanır, yine herkeste 4 nohut işletme içi stok vardır. Dengesiz hat simülasyonu
 • Üçüncü Tur: darboğaz seçilene 12 nohut işletme içi stok, diğerlerine yine 4 nohut stok verilir. İlk oyuncu zarını bırakır, darboğazdaki kaç attıysa o da aynısını oynar. DrumBufferRope simülasyonu
 • Dördüncü Tur: herşey üçüncü turdaki gibi ancak darboğazda atılan zar 1-2 ise 4, 3-4 ise 5, 5-6 ise 6 oynanacak. DrumBuffer Rope yalınla iyileştirilmiş simülasyonu
 • min-max kuralı yok satarlara neden oluyor, sabit ve sık aralıklarla tüketilen kadar alım veya üretimle yerine koyma yöntemi daha iyi sonuç veriyor
 • multitasking = aynı anda çok iş yapmaya çalışmak bir esneklik işareti olarak algılanıyor ancak pratikte işlerin bitiş zamanını geciktiriyor. Her seferinde sadece bir iş yapılması daha iyi sonuç veriyor.
 • Kısıtlar teorisi daha pratiktir, kısa zamanda fark edilir bilanço yaratmayı hedefler, çabayı her yere dağıtmak yerine darboğaza odaklar.
 • Darboğaz belirlendikten sonra iyileştirilmesi için yalın ve 6 sigma teknikleri son derece işe yarar
 • Kısıtlar teorisi tüm faaliyeti 3 ana parasal büyüklük etrafında toplar, anlaşılması kolaydır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder