7 Eylül 2016 Çarşamba

Hayalet ekonomi - 3 - Yetersiz stoklar

ABD de yapılan bir araştırmada  (http://www.dynamicaction.com/resources/)  Hayalet Ekonominin küresel büyüklüğü incelenmiş, blog sayfamda özeti vardı. Yetersiz stoklarla devam ediyoruz.

1,75 Trilyon USD kaybın, 634,1 milyar USD si yetersiz stoklardan kaynaklanıyor.

Out-of-stock (yetersiz stok, yok satmak) müşteriye ve satıcıya aynı anlamı ifade etmiyor. Satıcı için ciro kaybıyken müşteri için işini göremediği bir andır, servis eksikliğidir.

Sebeplerine göre dağılım:
  • Boş raflar, %37 paya sahip : Kuzey Amerika'da "yok satacağımıza fazla stok taşıyalım" tercihi yapılmış, sermaye yapıları uygun olduğu için servis seviyesini sağlayabilmişler. Aslında paranın stoklara bağlanması nedeniyle ROI düşüşüne yol açan bir seçimdir. Dünyanın diğer yerlerinde gerek sermaye yetersizliği gerekse teknik eksikler nedeniyle availability-bulunabilirlik hâlâ önemli bir sıkıntıdır. GMS - General Merchandise Store tipi firmaların payı %46 dır. 

  • Müşteri mağazada yardım alamıyor, %19 paya sahip: GMS tipi firmaların payı %45 tir. İş yoğunluğuna göre işgücü planı yapılmalıdır, personel eğitimli olmalıdır.

  • Fiyatlar promosyonda belirtilenden farklı, %12 paya sahip: Fiyatlama ve promosyon prosedürleri ilişkilendirilmelidir.

  • Personel malı bulamıyor, %11 paya sahip: GMS firmaların payı %50 dir. Stok sayım ve yerleştirme doğruluğu sağlanmalıdır, ürün seviyesinde RFID kullanımı olumlu katkı sağlar.

  • Diğer sebepler, %21 paya sahip
Sebeplerin bölgelere göre dağılımı:
  • Toplamın dağılımı: Asya/Pasifik %42, EMEA (Europe, Middle East, Africa) %26, Kuzey Amerika %20, Latin Amerika %12
  • Boş raflar: Latin Amerika %47, Asya/Pasifik %41, EMEA %35, Kuzey Amerika %29
Stokları şişirmeden yetersiz stoklardan kurtulmak için SCAI.TECH bakabilirsiniz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder