10 Mayıs 2015 Pazar

Yeni Paradigma 2014 / Optimist İdea hakkında düşünceler

Optimist Yayınlarının bir derlemesidir. Paradigmadaki değişim ve Kısıtlar Yönetimi bakış açısıyla değerlendirdim ve örtüşen noktaları listeledim. Ana fikirler:

 • Doğrusal dünya bitti
 • Değişkenlik ve kırılganlık ciddi boyutta
 • Optimizasyon ve tahmin yerine öğrenen organizasyon ihtiyacı var
 • Dengeli ve sürdürülebilir büyüme sağlanmalı
 • Kısıtlı olan para-zaman-insan kaynakları toplumun ve şirketlerin en öncelikli ve amaçlarına en uygun alanlarına yoğunlaştırılmalı


Paradigma Değişiminin Tarihsel Çerçevesi / Zülfü Dicleli
 • Gerçeklik değişince paradigma da değişir, yoksa onu algılayamaz, dolayısıyla tepki veremez hale geliriz.
 • Eski paradigma makine kesinliğinde bir işleyişti, yeni paradigma öğrenen bir canlıdır.
 • Veri yığını içinde gerçekten işe yarayanı seçmek her zamankinden daha önemlidir.
 • Çeşitlilik, değişkenlik yeni dönemin karakteristiğidir.
 • Sürdürülebilirlik anahtardır.

Kalkınmada Yeni Paradigma. Bütünsel Kalkınma Yaklaşımı / Can Fuat Gürlesel
 • Kapitalizm ve piyasa ekonomisi "ekonomide kaynakların etkin dağılımı" sorununu çözmekte yetersiz kalmaktadır.
 • Bütünsel kalkınmanın temel unsurları dinamiktir, sürekli iyileştirmeyi gerektirir, dolayısıyla optimize edilemez.
  • Ekonomik gelişmişlik : istikrarlı büyüme, yenilikçilik ve ticarileşen yenilikçi yaklaşım
  • Sosyal gelişmişlik : 
  • İnsani gelişmişlik : giderek artan sebep-sonuç ilişkisi, sorgulama becerisi ihtiyacı var
  • Sürdürülebilirlik : verimlilik artışından kaynaklanmalı ve doğaya karşı sorumlu olmalı 
  • Yönetişim : bu unsurda yerel optima riski var..

Sürdürülebilirlik İçin Her Alanda İnovasyon / Ayşe Bilge Dicleli
 • Sanayi toplumunun dayandığı doğrusal dünya bitti.
 • Büyümek için kaynaklar sınırsız değildir, etkin kullanılmalıdır.
 • Doğrusal dünya sürdürülebilirliği kirlilik yaratarak zorlaştırır.
 • Sorunların çözümü kazan-kazan olmalıdır, ödün vererek gelişme sağlanamaz.

Ekonomi Nereden Kırıldı? / Orhan Erdem
 • Doğrusal dünyanın ekonomi kuramı rasyonaliteye dayanır.
 • İnsan ne ölçüde rasyoneldir? Veri yığınından karar için gerekenleri ne ölçüde süzebiliyoruz?
 • Doğrusal dünya "tümden gelim ve tüme varım" ile parçaların toplamının bütünü temsil edeceğine inanır. Gerçekleşen maalesef bu değildir. 
 • Doğrusal dünya bu sebeple "tahmin edilebilirliğe" inanır, ancak yeni dünyada belirsizlik ciddi boyuttadır.

Karmaşıklaşan ve Kırılganlaşan Bir Dünyada Yönetim / Işık Deliorman Aydın
 • İkilemler dünyasındayız. "Ya o, ya bu" çözümü işe yaramıyor, "hem o, hem bu" çözümü gerekiyor
 • Veri yığınından işe yarayacak veriyi süzebilmek önemli.
 • Verimlilik tanımı önemli, amaca uygunluk ölçülebilmeli.
 • Değişimi kimse kucaklamıyor. Sebep-sonuç ilişkisi kurulamıyor. İçinde bulunulan gerçeklik ve alışkanlıklar görmeyi zorlaştırıyor. Değişime liderlik edilmesi gerekiyor. Değişim iyi sonuç aldırmalı ve sürdürülebilmeli.

Pazarlamada Yeni Paradigma / Temel Aksoy
 • Tarım toplumunda kıt faktör topraktı, dünya doğrusaldı, azalan verimler kanunu geçerliydi.
 • Sanayi toplumunda kıt faktör sermayeydi, dünya doğrusaldı, azalan verimler kanunu geçerliydi. Kontrol ve hiyerarşik örgüt vardı. Ürünü piyasaya itmek yeterliydi, talep arzdan fazlaydı.
 • Bilgi toplumunda kıt faktör bilgiydi, doğrusal değildi, azalan verimler kanununa uymuyordu. Paradigma öyle hızlı değişti ki fark bile edilemedi.
 • Bolluk fiyat baskısı yarattı, talep arzın gerisine düştü, rekabet arttı, üreticinin sorumluluğu ürünün hayat döngüsünün tamamına yayıldı, kişiselleştirme başladı, tüketimden deneyime evrildi
 • Geri bildirim, gönüllülük, şeffaflık, hesap verebilirlik, sürdürülebilirlik gibi kriterler önem kazandı.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder