12 Mayıs 2021 Çarşamba

Bir Hıristiyan Masalı- Tarihin En Büyük Sahtekarlığı / Mine G.Kırıkkanat / 2014 / kitap özeti

Hıristiyanlık Birleşik Roma İmparatorluğu'nda doğdu, liderliği 8.yüzyıla kadar Konstantinopolis (Fener) Ekümenik (Evrensel) Patrikliğiydi, yetkisini Büyük Konstantin'den alıyordu. 8.yüzyıldan sonra liderliği Papa'ya veren ve Katolik Kilisesinin kurucu yasası olan Konstantin'in Bağışı (Donatio Constantini) belgesi SAHTEDİR!! Bu belge Hıristiyan alemini önce Katolik-Ortodoks olarak böldü, sonra da Protestanlığın çıkışına sebep oldu.

Söylentiye göre Büyük Konstantin' i ölüm döşeğinde vaftiz eden Papa Silvestro vasiyeti elden almıştır, ancak Papa, Konstantin'den 2 yıl önce ölmüştür (!). 

Zaman içinde defalarca bu belge ve buna benzer türetilen diğerleri için çeşitli itirazlar olmuştur ama sonuçta hepsi göz ardı edilmiştir, liderlik Papa'dadır...

301- Hıristiyanlığı kabul eden ilk devlet Ermenistan oldu

312- Büyük Konstantin Romayı birleştirdi, Hıristiyan oldu

313- Büyük Konstantin Milano Fermanıyla Hıristiyanlara hoşgörü sözleşmesi yaptı.

324- Büyük Konstantin, Konstantinopolis' in imar ve ihyasına başladı.

325- Büyük Konstantin İznik'te Birinci Ekümenik Konsil'i topladı.

381- Birleşik Roma'nın son imparatoru Theodosius İkinci Ekümenik Konsili Konstantinopolis'te topladı

550- Birleşik Roma en geniş sınırlarında, kozmopolit, çok lisanlı, doğuda Yunanca hakim. Bulunan en eski İncil'de Eski Ahit İbranice ve Yeni Ahit Yunancaydı, Aramice değildi..

883- Eski Papalara ait olduğu iddia edilen "çakma" fetvalar servis edilmeye başlandı. Halk okuma yazma bilmiyor, matbaa henüz icat edilmemiş, kilisenin resmi dili Latince ve sadece papazların okuması var, engizasyon var... Bu belgelerle birlikte ruhban sınıfına dokunulmazlık ortaya çıkarılıyor!

979- Papa 7.Benedictus ilk defa resmi olarak "çakma" vasiyeti refere etti. Bu dönemde Bogomil ve Kathar mezhepleri Papalığı ciddi anlamda zorladı, Hıristiyanlığın sevgi özüne dönmesi gerektiğini savunuyorlardı. Papalık bunları sapkın ilan etti. Din adamlığı dönemin en sağlam kariyeriydi.

1054- Katolik heyetle, Ortodoks heyet Konstantinopolis'te görüştüler, karşılıklı afarozlaştılar, arbede çıktı. Katoliklik (evrensel anlamında Latince İncil, Batı) Ortodoksluk (Ekümenik=evrensel, Yunanca İncil, Doğu) ayrımı belirginleşti.

1140- Arnaldo da Brasica ilk defa sahte dedi, Roma'da askeri güçle 10 sene iktidarda kaldı, 3 papayı eskitti ama sonunda yenildi, öldürüldü.

1150- Papa 2.Innocentius'un başdanışmanı Gratianus Kilise İçtihat Hukuku külliyatını tamamladı, çakma vasiyet ve fetvalar dahil edilmişti.

1193- Antakya Ortodoks Kilisesi Patriği Theodoros Balsamon Papaya mektup yazarak itiraz etti.

1095-1270 yılları arasında 8 Haçlı Seferi oldu. Askeri anlamda Haçlılar yenildi. Ancak bu seferler esnasında Arap ve Doğu Roma dünyasından önemli bir bilim-sanat-aydınlanma görgüsünü beraberlerinde Avrupa'ya götürdüler. Bunlar yaklaşan Rönesans-Reform döneminin hazırlayıcısı oldu.

1204- Dördüncü Haçlı Seferinde Katolik askerler Kudüs yerine Ortodoks Konstantinopolis' e geldiler, görülmemiş bir yağma yaşandı, soygun ve tahrip iç içeydi. Doğu Roma İmparatorluğu parçalandı, büyük travmaydı. Katolik-Ortodoks "düşmanlığı" başladı.

1235-1261 Doğu Roma tekrar bir araya getirildi. Konstantinopolis' teki hain Venedikliler kovuldu, yerlerine rakipleri olan Cenevizliler yerleştirildi.

1324- Marsilio da Padova da Balsamon gibi mantık metoduyla itiraz etti. Defensor Pacis (Barış Savunucusu) kitabını yayınladı, modern laik cumhuriyet rejiminin öncülüydü. Papalık bu kitabı yasakladı, yazarı sapkın ilan etti. Koruyan Germen İmparatoru Lois de Baviere isyan etti, Roma' ya ordusuyla girdi. Zaman içinde Protestanlık haline gelecek uyanış başlamıştı.

1327- İngiliz Fransisken Papazı Ockhamlı William belgenin özgün olmadığını iddia etti. Kilisenin Latince zorlaması kilise aleyhinde farklı milletlerdeki düşünürlerin Latince ortak tabanında kolayca anlaşabilmesi sonucunu doğurdu, kilise aleyhinde görüş birliği sağlamak kolaylaşmıştı.

1433- Kardinal Nicolaus Cusanus De Concordantia Catholica eserinde vasiyeti sahte ilan etti. Hümanist ve reform taraftarı Papa 2.Pius tarafından baş naip olarak atandı ama çok büyük direnç gördü.

1440- Lorenzo Valla en kesin sahtelik incelemesini hazırladı: Konstantin'in sahte ve yalan bağışına dair bildiri.

1447-Papa 5.Nicolas, Valla'yı apostolik katip yaptı. De Libero Arbitrio eserinde Valla özgür akıl ile ilahi emir arasında çatışmanın kaçınılmaz olduğunu ortaya koydu.

1455- Gutenberg matbaayı icat etti, ilk basılan kitap İncil oldu.

1506- Valla' nın bildirisi matbaada basıldı, dağıtıldı.

1520-1780 Katolikler sapkın kabul ettikleri Protestanlara karşı da büyük mezalim yaptı. Protestanlık Reform-Rönesans ruhuna uygundu, Katolik liderliği red ediyordu.

1628-Rahip David Blondel Papalık Fetvalarının sahteliğini kanıtladı.

1929- Faşist İtalyan Hükümeti resmi olarak Vatikan Devletini kurdu.

Dünyada sadece BBC konuyla ilgili bir belgesel yayınlamıştır: Donation of Constantin, Lies of Faithfull..

Konstantinopolis 1123 yıl boyunca Roma İmparatorluğunun başkentiydi. 600 yıldır Osmanlı-Türk egemenliğindedir. Ayasofya bir pagan tapınağıydı, kilise yapıldı, sonradan cami oldu.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder